- 28.02.2011 - Zápisnica z VZ

- 23.05.2011 - Zápisnica o VZZápisnica z DR

- 23.05.2012 - Zápisnica o VZ

- 21.08.2013 - Zápisnica o VZZápisnica z DR

- 18.06.2014 - Zápisnica o VZ

- 07.11.2014 - Zápisnica o VZ

- 30.06.2016 - Zápisnica z DR

- 25.05.2017 - Zápisnica o VZ a DR

- 07.11.2017 - Zápisnica z DR

- 20.12.2017 - Zápisnica z VZ

- 27.8.2018 -  Zápisnica z DR

- 10.10.2018 - Zápisnica z VZ

- 20.3.2019 - Zápisnica z VZ