Žilina Invest, s.r.o.

Námestie obetí komunizmu č.1
Žilina 011 31
Slovenská republika
Telefón: +421 41 56 23 194
Fax: +421 41 56 30 148
Email: zilinainvest@zilinainvest.sk
OR SR: Vložka číslo: 14752/L

Kancelária

Žilina Invest, s.r.o.
Horný Val 24,
010 01 Žilina