1. Výzva na predkladanie ponúk 5.6.2018 - 25.6.2018

Predaj pozemkovej nehnuteľnosti

Lehota podávania návrhov sa v bode č. 5 predlžuje z 27.06.2018 do 12:00 hod. na nový termín 13.07.2018 do 12:00 hod.  (rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi).

Výzva

/files/%C5%BDilina%20Invest%20Gbe%C4%BEany%20verejn%C3%A1%20obchodn%C3%A1%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE.pdf

Prílohy

/files/Pr%C3%ADlohy.pdf

/files/zp%20061-2018.pdf