Verejné obstarávanie

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovom stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

Momentálne nemáme žiadne výzvy na verejné obstarávanie