Detail

Detail popis č. faktúry    dodávateľ dátum doručenia dátum zverejnenia celková suma s DPH Mena popis služby
 

Interné číslo faktúry: 817001 
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN stav ku 30.12.2016 /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka

784330002 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 03.01.2017 03.01.2017 17,76 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717001
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3017310302 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.01.2017 11.01.2017 62,16 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817002
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 2017-001 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2017001 Ing. Michal Derkits 13.01.2017 13.01.2017 350,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 817003
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
12017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 805,50 EUR právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 817004
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
22017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 184,42 EUR právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 717002
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac december 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
2016001 Milan Kaľavský - STEP 24.01.2017 24.01.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 817005
Adresa dodávateľa: Severná 15
IČO/RČ: 32658877
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 6/2017 na oddelenie parciel, k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2017003 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 26.01.2017 26.01.2017 833,40 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 817006
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
101017001 SDK Chobot, s.r.o. 03.02.2017 03.02.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717003
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2375958247 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2017 03.02.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 817007
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: ZP č. 6/2017, stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie trvalého vecného bremena na pozemky v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
62017 Viktor Babka, Ing. 06.02.2017 06.02.2017 300,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 717004
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017310906 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.02.2017 06.02.2017 82,88 EUR stravné lístky
 

Interné číslo faktúry: 717005
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

6793115433 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2017 06.02.2017 82,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717006
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
170010 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 1.223,40 EUR nájom
  Interné číslo faktúry: 717007
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacieho miesta
Prepojenie na platbu: zmluva
170011 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 120,00 EUR nájom
 

Interné číslo faktúry: 717008
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

101617 MHH, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 96,00 EUR IT údržba
 

Interné číslo faktúry: 717009
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

2017002 Milan Kaľavský - STEP 08.02.2017 08.02.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
 

Interné číslo faktúry: 817008
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 03.02. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka 

784330003 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 08.02.2017 08.02.2017 87,16 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 817009
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
13170001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 17.02.2017 17.02.2017 1471,20 EUR údržba komunikácií
 

 Interné číslo faktúry: 717010
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka

2117001 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717011
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117002 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 717012
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2380350877 Orange Slovensko, a.s. 03.03.2017 03.03.2017 122,02 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717013
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2017003 Milan Kaľavský - STEP 06.03.2017 06.03.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
 

Interné číslo faktúry: 717015
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

4794078368 Slovak Telekom, a.s. 07.03.2017 07.03.2017 81,68 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717014
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva

3017311327 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 07.03.2017 07.03.2017 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717016
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
201517 MHH, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717017
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: stanovisko vo veci náhrady za umiestnenie geodetických bodov na pozemku Žilina Invest zo strany ŽSR
Prepojenie na platbu: objednávka
17018 JUDr. Alan Strelák, advokát 08.03.2017 08.03.2017 120,00 EUR právne služby
 

 Interné číslo faktúry: 817010
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 5.2., 12.2., 19.2., 26.2.2017
Prepojenie na platbu: objednávka

102017002 SDK Chobot, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817011
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 03.03. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330009 Geodetická a kartografický ústav Bratislava 08.03.2017 08.03.2017 17,43 (nie je platca DPH EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 817012
Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407, 020 01 Púchov
IČO/RČ: 31614884
Text dod. faktúry: zákazka č. 19/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1020170032 ZNAK spol. s r.o. 10.03.2017 10.03.2017 301,00 (nie je platca DPH) EUR osadenie dopravných značiek
  Interné číslo faktúry: 317001
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF1722100139 Petit Press a.s. 13.03.2017 13.03.2017 0,00 EUR inzercia
 

Interné číslo faktúry: 717018
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka

1710009 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.04.2017 859,20 EUR DzN TNV-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 717019
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
171010 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Gbeľany-daňové priznanie
 

 Interné číslo faktúry: 717020
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka

171011 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Varín-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 717021
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
171012 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Mojš-daňové priznanie
 

 Interné číslo faktúry: 817013
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

13170004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 14.03.2017 14.03.2017 502,34 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 317002
Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO/RČ: 31333524
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF704302 MAFRA Slovakia a.s. 14.03.2017 14.03.2017 0,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 317003
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF9911170091 PEREX a.s. 14.03.2017 14.03.2017 0,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717022
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia  P-982, č.n. 11
Prepojenie na platbu: objednávka
300170357 PUBLISHING HOUSE, a.s. 16.03.2017 16.03.2017 480,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717023
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: BR170115/001 - 15.3.2017 SME streda - Nehnuteľnosti - predaj
Prepojenie na platbu: objednávka
1723100672 Petit Press, a.s. divízia Bratislava 23.03.2017 23.03.2017 66,43 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717024
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO/RČ: 00685313
Text dod. faktúry: XR170130/01 - 20.3.2017 Pondelok PRAVDA - OZNAM
Prepojenie na platbu: objednávka
1131700433 PEREX a.s. 23.03.2017 23.03.2017 72,48 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717025
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1710024 JK Management, s.r.o. 28.03.2017 28.03.2017 859,20 EUR DzN Nededza-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 717026
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2384757432 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2017 04.04.2017 121,55 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 817014
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.03. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.04.2017 04.04.2017 17,43 EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717027
Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO/RČ: 31333524
Text dod. faktúry: inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN14457
Prepojenie na platbu: objednávka
21700278 MAFRA Slovakia a.s. 06.04.2017 06.04.2017 217,20 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717028
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017311753 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 06.04.2017 06.04.2017 62,16 EUR stravné lístky
 

Interné číslo faktúry: 717029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

2795048825 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2017 06.04.2017 106,88 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 817015
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 5.3., 14.3., 19.3., 25.3.2017
Prepojenie na platbu: objednávka

104017003 SDK - Chobot, s.r.o. 07.04.2017 07.04.2017 960,00 EUR kontola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717030
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac marec 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
301817 MHH, s.r.o. 11.04.2017 11.04.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717032
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac marec 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2017004 Milan Kaľavský - STEP 12.04.2017 12.04.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717031
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117003 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.04.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 717033
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka

2117004 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.04.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

Interné číslo faktúry: 717034
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva

3017312052 Doxx - Stravné lístky spol. s .r.o. 02.05.2017 02.05.2017 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817017
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 2.4., 9.4., 23.4., 30.4.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017003 SDK Chobot, s.r.o. 04.05.2017 04.05.2017 1.200,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817016
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 28.04. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.05.2017 04.05.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 

 Interné číslo faktúry: 717035
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluv

2389165417 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2017 04.05.2017 121,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717036
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
7796024836 Slovak Telekom, a.s. 10.05.2017 10.05.2017 82,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717037
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus pre 2 PC na obdobie od 13.4.2017-13.4.2018
Prepojenie na platbu: objednávka
400417 MHH, s.r.o. 12.05.2017 12.05.2017 38,40 EUR obnova licencie ESET
 

Interné číslo faktúry: 717038
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac apríl 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

400517 MHH, s.r.o. 12.05.2017 12.05.2017 96,00 EUR IT údržba
 

 Interné číslo faktúry: 717039
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 04/2017
Prepojenie na platbu: objednávka

1710003 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 16.05.2017 16.05.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717040
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117005 ADEM, s.r.o. 22.05.2017 22.05.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717041
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinskom večerníku P-1135, č.n. 21, Žilincovi Z-129, č.n. 10, Z-130, č.n. 10
Prepojenie na platbu: objednávka
300170731 Publishing House, a.s. 24.05.2017 24.05.2017 1.320,00 EUR inzercia
 

 Interné číslo faktúry: 817018
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: výdavky v zmysle zmluvy o zriadení činnosti pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva

132017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 26.05.2017 26.05.2017 18,60 EUR činnosti pri realizácii výkupu
 

 Interné číslo faktúry: 717042
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizáci WEB stránky zilinainvest.sk - oprava poškodených dát
Prepojenie na platbu: objednávka

2117006 ADEM, s.r.o. 30.05.2017 30.05.2017 252,00 EUR oprava poškodených dát
 

 Interné číslo faktúry: 717043
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 05/2017
Prepojenie na platbu: objednávka

1710004 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 02.06.2017 06.06.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717047
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: výška istiny
Prepojenie na platbu: zmluva
15160017 ALL SECURITY, s.r.o. 02.06.2017 06.06.2017 46.320,37 EUR služby nákupného faktoringu-splátka istiny
 

 Interné číslo faktúry: 717044
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2393550177 Orange Slovensko, a.s. 03.06.2017 06.06.2017 121,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717045
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

8797001008 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2017 06.06.2017 76,12 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717046
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017312593 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 06.06.2017 06.06.2017 62,16 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817020
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 02.06. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 07.06.2017 07.06.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 

 Interné číslo faktúry: 817019
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 07.05., 13.05., 21.05. a 28.05. 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

102017004 SDK Chobot, s.r.o. 07.06.2017 07.06.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
 

 Interné číslo faktúry: 817021
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluv

182017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 12.06.2017 12.06.2017 829,89 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 717048
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
502017 MHH, s.r.o. 13.06.2017 13.06.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717049
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117007 ADEM, s.r.o. 16.06.2017 16.06.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 817022
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava stredového zvodidlapoškodeného pri dopravnej nehodena ceste II/583A v úseku nad železničnou vlečkou
Prepojenie na platbu: objednávka

13170012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 19.06.2017 19.06.2017 672,86 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 717052
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017312938 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 03.07.2017 03.07.2017 70,45 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717051
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2397890205 Orange Slovensko, a.s. 03.07.2017 03.07.2017 121,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717050
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710005 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 03.07.2017 03.07.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717053
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8797982701 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2017 04.07.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

Interné číslo faktúry: 717054
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva

15180017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 232,65 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717055
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
15190017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 232,02 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717056
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
15200017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 180,40 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717057
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
15210017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 139,59 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717058
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
15220017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 139,59 EUR faktoring, úrok
  Interné číslo faktúry: 717059
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
18280017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 139,21 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717060
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
18290017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 108,24 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717061
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 4
Prepojenie na platbu: zmluva
18300017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 257,25 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717062
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
18310017 ALL SECURITY s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 167,51 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717063
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
18320017 ALL SECURITY s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 171,69 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717064
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
18330017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 73,79 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717065
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 4
Prepojenie na platbu: zmluva
18340017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 168,34 EUR faktoring úrok
 

 Interné číslo faktúry: 717066
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 5
Prepojenie na platbu: zmluva

18350017 ALL SECURITY, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 286,89 EUR faktoring poplatok, úrok
 

 Interné číslo faktúry: 717067
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

602117 MHH, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 817023
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 04.06., 11.06., 18.06. a 25.06. 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017005 SDK Chobot, s.r.o. 04.07.2017 04.07.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817024
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 30.06. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330025 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 06.07.2017 06.07.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 

 Interné číslo faktúry: 717068
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 07/2017
Prepojenie na platbu: objednávka

1710006 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.07.2017 31.07.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
 

 Interné číslo faktúry: 717069
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: grafické práce č. 4
Prepojenie na platbu: objednávka

10170017 Business Corp. s.r.o. 01.08.2017 01.08.2017 594,00 EUR grafické práce
 

 Interné číslo faktúry: 717070
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: plošná inzercia 258x78mm
Prepojenie na platbu: objednávka

10170016 Business Corp. s.r.o. 01.08.2017 01.08.2017 600,00 EUR inzercia
 

 Interné číslo faktúry: 817025
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.07. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávk

784330027 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 02.08.2017 02.08.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717071
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017313413 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2017 03.08.2017 45,58 EUR stravné lístky
 

 Interné číslo faktúry: 717072
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2402278118 Orange Slovensko, a.s. 03.08.2017 03.08.2017 162,62 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 817026
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 02.07., 08.07., 16.07., 23.07. a 30.07. 2017
Prepojenie na platbu: objednávk

102017006 SDK Chobot, s.r.o. 03.08.2017 03.08.2017 1.200,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717073
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
6798969938 Slovak Telekom, a.s. 09.08.2017 09.08.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717074
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2017
Prepojenie na platbu: objednávk

0700417 MHH, s.r.o. 10.08.2017 10.08.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717075
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117008 ADEM, s.r.o. 18.08.2017 18.08.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717076
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117009 ADEM, s.r.o. 18.08.2017 18.08.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 717078
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 08/2017
Prepojenie na platbu: objednávk

1710007 IUSTITIA  OMNIBUS, s.r.o. 31.08.2017 31.08.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717077
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2406699427 Orange Slovensko, a.s. 04.09.2017 04.09.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717079
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
5799958884 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2017 06.09.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717080
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluv

3017313870 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 06.09.2017 06.09.2017 70,45 EUR stravné lístky
 

Interné číslo faktúry: 717081
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

800317 MHH, s.r.o. 12.09.2017 12.09.2017 96,00 EUR IT údržba
 

 Interné číslo faktúry: 817027
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 06.08.,12.08., 18.08. a 27.08.2017
Prepojenie na platbu: objednávk

102017007 SDK Chobot, s.r.o. 13.09.2017 13.09.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
 

 Interné číslo faktúry: 717082
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP7310169/001 - 31.8.2017 Žilinské ECHO - 1/2 strany šírka
Prepojenie na platbu: objednávk

1735114507 Petit Press 13.09.2017 13.09.2017 120,00 EUR novinový článok
  Interné číslo faktúry: 817028
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.08. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330032 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 20.09.2017 20.09.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717084
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117011 ADEM, s.r.o. 25.09.2017 25.09.2017 72,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 717083
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117010 ADEM, s.r.o. 25.09.2017 25.09.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 817029
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluv

232017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.09.2017 25.09.2017 689,49 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 817030
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
242017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.09.2017 25.09.2017 374,80 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 717085
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017314188 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 02.10.2017 03.10.2017 91,17 EUR stravné lístky
 

Interné číslo faktúry: 817031
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 2.10. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávk

784330045 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 03.10.2017

03.10.2017

17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717086
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2411129693 Orange Slovensko, a.s. 03.10.2017 03.10.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717087
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710008 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 04.10.2017 04.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717088
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3100997931 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2017 06.10.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717090
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu: objednávk

17050 JUDr.  Alana Strelák 12.10.2017 12.10.2017 1.140,00 EUR právne služby
 

Interné číslo faktúry: 717089
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac september 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

0900317 MHH, s.r.o. 12.10.2017 12.10.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717091
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117012 ADEM, s.r.o. 18.10.2017 18.10.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717092
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.10.2017 31.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717093
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2415570204 Orange Slovensko, a.s. 03.11.2017 03.11.2017 117,17 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717094
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3102851817 Slovak Telekom, a.s. 06.11.2017 06.11.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717095
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017314700 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.11.2017 06.11.2017 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817032
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 3.11.2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330072 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 07.11.2017 07.11.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717096
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránka zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117013 ADEM, s.r.o. 09.11.2017 09.11.2017 144,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 717097
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1000417 MHH, s.r.o. 13.11.2017 14.11.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 817033
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 2017-200 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2017200 Ing. Michal Derkits 22.11.2017 22.11.2017 280,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 717098
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117014 ADEM, s.r.o. 23.11.2017 23.11.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 

 Interné číslo faktúry: 717099
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 11/2017
Prepojenie na platbu: objednávka

1710010 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 01.12.2017 01.12.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717100
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017315069 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2017 04.12.2017 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717101
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinsko večerníku P-1518, č.n. 48, pločná inzercia v Žilincovi, č.n. 23
Prepojenie na platbu: objednávka
300171846 PUBLISHING HOUSE, a.s. 01.12.2017 04.12.2017 1.020,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717102
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2420005197 Orange Slovensko, a.s. 04.12.2017 04.12.2017 121,07 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 817034
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.12.2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka

784330096 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 06.12.2017 06.12.2017 17,39 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717103
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
0104747764 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2017 06.12.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 717104
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2017
Prepojenie na platbu: objednávka

1100617 MHH, s.r.o. 06.12.2017 06.12.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717105
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2017118 Mgr. Pavol Karman, advokát 08.12.2017 12.12.2017 100,37 EUR právne služby
 

 Interné číslo faktúry: 717106
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka

2117015 ADEM, s.r.o. 15.12.2017 15.12.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717107
Adresa dodávateľa: Varín 1197, 013 03
IČO/RČ: 46702130
Text dod. faktúry: administratívne a odborné práce na realizácií verejných obstarávaní a verejnej obchodnej súťaže "Predaj pozemkovej nehnuteľnosti kat. Mojš 11 a 12/2017"
Prepojenie na platbu: objednávka
12201702 EVMI, s.r.o. 20.12.2017 21.12.2017 400,00 EUR odborné práce na VO
  Interné číslo faktúry: 818001
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 09.12.2017-31.12.2017
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011111 ŽSR 02.01.2018 05.01.2018 37,32 EUR prenájom pozemkov
 

 Interné číslo faktúry: 718001
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: tonery čierny, azúrový
Prepojenie na platbu: objednávk

1200517 MHH, s.r.o. 02.01.2018 05.01.2018 208,87 EUR tonery
  Interné číslo faktúry: 718002
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
121017 MHH, s.r.o. 02.01.2018 05.01.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718003
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36389536
Text dod. faktúry: Splátka istiny na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017
Prepojenie na platbu: zmluva
1810001 JK Building, s.r.o. 03.01.2018 05.01.2018 155.260,15 EUR splátka istiny
  Interné číslo faktúry: 818002
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2018/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
884330005 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 03.01.2018 05.01.2018 86,88 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 718004
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2424440091 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2018 05.01.2018 119,63 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718005
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 12/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1810001 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 05.01.2018 05.01.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718006
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
82001118486 Slovak Telekom, a.s. 05.01.2018 05.01.2018 86,46 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718007
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018310194 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.01.2018 05.01.2018 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718008
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36389536
Text dod. faktúry:  na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017
Prepojenie na platbu: zmluva
181002 JK Building, s.r.o. 09.01.2018 10.01.2018 15.295,55 EUR faktoringový poplatok a provízia
  Interné číslo faktúry: 718009
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117016 ADEM, s.r.o. 16.01.2018 16.01.2018 72,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 818003
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
13170023 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 16.01.2018 16.01.2018 1.761,13 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 818004
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2018-31.03.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011184 ŽSR 16.01.2018 16.01.2018 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 818005
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1700448 ALLESMONT s.r.o. 18.01.2018 18.01.2018 473,69 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718010
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie zmluvy o užívaní cestnej komunikácie na prepravu nadrozmerného nákladu
Prepojenie na platbu: objednávka
2018006 JUDr. Alan Strelák 24.01.2018 24.01.2018 540,00 EUR právne služby
 

 Interné číslo faktúry: 718011
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluv

2428890072 Orange Slovensko, a.s. 05.02.2018 05.02.2018 121,01 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 718012
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva

3018310934 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.02.2018 05.02.2018 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718013
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 01/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810002 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 06.02.2018 06.02.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718014
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8202065216 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2018 08.02.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 818006
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávk

1800027 ALLESMONT s.r.o. 09.02.2018 12.02.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
 

 Interné číslo faktúry: 718015
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka

2118001 ADEM, s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018 30,00 EUR správa domény
 

 Interné číslo faktúry: 718016
Adresa dodávateľa: Baničova 3389/13, 010 15 Žilina
IČO/RČ: 45281203
Text dod. faktúry: HP250 G6, i5-7200U, 15,6" FHD, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW, ac, BT, Windows 10 64-bit, Radeon 520 2GB
Prepojenie na platbu: objednávka

20180050 MicroTec s.r.o. 13.02.2018 13.02.2018 557,14 EUR nákup počítača
  Interné číslo faktúry: 718017
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
100118 MHH, s.r.o. 13.02.2018 14.02.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718018
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: Intel Dual band Wireless-AC 7265, 2x2 AC+BT, M2
100618 MHH, s.r.o. 13.02.2018 14.02.2018 31,80 EUR počítačový komponent
  Interné číslo faktúry: 818007
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 26.02.2018 26.02.2018 1.225,02 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 718019
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 02/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810003 IUSTITIA OMNIBUS 28.02.2018 01.03.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718020
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8204037207 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2018 05.03.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 718021
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2433338928 Orange Slovensko, a.s. 05.03.2018 05.03.2018 120,95 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 718022
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva

3018311411 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.03.2018 08.03.2018 58,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718023
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0200118 MHH, s.r.o. 15.03.2018 15.03.2018 96,00 EUR IT údržba
 

Interné číslo faktúry: 818008
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2018
Prepojenie na platbu: objednávka

13180003 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 15.03.2018 15.03.2018 831,97 EUR údržba komunikácií
 

 Interné číslo faktúry: 818009
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava zvodidla poškodeného pri dopravnej nehode na ceste II/583A v úseku pri CTParku
Prepojenie na platbu: objednávka

13180004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 15.03.2018 15.03.2018 391,87 EUR oprava zvodidla
  Interné číslo faktúry: 718024
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118002 ADEM, s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018 30,00 EUR správa domény
  Interné číslo faktúry: 718025
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118003 ADEM, s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018 30,00 EUR správa domény
 

 Interné číslo faktúry: 818010
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka

1800057 ALLESMONT s.r.o. 20.03.2018 20.03.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718026
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie vyjadrenia v konaní s OS ZA sp. zn. 38Cb/205/2017, POLOM s.r.o.
Prepojenie na platbu: objednávka
2018021 JUDr. Alan Strelák 03.04.2018 03.04.2018 240,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718027
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2437787695 Orange Slovensko, a.s. 03.04.2018 03.04.2018 81,01 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718028
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 03/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810004 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 04.04.2018 05.04.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8206028161 Slovak Telekom, a.s. 05.04.2018 05.04.2018 101,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818011
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800076 ALLESMONT s.r.o. 05.04.2018 06.04.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
 

 Interné číslo faktúry: 718030
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva

3018311872 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 09.04.2018 09.04.2018 78,74 EUR stravné lístky
 

 Interné číslo faktúry: 718031
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávk

1810045 JK Management, s.r.o. 10.04.2018 11.04.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718032
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
1810046 JK Management, s.r.o. 10.04.2018 11.04.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718033
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
1810047 JK Management, s.r.o. 10.04.2018 11.04.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718034
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
1810048 JK Management, s.r.o. 10.04.2018 11.04.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718035
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1810049 JK Management, s.r.o. 10.04.2018 11.04.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718036
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0300418 MHH, s.r.o. 16.04.2018 18.04.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718037
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118004 ADEM, s.r.o. 17.04.2018 18.04.2018 30,00 EUR správa domény
 

 Interné číslo faktúry: 818012
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za marec 2018
Prepojenie na platbu: objednávka

13180007 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 18.04.2018 18.04.2018 156,08 EUR údržba komunikácií
 

 Interné číslo faktúry: 818013
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2018-30.06.2018
Prepojenie na platbu: zmluva

2550011682 ŽSR 20.04.2018 20.04.2018 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718038
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018312141 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018 02.05.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718039
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2442241336 Orange Slovensko, a.s. 03.05.2018 03.05.2018 58,96 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718040
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8208020806 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2018 07.05.2018 77,53 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718041
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 04/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810005 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 07.05.2018 07.05.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818014
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800122 ALLESMONT s.r.o. 10.05.2018 10.05.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 818015
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 061-2018 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
0612018 Ing. Michal Derkits 15.05.2018 16.05.2018 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 718042
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0400218 MHH, s.r.o. 16.05.2018 16.05.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718043
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 antivirus pre 2PC na obdobie od 13.4.2018-13.4.2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0400518 MHH, s.r.o. 16.05.2018 16.05.2018 38,40 EUR licencia ESET
  Interné číslo faktúry: 718044
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118005 ADEM, s.r.o. 17.05.2018 17.05.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818016
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za máj 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 22.05.2018 22.05.2018 209,26 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 718045
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 05/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810006 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 01.06.2018 01.06.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718046
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018312609 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 01.06.2018 01.06.2018 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718047
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2446693341 Orange Slovensko, a.s. 05.06.2018 06.06.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718048
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8210028556 Slovak Telekom, a.s. 06.06.2018 06.06.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818017
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800155 ALLESMONT s.r.o. 08.06.2018 08.06.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718049
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118006 ADEM, s.r.o. 18.06.2018 19.06.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818018
Adresa dodávateľa: Štúrova 339/26, 014 01 Bytča
IČO/RČ: 36384844
Text dod. faktúry: vodorovné dopravné značenie na cestách II/583, II/583D, II/583C
Prepojenie na platbu: objednávka
2018012 CASSANDRA GROUP, s.r.o.

18.06.2018

19.06.2018 23.519,10 (oslobodené od DPH) EUR obnova vodorovného dopravného značenia
  Interné číslo faktúry: 718050
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0600318 MHH, s.r.o. 19.06.2018 19.06.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 818019
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800182 ALLESMONT s.r.o. 29.06.2018 29.06.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718051
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018313200 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.07.2018 02.07.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718052
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2451134429 Orange Slovensko, a.s. 03.07.2018 03.07.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718053
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8212153234 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2018 06.07.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718054
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810007 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 06.07.2018 06.07.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818020
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
102018 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 09.07.2018 09.07.2018 96,07 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 818021
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
112018 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 09.07.2018 09.07.2018 240,18 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718055
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
600518 MHH, s.r.o. 12.07.2018 12.07.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718056
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310560/001 - 28.6.2018 Žilinské ECHO - 1/4 strany výška
Prepojenie na platbu: objednávka
1835109840 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 30.07.2018 30.07.2018 174,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818022
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2018-30.09.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011842 ŽSR 30.07.2018 30.07.2018 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718057
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118007 ADEM, s.r.o. 30.07.2018 30.07.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 718058
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk + facebok boost 07/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180093 INAQ, s.r.o. 30.07.2018 30.07.2018 160,00 (bez DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718059
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310585/001 - 9.7.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 strany výška
Prepojenie na platbu: objednávka
1835110342 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 24.07.2018 30.07.2018 246,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718060
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/4 P - 1828, č.n. 27
Prepojenie na platbu: objednávka
300181016 PUBLISHING HOUSE, a.s. 24.07.2018 30.07.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718061
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia P - 1833, č.n. 28
Prepojenie na platbu: objednávka
300181067 PUBLISHING HOUSE, a.s. 24.07.2018 30.07.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718062
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 07/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810008 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 02.08.2018 02.08.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718063
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018313719 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2018 03.08.2018 45,58 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718064
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2455582758 Orange Slovensko, a.s. 03.08.2018 03.08.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718065
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8214092337 Slovak Telekom, a.s. 07.08.2018 07.08.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718066
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0700818 MHH, s.r.o. 15.08.2018 15.08.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718067
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118008 ADEM, s.r.o. 15.08.2018 15.08.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818023
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800216 ALLESMONT s.r.o. 17.08.2018 17.08.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718068
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 08/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 03.09.2018 04.09.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718069
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2460037718 Orange Slovensko, a.s. 03.09.2018 04.09.2018 44,54 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718070
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018314185 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.09.2018 05.09.2018 74,59 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 818024
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci august
Prepojenie na platbu: objednávka
1800231 ALLESMONT s.r.o. 06.09.2018 06.09.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718071
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie kúpnej zmluvy (pozemok/mesto Žilina)
Prepojenie na platbu: objednávka
2018057 JUDr. Alan Strelák 06.09.2018 06.09.2018 360,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718072
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8216056477 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2018 07.09.2018 81,26 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718073
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - konzultácie a vypracovanie podkladov k zmene konateľa v Žilina Invest
Prepojenie na platbu: objednávka
2018058 JUDr. Alan Strelák 11.09.2018 12.09.2018 540,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718074
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - príprava zmluvy o nájme CTPark (dopravné značenie)
Prepojenie na platbu: objednávka
2018059 JUDr. Alan Strelák 11.09.2018 12.09.2018 480,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718075
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0800118 MHH, s.r.o. 17.09.2018 18.09.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718076
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A
Prepojenie na platbu: objednávka
0800518 MHH, s.r.o. 17.09.2018 18.09.2018 252,77 EUR náku tonerov
  Interné číslo faktúry: 718077
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118009 ADEM, s.r.o. 17.09.2018 18.09.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818025
Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 911149
Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV
Prepojenie na platbu: objednávka
122018 Ing. Emília Homzová 18.09.2018 21.09.2018 250,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 718078
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 1954, č.n. 39
Prepojenie na platbu: objednávka
300181480 PUBLISHING HOUSE, a.s. 01.10.2018 02.10.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718079
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810010 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 02.10.2018 02.10.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické práce
  Interné číslo faktúry: 718070
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018314566 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.10.2018 02.10.2018 91,17 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2464561160 Orange Slovensko, a.s. 03.10.2018 03.10.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718082
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 09/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180135 INAQ, s.r.o. 05.10.2018 05.10.2018 160,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718083
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310866/001 - 27.9.2018 Žilinské ECHO - 1/2 strany šírka
Prepojenie na platbu: objednávka
1835114396 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 05.10.2018 05.10.2018 330,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718084
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8218036864 Slovak Telekom, a.s. 08.10.2018 08.10.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 

 Interné číslo faktúry: 818026
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2018-31.12.2018
Prepojenie na platbu: zmluv

2550011949 ŽSR 15.10.2018 15.10.2018 149,36 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718085
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A
Prepojenie na platbu: objednávka
0900118 MHH, s.r.o. 19.10.2018 19.10.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718086
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118010 ADEM, s.r.o. 23.10.2018 23.10.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 718087
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
181011 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 05.11.2018 05.11.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818027
Adresa dodávateľa: J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
IČO/RČ: 43931111
Text dod. faktúry: zabezpečenie a osadenie dopravných značiek na základe žiaadosti OR PZ ODI Žilina
Prepojenie na platbu: objednávka
180916 ZNAČKY, s.r.o. 06.11.2018 06.11.2018 2.287,70 (nie je platca DPH) EUR zabezpečenie a osadenie dopravných značiek
  Interné číslo faktúry: 718088
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8220035591 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2018 07.11.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718089
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 11/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180159 INAQ s.r.o. 09.11.2018 09.11.2018 160,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818028
Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36
IČO/RČ: 47970740
Text dod. faktúry: vykonanie revízií verejného osvetlenia
Prepojenie na platbu: objednávka
180100232 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 12.11.2018 12.11.2018 3.000,00 EUR revízia osvetlenia
  Interné číslo faktúry: 718090
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2469059359

Orange Slovensko, a.s. 13.11.2018 14.11.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718091
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018315281 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14.11.2018 14.11.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 818029
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci september
Prepojenie na platbu: objednávka
1800272 ALLESMONT s.r.o. 15.11.2018 15.11.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718092
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - podanie návrhu na zápis zmien v ORSR, súdny poplatok, príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na stavebný objekt SO522
Prepojenie na platbu: objednávka
2018076 JUDr. Alan Strelák 19.11.2018 19.11.2018 633,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718093
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: notebook HP EliteBook 840
Prepojenie na platbu: objednávka
118045 ADEM s.r.o. 20.11.2018 20.11.2018 900,00 EUR notebook
  Interné číslo faktúry: 718094
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118011 ADEM s.r.o. 20.11.2018 20.11.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818030
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci október
Prepojenie na platbu: objednávka
1800315 ALLESMONT s.r.o. 21.11.2018 21.11.2018 1184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718095
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 2027, č.n. 46
Prepojenie na platbu: objednávka
300181797 Publishing House, a.s. 22.11.2018 22.11.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718096
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1000218 MHH, s.r.o. 27.11.2018 28.11.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718097
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310585/002 - 19.11.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 výška pf
Prepojenie na platbu: objednávka
1835117485 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 28.11.2018 28.11.2018 246,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818031
Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 911149
Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV
Prepojenie na platbu: objednávka
112018 Ing. Emília Homzová 30.11.2018 03.12.2018 150,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 718098
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 11/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810012 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2473568072 Orange Slovensko, a.s. 03.12.2018 03.12.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718100
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018315594 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.12.2018 05.12.2018 70,45 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718101
Adresa dodávateľa: Halašova 18, 831 03 Bratislava
IČO/RČ: 45457042
Text dod. faktúry: odmena za vykonaný audit Účtovnej závierky 2016
Prepojenie na platbu: zmluva
180100009 Andromeda Audit s.r.o. 05.12.2018 05.12.2018 6.000,00 EUR audit
  Interné číslo faktúry: 718102
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: počítačové komponenty
Prepojenie na platbu: objednávka
118049 ADEM, s.r.o. 06.12.2018 06.12.2018 390,00 EUR počítačové komponenty
  Interné číslo faktúry: 718103
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8222043850 Slovak Telekom, s.r.o. 06.12.2018 06.12.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818032
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
152018 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 06.12.2018 07.12.2018 195,25 EUR právne služby - pozemky
  Interné číslo faktúry: 718104
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118012 ADEM, s.r.o. 18.12.2018 18.12.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 718105
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na pozemky v zmysle VOS. k.ú. Tepličk nad Váhom, Corefin, s.r.o., posúdenie a stanovisko k príprave kúpnej zmluvy na pozemky v zmysle VOS, k.ú. Teplička nad Váhom, LEDIS, s.r.o.
Prepojenie na platbu: objednávka
2018082 JUDr. Alan Strelák 19.12.2018 19.12.2018 840,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718106
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na stavebný objekt Osvetlenia objektu SO 105, vetva 105-A
Prepojenie na platbu: objednávka
2018081 JUDr. Alan Strelák 19.12.2018 19.12.2018 420,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718107
Adresa dodávateľa: Halašova 18, 831 03 Bratislava
IČO/RČ: 45457042
Text dod. faktúry: odmena za vykonaný audit Účtovnej závierky 2017
Prepojenie na platbu: zmluva
180100015 Andromeda Audit s.r.o. 19.12.2018 19.12.2018 6.000,00 EUR audit
  Interné číslo faktúry: 718108
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie nebytového priestoru Horný Val 24 obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy
Prepojenie na platbu: zmluva
67240020 Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. 19.12.2018 19.12.2018 -268,50 EUR nájom nebytové priestory
  Interné číslo faktúry: 718109
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie parkovacieho státia v areály Horný Val  obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy
Prepojenie na platbu: zmluva
67249010 Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. 19.12.2018 19.12.2018 0,- EUR nájom parkovisko
  Interné číslo faktúry: 718110
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie parkovacieho státia v areály Horný Val  obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy
Prepojenie na platbu: zmluva
67249020 Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. 19.12.2018 19.12.2018 0,- EUR nájom parkovisko
  Interné číslo faktúry: 718111
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: MS Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, SN:99994882558761, inštalácia alebo údržba SW
Prepojenie na platbu: objednávka
118052 ADEM, s.r.o. 28.12.2018 31.12.2018 288,00 EUR nákup, inštalácia a údržba SW
  Interné číslo faktúry: 818033
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 32658877
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 139/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 848/84 a zmeny na parcelách číslo 816/5, 824/143, 826/8, 826/33, 826/34, 829/31, 829/34, 829/97 A 848/83 v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2018067 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 31.12.2018 31.12.2018 12.154,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 818034
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 32658877
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 134/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 3891/4, na oddelenie parcely číslo 1960/201 a zmeny na parcelách číslo 1960/196 a 1960/25 v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2018068 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 31.12.2018 31.12.2018 10.834,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 818035
Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin
IČO/RČ: 32658877
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 151/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 1960/202 určenie vlastníckeho vzťahu k parcele číslo 1960/202 v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2018069 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 31.12.2018 31.12.2018 274,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 718112
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: identifikácia a posúdenie neoprávnenej reklamy na pozemkoch cestnej komunikácie 2. triedy II/583A v Žiline
Prepojenie na platbu: objednávka
2018085 JUDr. Alan Strelák 31.12.2018 31.12.2018 2.160,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718113
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: spracovanie a príprava právnej dokumentácie - výziev na odstránenie značení, zaslanie
Prepojenie na platbu: objednávka
2018086 JUDr. Alan Strelák 31.12.2018 31.12.2018 2.040,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718114
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: spracovanie podkladov, posúdenie, vyhotovenie právnej analýzy a právnych dokumentov vo veci rekompenzácie náhrady za vyvlastnenie pozemkov (KIA Motors)
Prepojenie na platbu: objednávka
2018090 JUDr. Alan Strelák 31.12.2018 31.12.2018 6.480,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 818036
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci november
Prepojenie na platbu: objednávka
1800357 ALLESMONT s.r.o. 31.12.2018 31.12.2018 947,38 EUR údržba dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719001
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2478104719 Orange slovensko a.s. 03.01.2019 03.01.2019 44,04 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819001
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2019/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
984330002 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.01.2019 04.01.2019 86,80 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 719002
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8224087983 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2019 07.01.2019 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719003
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 12/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1910001 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 08.01.2019 08.01.2019 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719004
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1101518 MHH, s.r.o. 10.01.2019 11.01.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 719005
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
719005 MHH, s.r.o. 10.01.2019 11.01.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 719006
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091310382 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15.01.2019 15.01.2019 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 719007
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119001 ADEM, s.r.o. 16.01.2019 16.01.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 819002
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.1.2019 - 31.3.2019
Prepojenie na platbu: zmluva
2550012076 ŽSR 23.01.2019 23.01.2019 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 819003
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci december
Prepojenie na platbu: objednávka
1800376 ALLESMONT s.r.o. 23.01.2019 23.01.2019 1.184,22 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 819004
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180024 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 29.01.2019 29.01.2019 882,48 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 819005
Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO/RČ: 35758643
Text dod. faktúry: elektronická aukcia na kľúč, OVS-Predaj pozemkovej nehuteľnosti Žilina Invest, s.r.o. pozemkov pri lávke pre cyklistov, elektronická aukcia na kľúč, OVS-Predaj pozemkovej nehuteľnosti Žilina Invest, s.r.o. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu:
180100225 eBIZ Corp s.r.o. 29.01.2019 29.01.2019 172,80 EUR služby elektronickej aukcie
  Interné číslo faktúry: 719008
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2482660869 Orange, a.s. 04.02.2019 04.02.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719009
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 01/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
1910002 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 04.02.2019 04.02.2019 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719010
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8226117857 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2019 05.02.2019 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819006
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 016-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
162019 Ing. Michal Derkits 08.02.2019 11.02.2019 250,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 819007
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: revízia a doplnenie kúpnych zmlúv Corefin, LEDIS, revízia-doplnenie KZ verejné osvetlenie Teplička, revízia a doplnenie zmluvy - nájom CTPark
Prepojenie na platbu: objednávka
2019016 JUDr. Alan Strelák 11.02.2019 11.02.2019 720,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 719011
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0100119 MHH, s.r.o. 13.02.2019 13.02.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 719012
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091310998 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.02.2019 13.02.2019 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 819008
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
13190001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 18.02.2019 18.02.2019 4.062,74 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 819009
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci január
Prepojenie na platbu: objednávka
1900015 ALLESMONT s.r.o. 18.02.2019 18.02.2019 960,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719013
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119002 ADEM, s.r.o. 20.02.2019 20.02.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719014
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie február 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201902065 ANTEKO Tax a.s. 01.03.2019 01.03.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719015
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2487219223 Orange Slovensko, a.s. 03.03.2019 11.03.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719016
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie marec 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201903001 ANTEKO Tax a.s. 03.03.2019 11.03.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719017
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8228167438 Slovak Telekom a.s. 06.03.2019 11.03.2019 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719018
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0200119 MHH, s.r.o. 08.03.2019 11.03.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 819010
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci február
Prepojenie na platbu: objednávka
1900054 ALLESMONT s.r.o. 08.03.2019 11.03.2019 960,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719019
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091311408 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.03.2019 12.03.2019 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 819011
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
13190004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 13.03.2019 13.03.2019 338,92 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 719020
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 03/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
1020190023 INAQ, s.r.o. 19.03.2019 19.03.2019 160,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 719021
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: Plošná inzercia 1/4 P-2163, č.n. 11
Prepojenie na platbu: objednávka
300190319 PUBLISHING HOUSE, a.s. 19.03.2019 19.03.2019 960,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 719022
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP93100290/001 - 11.03.2019 MY Žilinské noviny - 258x258 pf
Prepojenie na platbu: objednávka
1935102681 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 19.03.2019 19.03.2019 840,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 719023
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119003 ADEM, s.r.o. 20.03.2019 20.03.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719024
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie apríl 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201904001 ANTEKO Tax, a.s. 01.04.2019 02.04.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 819012
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby v zmysle objednávky - právne konzultácie
2019027 JUDr. Alan Strelák 03.04.2019 03.04.2019 360,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 719025
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2491789388 Orange Slovensko, a.s. 03.04.2019 03.04.2019 44,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719026
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091311741 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2019 03.04.2019 49,73 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 719027
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8230224439 Slovak Telekom a.s. 08.04.2019 08.04.2019 101,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819013
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci marec
Prepojenie na platbu: objednávka
1900083 ALLESMONT s.r.o. 12.04.2019 12.04.2019 1.200,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719028
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0300319 MHH, s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 719029
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: toner azúrový, toner čierny
Prepojenie na platbu: objednávka
0300919 MHH, s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019 226,80 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 819014
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.4.2019 - 30.6.2019
Prepojenie na platbu: zmluva
2550012619 ŽSR 18.04.2019 18.04.2019 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 719030
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119004 ADEM, s.r.o. 23.04.2019 23.04.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 819015
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby, cestovné náhrady
Prepojenie na platbu: objednávka
2019037 Mgr. Pavol Karman, advokát 24.04.2019 24.04.2019 235,53 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 719031
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie máj 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201905001 ANTEKO TAx a.s. 02.05.2019 02.05.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719032
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2496371490 Orange Slovensko, a.s. 06.05.2019 06.05.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719033
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8232311332 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2019 07.05.2019 60,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719034
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091312229 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.05.2019 21.05.2019 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 819016
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 060-2019 vo veci stanovenia VŠH VB pozemkov v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
0602019 Ing. Michal Derkits 14.05.2019 14.05.2019 390,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 819017
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: dodávka, montáž a osadenie kanalizačných poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
1900104 ALLESMONT s.r.o. 14.05.2019 15.05.2019 952,00 EUR osadenie kanalizačných poklopov
  Interné číslo faktúry: 819018
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci apríl
Prepojenie na platbu: objednávka
190100180 ALLESMONT s.r.o. 14.05.2019 15.05.2019 960,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 819019
Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36
IČO/RČ: 47970740
Text dod. faktúry: odstránenie závad na verejnom osvetlení
Prepojenie na platbu: objednávka
190100180 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 15.05.2019 15.05.2019 1.701,12 EUR odstránenie závad na verejnom osvetlení
  Interné číslo faktúry: 819020
Adresa dodávateľa: Kuzmányho 8428/20A
IČO/RČ: 47381850
Text dod. faktúry: oprava stožiarov VO Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2019049 JARS elektro, s.r.o. 15.05.2019 15.05.2019 3.294,09 EUR oprava stožiarov VO
  Interné číslo faktúry: 719035
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0400219 MHH, s.r.o. 16.05.2019 16.05.2019 96,00 EUR údržba IT
  Interné číslo faktúry: 719036
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0400719 MHH, s.r.o. 16.05.2019 16.05.2019 38,40 EUR antivírus ESET
  Interné číslo faktúry: 719037
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119005 ADEM, s.r.o. 17.05.2019 17.05.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719038
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1910057 JK Management, s.r.o. 23.05.2019 23.05.2019 601,44 EUR vypracovanie daňového priznania DzN
  Interné číslo faktúry: 719039
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
1910053 JK Management 23.05.2019 23.05.2019 601,44 EUR vypracovanie daňového priznania DzN
  Interné číslo faktúry: 719040
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
1910054 JK Management, s.r.o. 23.05.2019 23.05.2019 601,44 EUR vypracovanie daňového priznania DzN
  Interné číslo faktúry: 719041
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
1910055 JK Management, s.r.o. 23.05.2019 23.05.2019 601,44 EUR vypracovanie daňového priznania DzN
  Interné číslo faktúry: 719042
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1910056 JK Management, s.r.o. 23.05.2019 23.05.2019 601,44 EUR vypracovanie daňového priznania DzN
  Interné číslo faktúry: 819021
Adresa dodávateľa: Račianska 162, 831 54 Bratislava
IČO/RČ: 31322999
Text dod. vykonanie prác a dodávky v zmysle objednávky č. 13/2019 a potvrdeného súpisu prác
Prepojenie na platbu: objednávka
1902065 ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. 28.05.2019 28.05.2019 4.454,09 EUR montáž rozvádzača
  Interné číslo faktúry: 719043
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie jún 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201906001 ANTEKO Tax, a.s. 03.06.2019 03.06.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719044
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2500952214 Orange Slovensko, a.s. 03.06.2019 03.06.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819022
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: príprava dohôd - doplatenie ceny za vyvlastnené pozemky pod KIA, príprava nájomnej zmluvy Kukan, príprava zmluvy s CTP - osadené smerové značenie
2019045 JUDr. Alan Strelák 04.06.2019 04.06.2019 1.800,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 819023
Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: úščasť na pojednávaní vo veci Žilina Invest, s.r.o.c/a POLOM s.r.o. o vypratanie nehnuteľnosti a vydanie bezdôvodného obohatenia, OS Žilina sp. zn. 38Cb/205/2017 zo dňa 31.5.2019
2019046 JUDr. Alan Strelák 04.06.2019 04.06.2019 382,25 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 819024
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci máj
Prepojenie na platbu: objednávka
1900144 ALLESMONT, s.r.o. 05.06.2019 05.06.2019 1.200,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719045
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8234397855 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2019 05.06.2019 65,46 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719046
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091312688 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.06.2019 10.06.2019 74,59 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 719047
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0500119 MHH, s.r.o. 14.06.2019 14.06.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 719048
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119006 ADEM, s.r.o. 25.06.2019 25.06.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 819025
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci jún
Prepojenie na platbu: objednávka
1900173 ALLESMONT s.r.o. 01.07.2019 01.07.2019 960,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719049
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie júl 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201907001 ANTEKO Tax a.s. 02.07.2019 02.07.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719050
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3091313028 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.07.2019 02.07.2019 403,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 719051
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2505549632 Orange Slovensko, a.s. 03.07.2019 03.07.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719052
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8236518349 Slovak Telekom 08.07.2019 08.07.2019 45,86 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819026
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 107-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany 
Prepojenie na platbu: objednávka
1072019 Ing. Michal Derkits 15.07.2019 16.07.2019 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie znaleckého posudku
  Interné číslo faktúry: 819027
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.7.2019 - 30.9.2019
Prepojenie na platbu: zmluva
2550012735 ŽSR 17.07.2019 17.07.2019 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 819028
Adresa dodávateľa: Gabajova 16, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31632891
Text dod. faktúry: kúpna zmluva, prevod spoluvlastníckeho podielu
Prepojenie na platbu: zmluva
20190001 SPEAT, s.r.o. 23.07.2019 23.07.2019 3.502,24 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 719053
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119007 ADEM, s.r.o. 23.07.2019 23.07.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719054
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0600319 MHH, s.r.o. 24.07.2019 24.07.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 819029
Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403
IČO/RČ: 47353210
Text dod. faktúry: vyhotovenie a dodanie overeného GP k.ú.: Teplička nad Váhom č. 47353210-105/2019, kolky
Prepojenie na platbu: objednávka
672019 Stanislav Klobucký - Geodetické práce 25.07.2019 25.07.2019 384,00 (nie je platca DPH) EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 719055
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk. (vytvorenie filtrov na zoraďovanie údajov, opravy vložených dát)
Prepojenie na platbu: objednávka
2119008 ADEM, s.r.o. 30.07.2019 31.07.2019 216,00 EUR aktualizácia WEB stránky
  Interné číslo faktúry: 719056
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie august 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201908001 ANTEKO Tax a.s. 05.08.2019 05.08.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719057
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2510172326 Orange Slovensko, a.s. 05.08.2019 05.08.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719058
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8238643124 Slovak Telekom, a.s. 06.08.2019 19.08.2019 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819030
Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403
IČO/RČ: 47353210
Text dod. faktúry: vyhotovenie a dodanie overeného GP k.ú.: Teplička nad Váhom č. 47353210-112/2019, kolky
Prepojenie na platbu: objednávka
762019 Stanislav Klobucký - Geodetické práce 06.08.2019 16.08.2019 334,00 (nie je platca DPH) EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 819031
Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36
IČO/RČ: 47970740
Text dod. faktúry: odstránenie závad na verejnom osvetlení
Prepojenie na platbu: objednávka
819031 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 07.08.2019 08.08.2019 9.622,74 EUR oprava stožiarov VO
  Interné číslo faktúry: 819032
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci júl
Prepojenie na platbu: objednávka
1900220 ALLESMONT s.r.o. 20.08.2019 20.08.2019 960,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719059
Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO/RČ: 36192384
Text dod. faktúry: archivačný kontajner Woodgrain 3x2ks
Prepojenie na platbu: objednávka
5519014813 OFFICE DEPOT s.r.o. 20.08.2019 20.08.2019 21,00 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 719060
Adresa dodávateľa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 50398385
Text dod. faktúry: priehľadný univerzálny box objem 64l
Prepojenie na platbu: objednávka
193903577 RAJAPACK s.r.o. 21.08.2019 21.08.2019 122,70 EUR nákup tovaru
 
  Interné číslo faktúry: 819033
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: ZP č.77/2019, VŠH pozemkov v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
772019 Ing. Viktor Babka 21.08.2019 21.08.2019 200,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 719061
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0700119 MHH, s.r.o. 23.08.2019 23.08.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 719062
Adresa dodávateľa: Pod Vinicou 2, 010 04 Žilina
IČO/RČ: 36384020
Text dod. faktúry: stolička MARINA/P
Prepojenie na platbu: objednávka
2619113 F.K.S. s.r.o. 26.08.2019 26.08.2019 190,00 EUR stolička
  Interné číslo faktúry: 819034
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: stavebné práce oprav poklopu na šachte č. 40
Prepojenie na platbu: objednávka
1900243 ALLESMONT, s.r.o. 02.09.2019 02.09.2019 163,20 EUR osadenie chýbajúceho poklopu
  Interné číslo faktúry: 719065
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119009 ADEM s.r.o. 03.09.2019 03.09.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719066
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119010 ADEM s.r.o. 16.09.2019 16.09.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719067
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8240788948 Slovak Telekom, a.s. 16.9.2019 16.9.2019 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819035
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci august
Prepojenie na platbu: objednávka
1900254 ALLESMONT s.r.o. 16.09.2019 16.09.2019 480,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719068
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0800119 MHH, s.r.o. 25.09.2019 26.09.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 719069
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie október 2019 podľa objednávky č. 8/2019, refakturácia poplatku
Prepojenie na platbu: objednávka
201910001 ANTEKO Tax, a.s. 01.10.2019 01.10.2019 1.201,80 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719070
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2519422319 Orange Slovensko, a.s. 03.10.2019 03.10.2019 44,10 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719071
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8242960751 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2019 07.10.2019 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819036
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
19026 I.F.I. Group, a.s. 07.10.2019 07.10.2019 2.376,00 EUR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 719072
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36 421 928
Text dod. faktúry: transfer doména, hosting
Prepojenie na platbu: objednávka

1019233474

WebSupport, s.r.o. 11.10.2019 27.11.2019 70,30 EUR transfer doména, hosting
  Interné číslo faktúry: 819037
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na vysporiadanie pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
19027 I.F.I. Group, a.s. 14.10.2019 27.11.2019 223,54 EUR náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 819038
Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02
IČO/RČ: 44230273
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP
Prepojenie na platbu: objednávka
182019 Ing. Darina Kalabusová 14.10.2019 27.11.2019 130,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 819039
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci september
Prepojenie na platbu: objednávka
1900297 ALLESMONT, s.r.o. 14.10.2019 27.11.2019 480,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 719073
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119011 ADEM, s.r.o. 15.10.2019 27.11.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 819040
Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02
IČO/RČ: 44230273
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP
Prepojenie na platbu: objednávka
182019 Ing. Darina Kalabusová 17.10.2019 27.11.2019 130,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 819041
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.7.2019 - 31.10..2019
Prepojenie na platbu: zmluva

2550012873

ŽSR 17.10.2019 27.11.2019 149,36 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 719074
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

 2524077102 

Orange Slovensko, a.s.

04.11.2019 27.11.2019 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719075
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie november 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201911001 ANTEKO Tax, a.s. 04.11.2019 27.11.2019 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 719076
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

8245183542

Slovak Telekom, a.s. 05.11.2019 27.11.2019 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 719077
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF645Cx
Prepojenie na platbu: objednávka

191469693

ALZA.sk 05.11.2019 27.11.2019 263,36 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 819042
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci október
Prepojenie na platbu: objednávka
1900350 ALLESMONT, s.r.o. 14.11.2019 27.11.2019 480,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 819043
Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403
IČO/RČ: 47353210
Text dod. faktúry: zameranie polohopisu, výškopisu a nadzemných objektov na úseku križovatka pri Tepličke nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
952019 Ing. Stanislav Klobucký 15.11.2019 27.11.2019 300,00 (nie je platca DPH) EUR zameranie polohopisu, výškopisu a nadzemných objektov 
  Interné číslo faktúry: 719078
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119012 ADEM, s.r.o. 18.11.2019 27.11.2019 30,00 EUR  webhosting
  Interné číslo faktúry: 719079
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac september 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0900519 MHH, s.r.o. 28.11.2019 28.11.2019 96,00 EUR  IT údržba
  Interné číslo faktúry: 719080
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
1000419 MHH, s.r.o. 28.11.2019 28.11.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 819044
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 51790521
Text dod. faktúry: GP v k.ú. Teplička nad Váhom na oddelenie a zlúčenie p.č. 1700/211, 1868/189, 1700/377
Prepojenie na platbu: objednávka
492019 MONDO NUOVO s.r.o. 28.11.2019 28.11.2019 230,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 719081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2528720967 Orange Slovensko, a.s. 03.12.2019 03.12.2019 44,28 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717082
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva

3091315431 

 

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

06.12.2019 06.12.2019 803,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 719083
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8247386519 Slovak Telekom, a.s. 09.12.2019 09.12.2019 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 819045
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
19036 I.F.I. Group, a.s. 11.12.2019 11.12.2019 1.836,00 EUR náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 719084
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
1100219 MHH, s.r.o. 16.12.2019 16.12.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 719085
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2119013 ADEM, s.r.o. 16.12.2019 16.12.2019 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 719086
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
1200119 MHH, s.r.o. 16.12.2019 16.12.2019 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 819046
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby vspore vedenom na KS Žilina, č.k. 31S 84/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
352019 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 18.12.2019 18.12.2019 415,44 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 819047
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby vo vyvlastňovacích konaniach vedených na OS Žilina
Prepojenie na platbu: objednávka
362019 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 18.12.2019 18.12.2019 2.028,38 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 719087
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: tonery do laserovej tlačiarne
Prepojenie na platbu: objednávka
5191869318 ALZA.sk 19.12.2019 19.12.2019 189,33 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 819048
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci november
Prepojenie na platbu: objednávka
1900388 ALLESMONT s.r.o. 20.12.2019 20.12.2019 480,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720001
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2533389735 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2020 03.01.2020 44,99 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720002
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8249608995 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2020 09.01.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820001
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2020/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
084330007 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 07.01.2020 09.01.2020 80,90 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 720003
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie december 2019 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
201912094 ANTEKO Tax a.s. 09.01.2020 09.01.2020 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720004
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie január 2020 podľa objednávky č. 8/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
202001001 ANTEKO Tax a.s. 09.01.2020 09.01.2020 1.200,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 820002
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci december
Prepojenie na platbu: objednávka
2000003 ALLESMONT s.r.o. 15.01.2020 16.01.2020 480,00 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 820003
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.1.2020 - 31.03..2020
Prepojenie na platbu: zmluva
2550012993 ŽSR 15.01.2020 16.01.2020 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820004
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november - december 2019
Prepojenie na platbu: objednávka
13190016 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 17.01.2020 17.01.2020 711,17 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 720005
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: externý disk WD 2.5" Elements Portable 1.5TB
Prepojenie na platbu: objednávka
5200179202 ALZA.sk 30.01.2020 30.01.2020 55,90 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 720006
Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 48219339
Text dod. faktúry: služby za obdobie február 2020 podľa obj. 2/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
202002001 ANTEKO Tax a.s. 03.02.2020 04.02.2020 1.440,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720007
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2538080513 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2020 04.02.2020 45,14 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820005
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 01/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
20200028 AQUA DEFEKT, s.r.o. 03.02.2020 04.02.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 820006
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: dodávka, výmena a osadenie poklopov
Prepojenie na platbu: objednávka
20200031 AQUA DEFEKT, s.r.o. 03.02.2020 04.02.2020 384,00 EUR dodávka, výmena a osadenie poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720008
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8251842566 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2020 07.02.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820007
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november - január 2020
Prepojenie na platbu: objednávka
13200001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie  11.02.2020 11.02.2020 1.333,72 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 820008
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby v spore vedenom na KS Žilina, č.k. 31S 84/2019
Prepojenie na platbu: objednávka
052020 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 13.02.2020 13.02.2020 225,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 820009
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 226-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2262019 Ing. Michal Derkits 13.02.2020 13.02.2020 460,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 820010
Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02
IČO/RČ: 44230273
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 3/2020 vo veci VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
32020 Ing. Darina Kalabusová 17.02.2020 17.02.2020 320,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 820011
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 02/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
820011 AQUA DEFEKT, s.r.o. 20.02.2020 20.02.2020 199,80 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720009
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 20202
Prepojenie na platbu: objednávka
100520 MHH s.r.o. 20.02.2020 20.02.2020 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 720010
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry:toner Canon 054 H čierny 
Prepojenie na platbu: objednávka
197743439 ALZA.sk 20.02.2020 20.02.2020 71,73 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 720011
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2542790141 Orange Slovensko a.s. 03.03.2020 04.03.2020 44,04 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720012
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8254093910 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2020 06.03.2020 51,05 EUR telkomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820012
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
20007 I.F.I. Group, a.s. 11.03.2020 12.03.2020 1.872,00 EUR majetko-právne vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 720013
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
09420 PROTECT spol. s r.o. 17.03.2020 17.03.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720014
Adresa dodávateľa: Kotešová 230, 013 61
IČO/RČ: 36426369
Text dod. faktúry: vypracovanie registratúrneho plánu s úvodným textom a zabezpečenie jeho schválenia štátnym archívom
Prepojenie na platbu: objednávka
2003063 Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. 17.03.2020 17.03.2020 420,00 EUR registratúra
  Interné číslo faktúry: 820013
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2020020 Mgr. Pavol Karman, advokát 24.03.2020 24.03.2020 168,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 820014
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 03/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
20200083 AQUA DEFEKT, s.r.o. 25.03.2020 25.03.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720015
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
13120 PROTECT spol. s r.o. 02.04.2020 03.04.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720016
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2547517607 Orange Slovensko, a.s. 03.04.2020 03.04.2020 44,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720018
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8256361541 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2020 07.04.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820015
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
20011 I.F.I. Group, a.s. 15.04.2020 15.04.2020 720,00 EUR majetko-právne vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 720019
Adresa dodávateľa: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO/RČ: 07321058
Text dod. faktúry: regál zinkovaný 5 - policový
Prepojenie na platbu: objednávka
1977197 RedBird Group, s.r.o. 16.04.2020 16.04.2020 262,34 EUR bazárové ragály
  Interné číslo faktúry: 720020
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2020028 Mgr. Pavol Karman, advokát 17.04.2020 17.04.2020 672,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 720021
Adresa dodávateľa: Einsteinova 24
IČO/RČ: 31333532
Text dod. faktúry: ESET NOD32 Antivirus, licencia pre 2 PC na 2 roky
Prepojenie na platbu: objednávka
202024417 ESET, spol. s r.o. 17.04.2020 17.04.2020 81,90 EUR licencia ESET
  Interné číslo faktúry: 820016
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200092 AQUA DEFEKT, s.r.o. 23.04.2020 23.04.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 820017
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.4.2020 - 30.06..2020
Prepojenie na platbu: zmluva
2550013538 ŽSR 27.04.2020 28.04.2020 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820018
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február - marec 2020
Prepojenie na platbu: objednávka
13200004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 27.04.2020 28.04.2020 930,13 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 720022
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
0112413612 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2020 06.05.2020 45,31 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720023
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8258635688 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2020 06.05.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820019
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
092020 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 06.05.2020 06.05.2020 450,28 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 820020
Adresa dodávateľa:Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: vyhotovenie ZP č. 37/2020, VšHP pri ceste II/583 A, k.ú. Teplička nad Váhom 
Prepojenie na platbu: objednávka
372020 Ing. Viktor Babka 06.05.2020 06.05.2020 550,00 (nie je platca DPH) EUR vyhotovenie ZP
  Interné číslo faktúry: 720024
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
17920 PROTECT, spol. s r.o. 11.05.2020 11.05.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 820021
Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO/RČ: 35758643
Text dod. faktúry: elektronické aukcie
Prepojenie na platbu: objednávka
200100102 eBIZ Corp. s.r.o. 22.05.2020 22.05.2020 259,20 EUR služby elektronickej aukcie
  Interné číslo faktúry: 82022
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200106 AQUA DEFEKT, s.r.o. 27.05.2020 28.05.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej knalizácie
  Interné číslo faktúry: 820023
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20013 I.F.I. Group, a.s. 01.06.2020 02.06.2020 684,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820024
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36 000 124
Text dod. faktúry: realizácia zvodidiel 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200929 HAKOM, s.r.o. 02.06.2020 02.06..2020 3.230,00 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 720025
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2556909604 Orange Slovensko, a.s. 03.06.2020 04.06.2020 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720026
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8262156359 Slovak Telekom, a.s. 08.06.2020 08.06.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820025
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2020045 Mgr. Pavol Karman, advokát 18.06.2020 19.06.2020 264,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 720027
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
22520 PROTECT spol. s r.o. 22.06.2020 22.06.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720028
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. aktualizácia web stránky
Prepojenie na platbu: objednávka
600220 MHH, s.r.o. 26.06.2020 26.06.2020 756,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 820026
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200127 AQUA DEFEKT, s.r.o. 30.06.2020 01.07.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720029
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2561569563 Orange Slovensko, a.s. 06.07.2020 06.07.2020 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720030
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8264040718 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2020 06.07.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720031
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
27120 PROTECT spol. s r.o. 06.07.2020 06.07.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720032
Adresa dodávateľa: Šoltésoej 14, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 50 659 669
Text dod. faktúry: splátka poistného na základe poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu číslo 1110014030
Prepojenie na platbu: zmluva
1110014030 PREMIUM Insurance Company Limited 15.07.2020 15.07.2020 2.346,00 EUR splátka poistného
  Interné číslo faktúry: 720033
Adresa dodávateľa: Kotešová 230, 013 61
IČO/RČ: 36426369
Text dod. faktúry: vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov a zabezpečenie jeho schválenia štátnym archívom
Prepojenie na platbu: objednávka
2007118 Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. 15.07.2020 15.07.2020 1.104,00 EUR archívne služby
  Interné číslo faktúry: 820027
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20017 I.F.I. Group, a.s. 15.07.2020 15.07.2020 1.620,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 720034
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: toner Canon 054 (H) čierny 2ks
Prepojenie na platbu: objednávka
5201373192 ALZA..cz a.s. 20.07.2020 20.07.2020 137,16 EUR tonery
  Interné číslo faktúry: 820028
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2020 - 30.09..2020
Prepojenie na platbu: zmluva
2550013667 ŽSR 23.07.2020 23.07.2020 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820029
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií externej infraštruktúry závod KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o., kosenie strojové, ručné
Prepojenie na platbu: objednávka
13200006 Správa ciest ŽSK, závod Horné považie 23.07.2020 23.07.2020 6.886,80 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 820030
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200145 AQUA DEFEKT, s.r.o. 23.07.2020 23.07.2020 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720035
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
31920 PROTECT spol. s r.o. 04.08.2020 05.08.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720036
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2566289358 Orange Slovensko, a.s. 04.08.2020 05.08.2020 44,96 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720037
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

 

8265906086

 

Slovak Telekom, a.s. 05.08.2020 06.08.2020

51,05

EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720038
Adresa dodávateľa: Šalská, 925 52 Šoporňa
IČO/RČ: 31103952
Text dod. faktúry: papierové vrecia
Prepojenie na platbu: objednávka
02392020 BETOMEX spol. s r.o. 10.08.2020 10.08.2020 16,95 EUR tovar
  Interné číslo faktúry: 820031
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok
IČO/RČ: 36440124
Text dod. faktúry: oprava protihlukovej steny
Prepojenie na platbu: objednávka
20207349 Titan-Tatraplast, s.r.o. 27.08.2020 27.08.2020 8.127,47 EUR oprava protihlukovej steny
  Interné číslo faktúry: 720039
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: objednávka
2004427 EKO TONER s.r.o. 28.08.2020 28.08.2020 59,70 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 720040
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
36520 PROTECT spol. s r.o. 02.09.2020 03.09.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720041
Adresa dodávateľa: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 52451747
Text dod. faktúry: účasť na pojednávaní dňa07.08.2020+cestovné náhrady a strata času
Prepojenie na platbu: objednávka
2020029 STRELÁK a Partners, s.r.o. 03.09.2020 03.09.2020 390,62 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 720042
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2571045425 Orange Slovensko, a.s. 04.09.2020 04.09.2020 49,02 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820032
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200185 AQUA DEFEKT, s.r.o. 04.09.2020 04.09.2020 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 720043
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8267753542 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2020 07.09.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820033
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20021 I.F.I. Group, a.s. 07.09.2020 08.09.2020 828,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820034
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby, spísanie odvolania proti rozhodnutiu OÚ Žilina
Prepojenie na platbu: objednávka
202020 JUDr. Poliačikový, advokátka , s.r.o. 21.09.2020 22.09.2020 604,26 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 720044
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2020072 Mgr. Pavol Karman, advokát 21.09.2020 22.09.2020 267,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 720045
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36421928
Text dod. faktúry: zilinainvest 1 (The Hosting) od 9.10.2020 do 10.10.2021
Prepojenie na platbu: objednávka
1020256021 WebSupport, s.r.o. 24.09.2020 25.09.2020 63,36 EUR webové služby
  Interné číslo faktúry: 720046
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
2575724830 Orange Slovensko, a.s. 06.10.2020 06.10.2020 24,12 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720047
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8269579493 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2020 06.10.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720048
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
40820 PROTECT spol. s r.o. 06.10.2020 06.10.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 820036
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: zabezpečovacie práce počas opravy protihlukovej steny na ceste II/583 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
13200009 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 07.10.2020 07.10.2020 806,70 EUR zabezpečovacie práce
  Interné číslo faktúry: 820037
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20024 I.F.I. Group, a.s. 07.10.2020 07.10.2020 1.296,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820038
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: spísanie vyjadrenia na vyjadrenie  žalovaného k žalobe zo dňa 06.08.2020, č.k. 30S 63/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
232020 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 15.10.2020 19.10.2020 450,28 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 820039
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2020 - 31.12..2020
Prepojenie na platbu: zmluva
2550013755 ŽSR 15.10.2020 19.10.2020 149,36 EUR prenájom pozemkv
  Interné číslo faktúry: 820040
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200234 AQUA DEFEKT, s.r.o. 21.10.2020 21.10.2020 399,60 EUR kontrola dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 820041
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry
Prepojenie na platbu: objednávka
13200011 Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie 27.10.2020 28.10.2020 3782,47 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 820042
Adresa dodávateľa: Ihličnatá 2, 821 07 Nratislava - Vrakuňa
IČO/RČ: 44073461
Text dod. faktúry: dodanie pozemku č. 262/339 k.ú. Mojš na základe kúpnej zmluvy zo 6/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
20200017 ROVAK s.r.o. 29.10.2020 30.10.2020 54.485,00 EUR dodanie pozemku
  Interné číslo faktúry: 720049
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
0112413612 Orange Slovensko, a.s. 04.11.2020 05.11.2020 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720050
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8271463625 Slovak Telekom, a.s. 06.11.2020 06.11.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720051
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3020316950 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.11.2020 06.11.2020 403,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 820043
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20027 I.F.I. Group, a.s. 13.11.2020 13.11.2020 1.404,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 720052
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
45320 PROTECT spol. s r.o. 25.11.2020 26.11.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 820044
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200271 AQUA DEFEKT, s.r.o. 25.11.2020 26.11.2020 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 820045
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry
Prepojenie na platbu: objednávka
13200012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 27.11.2020 27.11.2020 410,39 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 720053
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: rekonštrukcia účtovníctva
Prepojenie na platbu: zmluva
50220 PROTECT spol. s r.o. 30.11.2020 02.12.2020 29,940,00 EUR rekonštrukcia účtovníctva
  Interné číslo faktúry: 820046
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
20028 I.F.I. Group, a.s. 30.11.2020 02.12.2020 662,00 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 720054
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
49620 PROTECT spol. s r.o. 02.12.2020 02.12.2020 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 720055
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
2584991507 Orange Slovensko, a.s. 03.12.2020 03.12.2020 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720056
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

 

8273326731

Slovak Telekom, a.s. 04.12.2020 04.12.2020 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 820047
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
20030 I.F.I. Group, a.s. 14.12.2020 14.12.2020 792,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 820048
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20200295 AQUA DEFEKT, s.r.o. 30.12.2020 04.01.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721001
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
2589743008 Orange Slovensko, a.s. 04.01.2021 05.01.2021 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721002
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8275197512 Slovak Telekom, a.s. 04.01.2021 05.01.2021 51,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721003
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: video kábelPremiumCord mini DisplayPort-HDMI prepojovaí, tienený 2m
Prepojenie na platbu: objednávka
5210053634 ALZA.sk 04.01.2021 05.01.2021 13,69 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 721004
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2020
Prepojenie na platbu: zmluva
54320 PROTECT spol. s ro. 11.01.2021 12.01.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 821001
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry
Prepojenie na platbu: objednávka
13200014 Správa ciest ŽSK. závod Horné Považie 15.01.2021 15.01.2021 837,46 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 821002
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2021 - 31.03..2021
Prepojenie na platbu: zmluva
2550013849 ŽSR 15.01.2021 15.01.2021 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821003
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210028 AQUA DEFEKT, s.r.o. 01.02.2021 03.02.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721005
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
3321 PROTECT spol. s r.o. 01.02.2021 03.02.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721006
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
2594377189 Orange Slovensko, a.s. 04.02.2021 05.02.2021 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821004
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
012021 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 05.02.2021 05.02.2021 460,90 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 721007
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8277056721 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2021 08.02.2021 54,57 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721008
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov do CANON
Prepojenie na platbu: objednávka
2100986 EKO TONER s.r.o. 08.02.2021 09.02.2021 83,00 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 721009
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: objednávka
52100552880

ALZA.sk

 

10.02.2021 10.02.2021 214,39 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 821005
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 6/2021, 7/2021 na zlúčenie parciel v k .ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2021008 Planika, s.r.o. 12.02.2021 12.02.2021 542,40 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 821006
Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407/5, 020 01 Púchov
IČO/RČ: 31614884
Text dod. faktúry: zabezpečenie, osadenie a očistenie ZDZ - "4-prúdová cesta pri KMS"
Prepojenie na platbu: objednávka
1020210012 ZNAK, spol. s r.o. 12.02.2021 12.02.2021 1.135,00 EUR zabezpečenie, osadenie a očistenie ZDZ
  Interné číslo faktúry: 821007
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 034-2021 v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
0342021 Ing. Michal Derkits 15.02.2021 16.02.2021 420,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 821008
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
21001 I.F.I.GROUP, a.s. 19.02.2021 19.02.2021 1.152,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821009
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210057 AQUA DEFEKT, s.r.o. 24.02.2021 01.03.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721010
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy 
Prepojenie na platbu: zmluva
07521 PROTECT spol. s r.o. 03.03.2021 03.03.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721011
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8278904209 Slovak Telekom, a.s. 05.03.2021 08.03.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721012
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluvy
2599003122 Orange Slovensko, a.s. 08.03.2021 08.03.2021 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821010
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie - výkup pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
21002 I.F.I. GROUP, a.s. 09.03.2021 11.03.2021 253,80 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 721013
Adresa dodávateľa:Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO/RČ: 35765038
Text dod. faktúry: batérie alkalické
Prepojenie na platbu: objednávka
6692102322 ELEKTROSPED, a.s. 11.03.2021 11.03.2021 4,40 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 721014
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: nákup náhradných náplní
Prepojenie na platbu: objednávka
5210845510 ALZA.sk 12.03.2021 15.03.2021 10,23 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 821011
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
21003 I.F.I. Group, a.s. 12.03.2021 15.03.2021 1.224,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 721015
Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
IČO/RČ: 36515388
Text dod. faktúry: respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
Prepojenie na platbu: objednávka
202152090 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 16.03.2021 17.03.2021 5,40 (oslobodené od DPH) EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 821012
Adresa dodávateľa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/RČ: 51426986
Text dod. faktúry: výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie vodných tokov
Prepojenie na platbu: zmluva
202102 EMEL SK s.r.o. 19.03.2021 22.03.2021 14.860,10 EUR čistenie potokov
  Interné číslo faktúry: 721016
Adresa dodávateľa: Jeséniová 17, 833 15 Bratislava
IČO/RČ: 00156884
Text dod. faktúry: spracovanie klimatckých údajov v období 2016 až 2020 vo vybraných lokalitách
Prepojenie na platbu: objednávka
2212200066 Slovenský hydrometeorologický útvar 24.03.2021 24.03.2021 120,00 EUR klimatické údaje
  Interné číslo faktúry: 721017
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: dobropis k dokladu 5210845510
Prepojenie na platbu: objednávka
6121086831 ALZA.sk 24.03.2021 24.03.2021 -10,23 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 821013
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210079 AQUA DEFEKT, s.r.o. 26.03.2021 29.03.2021 399,60 EUR kontrola poklopov džďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721018
Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava
IČO/RČ: 36562939
Text dod. faktúry: nákup náhradných náplní
Prepojenie na platbu: objednávka
5211055267 ALZA.sk 31.03.2021 31.03.2021

10,81

EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 721019
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8280748552 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2021 08.04.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721020
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2603628945 Orange Slovensko, a.s. 06.04.2021 08.04.2021 21,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721021
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3021311411 DOXX - Stravné lístky. spol. s r.o. 08.04.2021 08.04.2021 603,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 721022
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12
IČO/RČ: 36421928
Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (.sk doména)
Prepojenie na platbu: objednávka
102197148 WebSupport 09.04.2021 09.04.2021 15,00 EUR doména
  Interné číslo faktúry: 821014
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti  s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
21004 I.F.I. Group, a.s. 12.04.2021 13.04.2021 648,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821015
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21005 I.F.I. Group, a.s. 14.04.2021 14.04.2021 83,72 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 821016
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 080-2021 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
0802021 Ing. Michal Derkits 14.04.2021 14.04.2021 150,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 821017
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 37,38,39/2021 na zmenu druhu pozemku v k.ú. Gbeľany a Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2021031 Planika, s.r.o. 15.04.2021 15.04.2021 781,80 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 721023
Adresa dodávateľa: Šalská, 925 52 Šoporňa
IČO/RČ: 31103952
Text dod. faktúry: papierové vrecia 50x80x15/2N
Prepojenie na platbu: objednávka
01182021 BETOMEX spol. s r.o. 22.04.2021 23.04.2021 19,56 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 721024
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2608236760 Orange Slovensko, a.s. 03.05.2021 05.05.2021 20,18 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721025
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8282592664 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2021 05.05.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 8210018
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2021 - 30.06..2021
Prepojenie na platbu: zmluva
2550014504 ŽSR 04.04.2021 05.05.2021 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821019
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 101-2021 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1012021 Ing. Michal Derkits 07.05.2021 07.05.2021 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 721026
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
11821 PROTECT spol. s r.o. 10.05.2021 11.05.2021 945,78 EUR ekonmické služby
  Interné číslo faktúry: 721027
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy 
Prepojenie na platbu: zmluva
16321 PROTECT spol. s r.o. 10.05.2021 11.05.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 821020
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21007 I.F.I. Group, a.s. 13.05.2021 14.05.2021 684,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821021
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21008 I.F.I. Group, a.s. 13.05.2021 14.05.2021 85,23 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 721028
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry:MY Žilinské noviny - 1/12 strany - 84x84 pf
Prepojenie na platbu: objednávka
2135106063 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 20.05.2021 20.05.2021 126,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 821022
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210139 AQUA DEFEKT, s.r.o. 25.05.2021 25.05.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721029
Adresa dodávateľa: Makovického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: článok Zilinak.sk inzercia nehnuteľností 05/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
1020210051 INAQ, s.r.o. 27.05.2021 31.05.2021 200,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 721028
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy 
Prepojenie na platbu: zmluva
20621 PROTECT spol. s r.o. 03.06.2021 03.06.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721031
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2612773863 Orange Slovensko, a.s. 04.06.2021 04.06.2021 32,64 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721032
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8284437899 SlovakTelekom, a.s. 04.06.2021 04.06.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721033
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 300210705
Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/8 P - 2763, č.n. 20
Prepojenie na platbu: objednávka
300210705 Publishing House, a.s. 07.06.2021 08.06.2021 198,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 721034
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 18Cb/73/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0272021 JUDr. Michal Kováč - advokát 08.06.2021 11.06.2021 480,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 721035
Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO/RČ: 35758643
Text dod. faktúry: elektronická aukcia (OVS), Predaj pozemkovej nehnuteľnosti
Prepojenie na platbu: objednávka
210100108 eBIZ Corp s.r.o. 10.06.2021 11.06.2021 86,40 EUR elektronická aukcia
  Interné číslo faktúry: 821023
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210154 AQUA DEFEKT, s.r.o. 11.06.2021 11.06.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 821024
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: výkup pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
21010 I.F.I. Group, a.s. 14.06.2021 14.06.2021 720,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821025
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21011 I.F.I. Group, a.s. 22.06.2021 22.06.2021 93,78 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 821026
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210176 AQUA DEFEKT, s.r.o. 29.06.2021 07.07.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721036
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2617336277 Orange Slovensko, a.s. 03.07.2021 08.07.2021 20,80 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721037
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
25121 PROTECT spol. s r.o. 07.07.2021 08.07.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721038
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8286281542 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2021 08.07.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821027
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 138-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1382021 Ing. Michal Derkits 07.07.2021 08.07.2021 480,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 821028
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: výkup pozemkov
Prepojenie na platbu: objednávka
21013 I.F.I. Group, a.s. 14.07.2021 15.07.2021 1.548,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821029
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21014 I.F.I. Group, a.s. 16.07.2021 19.07.2021 297,38 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 821030
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby zastupovanie na pojednávaní na KS Žilina, č.k. 30S 63/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
132021 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 16.07.2021 19.07.2021 230,45 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 8210031
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2021 - 30.09..2021
Prepojenie na platbu: zmluva
2550014592 ŽSR 23.07.2021 23.07.2021 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821032
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210203 AQUA DEFEKT, s.r.o. 30.07.2021 09.08.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721039
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
29721 PROTECT spol. s r.o. 02.08.2021 09.08.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721040
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0382021 JUDr. Michal Kováč - advokát 03.08.2021 09.08.2021 590,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 721041
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8288131700 Slovak Telekom, a.s. 03.08.2021 09.08.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721042
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2621905869 Orange Slovensko, a.s. 04.08.2021 09.08.2021 20,12 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821033
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 144/2021 na oddelenie a určenie vlastníckeho práva v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2021062 Planika, s.r.o. 05.08.2021 09.08.2021 684,60 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 821034
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21018 I.F.I. Group, a.s. 12.08.2021 12.08.2021 265,44 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 721043
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: objednávka
2104762 EKO TONER s.r.o. 16.08.2021 16.08.2021 39,60 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 821035
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 177-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Gbeľany za účelom prevodu vlastníckych práv
Prepojenie na platbu: objednávka
1772021 Ing. Michal Derkits 24.08.2021 25.08.2021 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 821036
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 187-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom prevodu vlastníckych práv
Prepojenie na platbu: objednávka
1782021 Ing. Michal Derkits 24.08.2021 25.08.2021 230,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 821037
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry
Prepojenie na platbu: objednávka
13210008 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 24.08.2021 29.7.2021 9.521,81 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 821038
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210233 AQUA DEFEKT, s.r.o. 30.08.2021 31.08.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721044
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
33821 PROTECT spol. s r.o. 02.09.2021 03.09.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721045
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2626541919 Orange Slovensko, a.s. 03.09.2021 03.09.2021 21,07 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721046
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva

8289976358

Slovak Telekom, a.s. 07.09.2021 07.09.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821039
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby vyjadrenie na žalobu KS Žilina, 31S 40/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
182021 JUDr Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 07.09.2021 07.09.2021 230,45 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 821040
Adresa dodávateľa: Jaseňová 18, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31624626
Text dod. faktúry: mreža s nálevkou 500x500 D, rošt kompoz. PREFAGRIS 460x460
Prepojenie na platbu: objednávka
202100445 GRAVE, spol. s r.o. 16.09.2021 16.09.2021 2.907,60 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 821041
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21021 I.F.I. Group, a.s. 17.09.2021 17.09.2021 104,00 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 821042
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry:dobropis chybne fakturovaných položiek vo faktúre 13210008
Prepojenie na platbu: objednávka
13210014 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 21.09.2021 23.09.2021 -1.586,96 EUR dobropis
  Interné číslo faktúry: 721047
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36421928
Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (The Hosting)
Prepojenie na platbu: objednávka
1021283090 WebSupport, s.r.o. 22.09.2021 23.09.2021 63,36 EUR hosting
  Interné číslo faktúry: 821043
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby vyjadrenie na vyjadrenie účastníkov konania k žalobe na KS Žilina, 30S 63/2020
Prepojenie na platbu: objednávka
202021 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 23.09.2021 23.09.2021 230,45 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 721048
Adresa dodávateľa: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 52451747
Text dod. faktúry: právne služby - zastupovanie na pojednávaní 38Cb/205/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2021047 STRELÁK & Partners, s.r.o. 24.09.2021 30.09.2021 688,64 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 821044
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. oprava zvodidiel poškodených dopravnou nehodou
Prepojenie na platbu: objednávka
13210016 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 27.09.2021 30.09.2021 2.812,80 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 821045
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. údržba úsekov externej infraštruktúry
Prepojenie na platbu: objednávka
13210017 Správa ciest, ŽSK, závod Horné Považie 27.09.2021 30.09.2021 4.065,55 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 821046
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210259 AQUA DEFEKT, s.r.o. 01.10.2021 04.10.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721049
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2631199676 Orange Slovensko, a.s. 04.10.2021 04.10.2021 20,18 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721050
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
38021 PROTECT spol. s r.o. 04.10.2021 04.10.2021 945,78 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721051
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8291824833 Slovak Telekom, a.s. 05.10.2021 06.10.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821047
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
212021 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 07.10.2021 07.10.2021 576,83 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 721052
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/8 P-2826, č.n. 40
Prepojenie na platbu: objednávka
300211188 PUBLISHING HOUSE, a.s. 11.10.2021 11.10.2021 198,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 721053
Adresa dodávateľa: Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP213101242/001 - 5.10.2021 MY (Žilina) - 1/12 strany - 84x84 pf
Prepojenie na platbu: objednávka
2135113038 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.,  11.10.2021 11.10.2021 126,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 721054
Adresa dodávateľa: Makovického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696000
Text dod. faktúry: článok žilinak.sk inzercia nehnuteľností
Prepojenie na platbu: objednávka
1020210099 INAQ s.r.o. 21.10.2021 26.10.2021 200,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 821048
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2021 - 30.12..2021
Prepojenie na platbu: zmluva
2550014706 ŽSR 26.10.2021 26.10.2021 149,36 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821046
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210287 AQUA DEFEKT, s.r.o. 26.10.2021 26.10.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721055
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
42621 PROTECT spol. s r.o. 03.11.2021 04.11.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 721056
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2635859406 Orange Slovensko, a.s. 03.11.2021 04.11.2021 20,12 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721057
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8293660636 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2021 04.11.2021 21,05 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 821050
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 253-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom majetko - právneho vysporiadania
Prepojenie na platbu: objednávka
2532021 Ing. Michal Derkits 25.11.2021 25.11.2021 330,00 (nie je platca DPH) EUR vyhotovenie ZP
  Interné číslo faktúry: 721058
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
47021 PROTECT spol. s r.o. 30.11.2021 30.11.2021 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 821051
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
21025 I.F.I.Group, a.s. 02.12.2021 02.12.2021 646,94 EUR náklady na zriaďovanie, výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 821052
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210335 AQUA DEFEKT, s.r.o. 03.12.2021 06.12.2021 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 721059
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
0112413612 Qrange Slovensko, a.s. 03.12.2021 06.12.2021 23,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721060
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8295536461 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2021 06.12.2021 20,62 EUR  telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 721061
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: zmluva
2107129 EKO TONER s.r.o. 09.12.2021 09.12.2021 54,40 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 821053
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
242021 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 13.12.2021 14.12.2021 230,45 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 722001
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2645194557 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2022 03.01.2022 30,37 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722002
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8297390785 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2022 03.01.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722003
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
51821 PROTECT spol. s r.o. 03.01.2022 03.01.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722004
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3022310136 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.01.2022 10.01.2022 403,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 822001
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20210355 AQUA DEFEKT, s.r.o. 11.01.2022 12.01.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722005
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3022310228 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14.01.2022 15.01.2022 12,00 EUR vrátenie stravných lístkov - poplatok
  Interné číslo faktúry: 822002
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2022 - 31.03..2022
Prepojenie na platbu: zmluva
2550014833 ŽSR 18.01.2022 18.01.2022 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722006
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
03222 PROTECT spol. s r.o. 01.02.2022 02.02.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 822003
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220018 AQUA DEFEKT, s.r.o. 02.02.2022 02.02.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722007
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2649870900 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2022 03.02.2022 25,68 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722008
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8299243806 Slovak Telekom, a.s. 04.02.2022 04.02.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822004
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22002 I.F.I. Group, a.s. 04.02.2022 07.02.2022 2.088,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822005
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
052022 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 21.02.2022 21.02.2022 246,16 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 822006
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220040 AQUA DEFEKT, s.r.o. 25.02.2022 28.02.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 822007
Adresa dodávateľa: Dlhé Pole 435
IČO/RČ: 43593496
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 13/2022 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
72022 Ing. Miroslav Trháč 28.02.2022 28.02.2022 220,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 722010
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2654547008 Orange Slovensko, a.s. 03.03.2022 03.03.2022 20,11 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722009
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
07822 PROTECT spol. s r.o. 03.03.2022 03.03.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722011
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: zmluva
2201507 EKOTONER s.r.o. 04.03.2022 04.03.2022 128,00 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 722012
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8301757913 Slovak Telekom, a.s. 04.03.2022 04.03.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822008
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 21/2022 na zriadenie VB v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2022023 Planika, s.r.o. 04.03.2022 08.03.2022 267,00 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 822009
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22003 I.F.I. Group, a.s. 07.03.2022 08.03.2022 828,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722013
Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO/RČ: 31333532
Text dod. faktúry: ESET NOD32 Antivirus
Prepojenie na platbu: objednávka
202218222 ESET, spol. s r.o. 18.03.2022 18.03.2022 50,30 EUR licencia ESET
  Interné číslo faktúry: 722014
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36421928
Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (.sk doména)
Prepojenie na platbu: objednávka
102295243 Websupport s.r.o. 18.03.2022 18.03.2022 15,59 EUR doména
  Interné číslo faktúry: 822010
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: kolky, poštovné
Prepojenie na platbu: objednávka
22005 I.F.I. Group, a.s. 25.03.2022 28.03.2022 453,50 EUR náklady na zriaďovanie
  Interné číslo faktúry: 822011
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220064 AQUA DEFEKT, s.r.o. 30.03.2022 30.03.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej knalizácie
  Interné číslo faktúry: 722015
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
12422 PROTECT spol. s r.o. 01.04.2022 01.04.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722016
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2659103674 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2022 04.04.2022 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722017
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8303618261 Slovak Telekom, a.s. 05.04.2022 05.04.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822012
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
092022 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 08.04.2022 08.04.2022 225,14 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822013
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22006 I.F.I. Group, a.s. 13.04.2022 13.04.2022 1.260,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822014
Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47864729
Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie parciel CKN 2653/42 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2022031 GEOMER Žilina, s.r.o. 25.04.2022 26.04.2022 300,00 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 717018
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: zastupovanie na meritórnom pojednávaní vo veci 38Cb/205/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2022032 STRELÁK & Partners. s.r.o. 25.04.2022 26.04.2022 756,66 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 822015
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2022 - 30.06..2022
Prepojenie na platbu: zmluva
2550015536 ŽSR 26.04.2022 26.04.2022 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822016
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 101-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckych práv
Prepojenie na platbu: objednávka
2012022 Ing. Michal Derkits 27.04.2022 28.04.2022 440,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 822017
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220092 AQUA DEFEKT, s.r.o. 27.04.2022 28.04.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722019
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0272022 JUDr. Michal Kováč - advokát 27.04.2022 28.04.2022 590,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 722020
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 18Cb/73/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0282022 JUDr. Michal Kováč 27.04.2022 28.04.2022 480,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 722021
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
17422 PROTECT spol. s r.o. 03.05.2022 05.05.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722022
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2663754859 Orange Slovensko, a.s. 03.05.2022 05.05.2022 21,48 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722023
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8305473638 Slovak Telekom, a.s. 04.05.2022 05.05.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722024
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3022311157 DOXX - Stravné lístky, spol. s r..o. 05.05.2022 05.05.2022 23,04 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 822018
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 67/2022 na zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2022052 Planika, s.r.o. 05.05.2022 05.05.2022 339,00 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 822019
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
152022 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 06.05.2022 09.05.2022 960,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822020
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22008 I.F.I. Group, a.s. 12.05.2022 16.05.2022 1.008,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722025
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
22022 PROTECT spol. s r.o. 08.06.2022 08.06.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722026
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8307327125 Slovak Telekom, a.s. 08.06.2022 08.06.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722027
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2668476018 Orange Slovensko, a.s. 08.06.2022 08.06.2022 22,14 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822022
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22012 I.F.I. Group, a.s. 10.06.2022 10.06.2022 1.188,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722028
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: zmluva
2203766 EKO TONER s.r.o. 23.06.2022 24.06.2022 160,00 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 822023
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220150 AQUA DEFEKT, s.r.o. 29.06.2022 30.06.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizcie
  Interné číslo faktúry: 722029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8309184651 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2022 18.07.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722030
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2673204538 Orange Slovensko, a.s. 04.07.2022 18.07.2022 20,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822024
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
252022 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 04.07.2022 18.07.2022 246,16 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822025
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22015 I.F.I. Group, a.s. 07.07.2022 18.07.2022 1.080,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722031
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
26722 PROTECT spol. s r.o. 11.07.2022 18.07.2022 945,78 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 822026
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie
Prepojenie na platbu: objednávka
22016 I.F.I. Group, a.s. 19.07.2022 20.07.2022 362,43 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822027
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04. 2022 - 30.09..2022
Prepojenie na platbu: zmluva

2550015587

 

ŽSR 21.07.2022 21.07.2022 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722032
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3022311646 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 22.07.2022 22.07.2022 408,98 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 822028
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220179 AQUA DEFEKT, s.r.o. 28.07.2022 28.07.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722033
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
31922 PROTECT spol. s r.o. 01.08.2022 04.08.2022 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722034
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2677920653 Orange Slovensko, a.s. 03.08.2022 04.08.2022 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722035
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8311059206 Slovak Telekom, a.s. 05.08.2022 05.08.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822029
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36000124
Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel
Prepojenie na platbu: objednávka
20221607 HAKOM, s.r.o. 16.08.2022 18.08.2022 97,84 EUR materiál na opravu zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822030
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36000124
Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel
Prepojenie na platbu: objednávka
20221608 HAKOM, s.r.o. 16.08.2022 16.08.2022 1.186,64 EUR materiál na opravu zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822031
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36000124
Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka

2022031

 

HAKOM, s.r.o. 16.08.2022 16.08.2022 868,44 EUR materiál na opravu zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822032
Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: práce na oprave poškodeného stredového pásu na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
53220028 SC ŽSK Závod Turiec 19.08.2022 19.08.2022 450,00 EUR práce na oprave zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822033
Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: práce na oprave poškodeného pravého zvodidlového pásu na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
53220029 SC ŽSK Závod Turiec 19.08.2022 19.08.2022 550,00 EUR práce na oprave zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822034
Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: práce na oprave poškodených oblúkov zvodidiel na križovatke ciest II/583A  a II/583C
Prepojenie na platbu: objednávka
53220030 SC ŽSK Závod Turiec 19.08.2022 19.08.2022 149,00 EUR práce na oprave zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 822035
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany 
Prepojenie na platbu: objednávka
13220005 Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie 22.08.2022 22.08.2022 9.240,00 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 822036
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
362022 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 23.08.2022 24.08.2022 605,47 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822037
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 203-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom majetko - právneho usporiadania
Prepojenie na platbu: objednávka
2032022 Ing. Michal Derkits 25.08.2022 25.08.2022 460,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 822038
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 204-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Gbeľany za účelom majetko - právneho usporiadania
Prepojenie na platbu: objednávka
2042022 Ing. Michal Derkits 26.08.2022 26.08.2022 330,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 722036
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
36622 PROTECT spol. s r.o. 02.09.2022 02.09.2022 1080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722037
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2682397281 Orange Slovensko, a.s. 05.09.2022 16.09.2022 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722038
Adresa dodávateľa: Jakubkovo námestie 13, 811 09 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: dobropis FA č. 2022032
Prepojenie na platbu: objednávka
2022080 STRELÁK & Partners, s.r.o. 06.09.2022 06.09.2022 -756,66 EUR dobropis
  Interné číslo faktúry: 822039
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220197 AQUA DEFEKT, s.r.o. 06.09.2022 06.09.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722039
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3022311959 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.09.2022 07.09.2022 32,26 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 822040
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22021 I.F.I. Group, a.s. 08.09.2022 08.09.2022 648,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722040
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8312902992 Slovak Telekom, a.s. 14.09.2022 22.09.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722041
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: prevzatie veci a príprava zastúpenia, predžalobná výzva
Prepojenie na platbu: objednávka
0442022 JUDr. Michal Kováč 14.09.2022 22.09.2022 320,00 (nie je platcom DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 822041
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220221 AQUA DEFEKT, s.r.o. 27.09.2022 03.10.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722042
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36 421 928
Text dod. faktúry: zilinainvest_sk (The Hosting)
Prepojenie na platbu: objednávka
122229170 Websupport s.r.o. 27.09.2022 03.10.2022 72,86 EUR doména
  Interné číslo faktúry: 722043
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4569065230 Google Cloud EMEA Limited 01.10.2022 03.10.2022 6,76 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 822042
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2022084 Mgr. Pavol Karman, advokát 03.10.2022 03.10.2022 480,00 EUR právne služby 
  Interné číslo faktúry: 722044
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
268669876 Orange Slovensko, a.s. 03.10.2022 03.10.2022 27,16 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722045
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8314745147 Slovak Telekom, a.s. 04.10.2022 05.10.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722046
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
41322 PROTECT spol. s r.o. 05.10.2022 05.10.2022 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 822043
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22024 I.F.I. Group, a.s. 10.10.2022 12.10.2022 432,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 822044
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220247 AQUA DEFEKT, s.r.o. 24.10.2022 26.10.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 822045
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.010. 2 022- 31.12..2022
Prepojenie na platbu: zmluva
2550015733 ŽSR 25.10.2022 25.10.2022 149,36 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722046
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
46422 PROTECT spol. s r.o. 02.11.2022 03.11.2022 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722048
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4592719641 Google Cloud EMEA Limited 02.11.2022 03.11.2022 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 722049
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2691364336 Orange Slovensko, a.s. 03.11.2022 03.11.2022 23,08 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 722050
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8316575488 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2022 07.11.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822046
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22027 I.F.I. Group, a.s. 08.11.2022 08.11.2022 612,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722051
Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO/RČ: 35758643
Text dod. faktúry: elektronická aukcia (OVS), predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Gbeľany, Teplička nad Váhom, Mojš, Varín)
Prepojenie na platbu: objednávka
220100246 eBIZ Corp. s.r.o. 11.11.2022 11.11.2022 384,00 EUR VOS
  Interné číslo faktúry: 822047
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220285 AQUA DEFEKT, s.r.o. 28.11.2022 28.11.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722052
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
51122 PROTECT spol. s r.o. 30.11.2022 02.12.2022 1080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722053
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3022312457 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.12.2022 02.12.2022 15,36 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 722054
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2696056754 Orange Slovensko, a.s. 03.12.2022 05.12.2022 23,08 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822048
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: právne služby 
Prepojenie na platbu: objednávka
472022 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 06.12.2022 07.12.2022 492,32 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 822049
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22029 I.F.I. Group, a.s. 06.12.2022 07.12.2022 684,00 EUR vysporiadanie pozemkov
  Interné číslo faktúry: 722055
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8318415075 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2022 07.12.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 822050
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 
Prepojenie na platbu: objednávka
20220311 AQUA DEFEKT, s.r.o. 20.12.2022 20.12.2022 399,60 EUR kontrola poklopov dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 722056
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
56022 PROTECT spol. s r.o. 30.12.2022 02.01.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 722057
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4614133293 Google Cloud EMEA Limited 30.12.2022 02.01.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723001
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2700716418 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2023 03.01.2023 22,93 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723002
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8320265357 Slovak Telekom, a.s. 05.01.2023 05.01.2023 21,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823001
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom
Prepojenie na platbu: objednávka
22032 I.F.I. Group, a.s. 10.01.2023 11.01.2023 324,00 EUR výkup pozemkov
  Interné číslo faktúry: 723003
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4633324144 Google Cloud EMEA Limited 11.01.2023 11.01.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 823002
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry závod KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o.
Prepojenie na platbu: objednávka
13220011 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 23.01.2023 23.01.2023 2.758,10 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 823003
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2023 - 31.03..2023
Prepojenie na platbu: zmluva
2550015822 ŽSR 23.01.2023 23.01.2023 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 723004
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: 2 a 1/2 úkonu právnej služby v zmysle Záverečného finančného vysporiadania po skončení zastúpenia zo dňa 24.1.2023
Prepojenie na platbu: objednávka
0072023 JUDr. Michal Kováč - advokát 25.01.2023 25.01.2023 600,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723005
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
03223 PROTECT spol. s r.o. 01.02.2023 01.02.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723006
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4653859910 Google Cloud EMEA Limited 02.02.2023 02.02.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723007
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
112413612 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2023 03.02.2023 22,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 823004
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2023008 Mgr. Pavol Karman, advokát 06.02.2023 06.02.2023 96,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723008
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8322046173 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2022 13.02.2022 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723009
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: náhrada škody sp.zn. 18Cb/109/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
0102023 JUDr. Michal Kováč - advokát 13.02.2023 13.02.2023 320,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723010
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
08123 PROTECT spol. s r.o. 01.03.2023 06.03.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 823005
Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47864729
Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie pozemkov v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2023013 GEOMER Žilina s.r.o. 01.03.2023 06.03.2023 224,40 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 823006
Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47864729
Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2023012 GEOMER Žilina s.r.o. 01.03.2023 06.03.2023 224,40 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 723011
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4674104342 Google Cloud EMEA Limited 02.03.2023 06.03.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723012
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2709366167 Orange Slovensko, a.s. 06.03.2023

06.03.2023

24,56 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723013
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8323820594 Slovak Telekom, a.s. 08.03.2023 08.03.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723014
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36 421 928
Text dod. faktúry: transfer doména, hosting
Prepojenie na platbu: objednávka
102382534 Websupport, s.r.o. 14.03.2023 14.03.2023 17,88 EUR doména zilinainvest.sk
  Interné číslo faktúry: 723015
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za právne služby vo veci 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: zmluva
0142023 JUDr. Michal Kováč 22.03.2023 22.03.2023 1.475,00 ( nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723016
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov
Prepojenie na platbu: objednávka
2303309 EKO TONER s.r.o. 28.03.2023 29.03.2023 55,60 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 823007
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2023026 Mgr. Pavol Karman, advokát 28.03.2023 29.03.2023 126,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723017
Adresa dodávateľa: Rastislavova 303/326, 951 41 Lužianky
IČO/RČ: 36676705
Text dod. faktúry: vrece papier 50y80x13
Prepojenie na platbu: objednávka
230923 2 Zet s.r.o. 29.03.2023 30.03.2023 36,40 EUR nákup tovaru
  Interné číslo faktúry: 723018
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4695496699 Google Cloud EMEA Limited 03.04.2023 03.04.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723019
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2713986609 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2023 04.04.2023 24,62 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723020
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
13023 PROTECT spol. s r.o. 04.04.2023 04.04.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723021
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8325590382 Slovak Telekom, a.s. 05.04.2023 06.04.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723022
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za právne služby vo veci 18Cb/109/2022
Prepojenie na platbu: zmluva
0212023 JUDr. Michal Kováč 13.04.2023 13.04.2023 160,00 (nie je platca DPH) EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 823008
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2023 - 31.03..2023, navýšenie ročného nájmu o mieru inflácie v roku 2022 vo výške 12,8%
Prepojenie na platbu: zmluva
2550016484 ŽSR 25.04.2023 26.04.2023 19,12 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 823008
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2023 - 30.06..2023
Prepojenie na platbu: zmluva
2550016486 ŽSR 25.04.2023 26.04.2023 168,41 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 723023
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4716114462 Google Cloud EMEA Limited 02.05.2023 04.05.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723024
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2718515996 Orange Slovensko, a.s. 03.05.2023 04.05.2023 24,28 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723025
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
18223 PROTECT spol. s r.o. 03.05.2023 04.05.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723026
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8327357657 Slovak Telekom, a.s. 05.05.2023 05.05.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823010
Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47864729
Text dod. faktúry: zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
202308 GEOMER Žilina s.r.o. 09.05.2023 09.05.2023 360,00 EUR vyhotovene GP
  Interné číslo faktúry: 823011
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 54/2023 na oddelenie pozemkov a úpravu hranice pozemkov v k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2023046 Planika, s.r.o. 09.05.2023 09.05.2023 327,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 823012
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
142023 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 12.05.2023 15.05.2023 694,18 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 823013
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 76/2023 na zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2023048 Planika, s.r.o. 23.05.2023 23.05.2023 267,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 823014
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2023050 Mgr. Pavol Karman, advokát 31.05.2023 02.06.2023 168,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723027
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4733016863 Google Cloud EMEA Limited 02.06.2023 02.06.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723028
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
23023 PROTECT spol. s r.o. 02.06.2023 05.06.2023 1.080,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723029
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2723041812 Orange Slovensko, a.s. 05.06.2023 05.06.2023 22,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723030
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8329127790 Slovak Telekom, a.s. 06.06.2023 06.06.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823015
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 084-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov C-KN p.č. 2551/297, 1700/211 a 1700/118 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
0842023 Ing. Michal Derkits 15.06.2023 16.06.2023 600,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 823016
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO/RČ: 35910739
Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Teplička nad Váhom)
Prepojenie na platbu: objednávka
23004669 SPP - distribúcia, a.s. 15.06.2023 16.06.2023 18,00 EUR  existencia a priebeh plynárenských zariadení
  Interné číslo faktúry: 823017
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO/RČ: 35910739
Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Gbeľany - RS)
Prepojenie na platbu: objednávka
23004681 SPP - distribúcia, a.s. 15.06.2023 16.06.2023 18,00 EUR existencia a priebeh plynárenských zariadení
  Interné číslo faktúry: 823018
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO/RČ: 35910739
Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Gbeľany - 105)
Prepojenie na platbu: objednávka
23004682 SPP - distribúcia, a.s. 15.06.2023 16.06.2023 18,00 EUR existencia a priebeh plynárenských zariadení
  Interné číslo faktúry: 823019
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO/RČ: 35910739
Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Varín)
Prepojenie na platbu: objednávka
23004683 SPP - distribúcia, a.s. 15.06.2023 16.06.2023 18,00 EUR existencia a priebeh plynárenských zariadení
  Interné číslo faktúry: 823020
Adresa dodávateľa: Dlhé Pole 435
IČO/RČ: 43593496
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 46/2023 v k.ú. Teplička nad Váhom na zriadenie VB
Prepojenie na platbu: objednávka
202023 Ing. Miroslav Trháč 19.06.2023 20.06.2023 450,00 (nie je platca DPH)) EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 823021
Adresa dodávateľa:Námestie A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37900528
Text dod. faktúry: právne služby a právne poradenstvo týkajúce sa majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
20230072 JUDr. Martin Gordík, advokát 23.06.2023 26.06.2023 1.632,00 EUR právne služby a poradenstvo
  Interné číslo faktúry: 723031
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2727513141 Orange Slovensko, a.s. 03.07.2023 03.07.2023 22,30 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723032
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4753374768 Google Cloud EMEA Limited 03.07.2023 03.07.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 823022
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
252023 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 04.07.2023 04.07.2023 1.388,36 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 723033
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
28023 PROTECT, spol. s r.o. 04.07.2023 06.07.2023 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723030
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8330899937 Slovak Telekom, a.s. 06.07.2023 06.07.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823023
Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 1407/5, 020 01 Púchov
IČO/RČ: 31614884
Text dod. faktúry: výroba a osadenie ZDZ č. 230 na ceste II/583A
Prepojenie na platbu: objednávka
1020230190 ZNAK, spol. s r.o. 13.07.2023 13.07.2023 207,60 EUR osadenie ZDZ po dopravnej nehode
  Interné číslo faktúry: 823024
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: kosenie ochranných pásiem vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry závodov KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o.
Prepojenie na platbu: objednávka
13230005 Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie 19.07.2023 19.07.2023 9.355,20 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 823025
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2023 - 30.09..2023
Prepojenie na platbu: zmluva
2550016882 ŽSR 24.07.2023 24.07.2023 168,41 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 823026
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava zvodidiel poškodených dopravnou nehodou
Prepojenie na platbu: objednávka
13230006 Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie 28.07.2023 28.07.2023 1.250,00 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 723035
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
33323 PROTECT spol. s r.o. 01.08.2023 01.08.2023 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723036
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2732006900 Orange Slovensko,a.s. 03.08.2023 03.08.2023 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723037
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8332663709 Slovak Telekom, a.s. 07.08.2023 08.08.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723038
Adresa dodávateľa: Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, ČR
IČO/RČ: 28637372
Text dod. faktúry: nákup tovaru, rolety na okná
Prepojenie na platbu: zmluva
242301356 Westlogic s.r.o. 07.08.2023 08.08.2023 185,74 EUR nákup tovaru, rolety
  Interné číslo faktúry: 723039
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4775975863 Google Cloud EMEA Limited 07.08.2023 08.08.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 823027
Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36413470
Text dod. faktúry: vysporiadanie pozemkov - odmena
Prepojenie na platbu: objednávka
23015 I.F.I. Group, a.s. 21.08.2023 23.08.2023 15.581,10 EUR výkup pozemkov - odmena
  Interné číslo faktúry: 723040
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4798821515 Google Cloud EMEA Limited 02.09.2023 18.09.2023 7,80 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723041
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2736477003 Orange Slovensko, a.s. 03.09.2023 18.09.2023 25,84 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723042
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
38423 PROTECT spol. s r.o. 04.09.2023

18.09.2023

960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723043
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8334433896 Slovak Telekom, a.s. 05.09.2023 18.09.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 720044
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36 421 928
Text dod. faktúry: zilinainvest_sk_1 (The hosting)
Prepojenie na platbu: objednávka
123235169 Websupport s.r.o. 26.09.2023 26.09.2023 72,86 EUR doména zilinainvest.sk
  Interné číslo faktúry: 823028
Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31578454
Text dod. faktúry: vypracovanie prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie + prevádzkový poriadok ORL
Prepojenie na platbu: objednávka
20230278 AQUA DEFEKT, s.r.o. 26.09.2023 02.10.2023 3.240,00 EUR vypracovanie prevádzkových poriadkov dažďovej kanalizácie a ORL
  Interné číslo faktúry: 723045
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4816237407 Google Cloud EMEA Limited 02.10.2023 02.10.2023 14,56 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723046
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2741022653 Oange Slovensko, a.s. 03.10.2023 03.10.2023 22,16 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723047
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
43523 PROTECT spol. s r.o. 03.10.2023 03.10.2023 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723048
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8336210456 Slovak Telekom, a.s. 05.10.2023 05.10.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723049
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0522023 JUDr. Michal Kováč - advokát 23.10.2023 24.10.2023 354,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 823029
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany 
Prepojenie na platbu: objednávka
13230013 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 24.10.2023 24.10.2023 2.640,00 EUR údržba komunikácie
  Interné číslo faktúry: 823030
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2023 - 31.12..2023
Prepojenie na platbu: zmluva
7550089070 ŽSR 30.10.2023 30.10.2023 168,41 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 723050
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
48823 PROTECT spol. s r.o. 31.10.2023 31.10.2023 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723051
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4839397003 Google Cloud EMEA Limited 02.11.2023 02.11.2023 15,60 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723052
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2745567539 Orange Slovensko, a.s. 06.11.2023 08.11.2023 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723053
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8337994202 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2023 08.11.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823031
Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02
IČO/RČ: 44230273
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 19/2023 vo veci VšHP, k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
192023 Ing. Darina Kalabusová 15.11.2023 15.11.2023 200,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 723054
Adresa dodávateľa: Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42401399
Text dod. faktúry: pomerná časť odmeny notára za nedokončený úkon
Prepojenie na platbu: exekučný titul, notárska zápisnica
20230014 JUDr. Lucia Gulášová, notár 24.11.2023 24.11.2023 150,00 EUR pomerná časť odmeny
  Interné číslo faktúry: 723055
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
54023 PROTECT spol. s r.o. 1.12.2023 1.12.2023 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 723056
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4859475519 Google Cloud EMEA Limited 04.12.2023 05.12.2023 15,60 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 723057
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2750137970 Orange Slovensko, a.s. 04.12.2023 05.12.2023 24,90 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 723058
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8339775020 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2023 05.12.2023 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 823032
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 61952023, 7/2021 na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva v k .ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
2023108 Planika, s.r.o. 05.12.2023 05.12.2023 967,80 EUR vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 723059
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47689650
Text dod. faktúry: nákup tonerov do CANON
Prepojenie na platbu: objednávka
2311747 EKO TONER, s.r.o. 06.12.2023 06.12.2023 55,60 EUR nákup tonerov
  Interné číslo faktúry: 724001
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4881010296 Google Cloud EMEA Limited 02.01.2024 02.01.2024 15,60 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 724002
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2754704025 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2024 03.01.2024 23,50 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724003
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2023
Prepojenie na platbu: zmluva
59323 PROTECT spol. s r.o. 04.01.2024 05.01.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724004
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8341564387 Slovak Telekom, a.s. 05.01.2024 05.01.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 824001
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024
Prepojenie na platbu: zmluva
7550089494 ŽSR 15.01.2024 16.01.2024 168,41 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 724005
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0052024 JUDr. Michal Kováč - advokát 18.01.2024 19.01.2024 354,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 824002
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: odpredaj pozemkov p.č. 2551/565,568, 569, 22, 3191/6 a stvby TIP, prístupovej komunikácie v k. ú. Teplička nad vVáhom
Prepojenie na platbu: zmluva
7500044189 ŽSR 30.01.2024 02.02.2024 19.200,00 EUR odpredaj pozemkov
  Interné číslo faktúry: 824003
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 185-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov C-KN p.č. 2551/292, 2551/67 v k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1852023 Ing. Michal Derkits 02.02.2024 02.02.2024 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 824004
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 187-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov definovaných GP č. 195/2023 v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom vyporiadania vlastníckeho práva k hodnoteným nehnuteľnostiam
Prepojenie na platbu: objednávka
1872023 Ing. Michal Derkits 02.02.2024 02.02.2024 380,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 724006
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
03224 PROTECT spol. s r.o. 02.02.2024 05.02.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724007
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2759283874 Orange Slovensko, a.s. 02.02.2024 05.02.2024 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724008
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4900579002 Google Cloud EMEA Limited 02.02.2024 05.02.2024 15,60 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 724009
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8343352646 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2024 06.02.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 824005
Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02
IČO/RČ: 44230273
Text dod. faktúry: vypracovanie ZP
Prepojenie na platbu: objednávka
32024 Ing. Darina Kalabusová 12.02.2024 14.02.2024 250,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 824006
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 019-2024 vo veci určenia VŠH pozemkov E-KN p.č. 242/2, 242/3 v k.ú. Gbeľany za účelo prevodu vlastníckeho práva
Prepojenie na platbu: objednávka
192024 Ing. Michal Derkits 19.02.2024 20.02.2024 300,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 724010
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42219035
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021
Prepojenie na platbu: objednávka
0152024 JUDr. Michal Kováč - advokát 23.02.2024 23.02.2024 708,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 724011
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4921089400 Google Cloud EMEA Limited 04.03.2024 05.03.2024 18,05 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 724012
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
0112413612 Orange Slovensko, a.s. 04.03.2024 05.03.2024 22,07 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724012
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
08124 PROTECT spol. s r.o. 04.03.2024 05.03.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724014
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8345145670 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2024 06.03.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724015
Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 36 421 928
Text dod. faktúry: transfer doména, hosting
Prepojenie na platbu: objednávka
124076892 Websupport s.r.o. 14.03.2024 15.03.2024 17,88 EUR doména zilinainvest.sk
  Interné číslo faktúry: 824007
Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/RČ: 44330227
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 32/2024 na oddelelnie pozemku v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2024009 Planika, s.r.o. 14.03.2024 15.03.2024 327,00 EUR vyhotovenie GP
  Interné číslo faktúry: 724016
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4942709256 Google Cloud EMEA Limited 02.04.2024 03.04.2024 20,70 EUR pracovný priestor na webe
  Interné číslo faktúry: 724017
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
13024 PROTECT spol. s r.o. 02.04.2024 03.04.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724018
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2768462863 Orange Slovensko, a.s. 03.04.2024 03.04.2024 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724019
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8346946399 Slovak Telekom, a.s. 05.04.2024 05.04.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 824008
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2024028 Mgr. Pavol Karman, advokát 08.04.2024 08.04.2024 192,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 824009
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: ťarchopis k faktúre č. 7550089494
Prepojenie na platbu: zmluva
7550091847 ŽSR 08.04.2024 08.04.2024 17,68 EUR ťarchopis
  Interné číslo faktúry: 824010
Adresa dodávateľa: Jablonové 258, 013 52 
IČO/RČ: 50848364
Text dod. faktúry: oprava žľabov
Prepojenie na platbu: zmluva
20240042 LuPaTeam s.r.o. 09.04.2024 10.04.2024 9.977,52 EUR oprava žľabov, komunikácia II/583A
  Interné číslo faktúry: 724020
Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO/RČ: 31333532
Text dod. faktúry: ESET HOME Security Essential | 3AS-K23-P5T | Prechod na vyššie predplatné | 1 rok | 1 | Žilina Invest, s.r.o. | | 05710002 | 15.04.2024 |15.04.2025
Prepojenie na platbu: objednávka
202488179 ESET, spol. s r.o. 17.04.2024 17.04.2024 39,90 EUR antivírus licencia
  Interné číslo faktúry: 824011
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: dobropis k faktúram č. 7550089494 a 7550091847 na základe ukončenia NZ č. 862754003-4-2017-NZP
Prepojenie na platbu: zmluva
7550092180 ŽSR 25.04.2024 26.04.2024 49,08 EUR dobropis
  Interné číslo faktúry: 724021
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
18424 PROTECT spol. s r.o. 03.05.2024 03.05.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724022
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2773061440 Orange Slovensko, a.s. 03.05.2024 03.05.2024 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724023
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8348737390 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2024 07.05.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724024
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4967044887 Google Cloud EMEA Limited 07.05.2024 07.05.2024 20,70 EUR web priestor
  Interné číslo faktúry: 824012
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: vyúčtovacia faktúra k faktúre 7500044189
Prepojenie na platbu: zmluva
7500044629 ŽSR 13.05.2024 13.05.2024 19.200,00 EUR vyúčtovacia faktúra k faktúre 7500044189
  Interné číslo faktúry: 724025
Adresa dodávateľa: Jaseňova 3223/36, 010 07 Žilina
IČO/RČ: 36408972
Text dod. faktúry: počítačová zostava
Prepojenie na platbu: objednávka
240523 Sk - terchnik, s.r.o. 16.05.2024 16.05.2024 284,80 EUR počítačová zostava
  Interné číslo faktúry: 724026
Adresa dodávateľa: Markens gate 8, 4611 Kristiansand, Norway
IČO/RČ: 824 379 122
Text dod. faktúry: Microsoft Office 2021 Professional Plus
Prepojenie na platbu: objednávka
170155073 Digital Licence Retailler AS 16.05.2024 16.05.2024 16,90 EUR Microsoft Office 2021
  Interné číslo faktúry: 824013
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36000124
Text dod. faktúry: dodávka zvodidlového systému
Prepojenie na platbu: objednávka
20240996 HAKOM, s.r.o. 28.05.2024 28.05.2024 3.562,42 EUR dodávka zvodidlového systému
  Interné číslo faktúry: 824014
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava dopravného značenia
Prepojenie na platbu: objednávka
13240001 Správa ciest ŽSK - závod Horné považie 28.05.2024 28.05.2024 227,00 EUR oprava dopravného značenia
  Interné číslo faktúry: 724027
Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: google workspace
Prepojenie na platbu: objednávka
4986859656 Google Cloud EMEA Limited 03.06.2024 03.06.2024 20,70 EUR web priestor
  Interné číslo faktúry: 724028
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2777663211 Orange Slovensko, a.s. 03.06.2024 03.06.2024 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8350536123 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2024 10.06.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 724030
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
23624 PROTECT spol. s r.o. 10.06.2024 10.06.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 824015
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
162024 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 18.06.2024 18.06.2024 279,63 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 824016
Adresa dodávateľa: Hlinkova 681/21, 014 01 Bytča
IČO/RČ: 47170026
Text dod. faktúry: dodanie tovaru - obnova vodorovného dopravného značenia
Prepojenie na platbu: objednávka
2024119 AxaltaPaint Service, s.r.o. 19.06.2024 19.06.2024 6.764,40 EUR dodávka materiálu
  Interné číslo faktúry: 824017
Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava zvodidiel 
Prepojenie na platbu: objednávka
53240013 Správa ciest, závod Turiec 24.06.2024 24.06.2024 668,00 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 724032
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 31588336
Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2024
Prepojenie na platbu: zmluva
29124 PROTECT spol. s r.o. 04.07.2024 08.07.2024 960,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 724033
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2782265813 Orange Slovensko, a.s. 04.07.2024 08.07.2024 22,00 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 824018
Adresa dodávateľa: Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidza
IČO/RČ: 52518337
Text dod. faktúry: monitoring dažďovej kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
2024417 PIPE CONTROL s.r.o. 04.07.2024 08.07.2024 11.160,00 EUR monitoring dažďovej kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 824019
Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin
IČO/RČ: 36 000 124
Text dod. faktúry: dodanie dopravných značiek
Prepojenie na platbu: objednávka
20240995 HAKOM, s.r.o. 08.07.2024 08.07.2024 147,60 EUR dopravné značky
  Interné číslo faktúry: 724034
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8352320326 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2024 08.07.2024 20,71 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 824020
Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 53529341
Text dod. faktúry: vypracovanie PD úpravy trvalého dopr. značenia na komunikácii II/583A v úseku odbočenia na II/583D
Prepojenie na platbu: zmluva
2024025 Dosta, spol. s r.o. 11.07.2024 12.07.2024 240,00 EUR vypracovanie PD
  Interné číslo faktúry: 824021
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
212024 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 11.07.2024 12.07.2024 695,63 EUR orácne služby