Detail Detail popis č. faktúry    dodávateľ dátum doručenia dátum zverejnenia celková suma s DPH Mena popis služby
 

Interné číslo faktúry: 817001 
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka

784330002 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 03.01.2017 03.01.2017 17,76 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717001
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3017310302 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.01.2017 11.01.2017 62,16 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817002
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu: objednávka
2017001 Ing. Michal Derkits 13.01.2017 13.01.2017 350,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 817003
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu: zmluva
12017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 805,50   právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 817004
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu: zmluva
22017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 184,42   právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2016001 Milan Kaľavský - STEP 24.01.2017 24.01.2017 1.920,00   ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2017003 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 26.01.2017 26.01.2017 833,40   vypracovanie GP
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
101017001 SDK Chobot, s.r.o. 03.02.2017 03.02.2017 960,00   kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2375958247 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2017 03.02.2017 120,95   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
62017 Viktor Babka, Ing. 06.02.2017 06.02.2017 300,00 (nie je platca DPH)   vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
3017310906 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.02.2017 06.02.2017 82,88   stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
6793115433 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2017 06.02.2017 82,70   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
170010 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 1.223,40   nájom
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
170011 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 120,00   nájom
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
101617 MHH, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 96,00   IT údržba
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2017002 Milan Kaľavský - STEP 08.02.2017 08.02.2017 1.920,00   ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
784330003 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 08.02.2017 08.02.2017 87,16 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
13170001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 17.02.2017 17.02.2017 1471,20   údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2117001 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00   správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2117002 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00   správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2380350877 Orange Slovensko, a.s. 03.03.2017 03.03.2017 122,02   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2017003 Milan Kaľavský - STEP 06.03.2017 06.03.2017 1.920,00   ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
4794078368 Slovak Telekom, a.s. 07.03.2017 07.03.2017 81,68   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
3017311327 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 07.03.2017 07.03.2017 78,74   stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
201517 MHH, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 96,00   IT údržba
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
17018 JUDr. Alan Strelák, advokát 08.03.2017 08.03.2017 120,00   právne služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
102017002 SDK Chobot, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 960,00   kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
784330009 Geodetická a kartografický ústav Bratislava 08.03.2017 08.03.2017 17,43 (nie je platca DPH   výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1020170032 ZNAK spol. s r.o.  10.03.2017 10.03.2017 301,00 (nie je platca DPH)   osadenie dopravných značiek
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF1722100139 Petit Press a.s. 13.03.2017 13.03.2017 66,43   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1710009 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.04.2017 859,20   DzN TNV-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
171010 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00   DzN Gbeľany-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
171011 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00   DzN Varín-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
171012 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00   DzN Mojš-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
13170004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 14.03.2017 14.03.2017 502,34   údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF704302 MAFRA Slovakia a.s. 14.03.2017 14.03.2017 217,20   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF9911170091 PEREX a.s. 14.03.2017 14.03.2017 72,48   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
300170357 PUBLISHING HOUSE, a.s. 16.03.2017 16.03.2017 480,00   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1723100672 Petit Press, a.s. divízia Bratislava 23.03.2017 23.03.2017 0,00   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1131700433 PEREX a.s. 23.03.2017 23.03.2017 0,00   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1710024 JK Management, s.r.o. 28.03.2017 28.03.2017 859,20   DzN Nededza-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2384757432 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2017 04.04.2017 121,55   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
784330014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.04.2017 04.04.2017 17,43   výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
21700278 MAFRA Slovakia a.s. 06.04.2017 06.04.2017 0,00   inzercia
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
3017311753 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 06.04.2017 06.04.2017 62,16   stravné lístky
 

Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:

2795048825 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2017 06.04.2017 106,88   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
104017003 SDK - Chobot, s.r.o. 07.04.2017 07.04.2017 960,00   kontola poklopov
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
301817 MHH, s.r.o. 11.4.2017 11.4.2017 96,00   IT údržba
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2017004 Milan Kaľavský - STEP 12.04.2017 12.4.2017 1.920,00   ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2117003 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.4.2017 30,00   správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2117004 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.4.2017 30,00   správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
3017312052 Doxx - Stravné lístky spol. s .r.o. 02.05.2017 02.05.2017 82,88   stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
102017003 SDK Chobot, s.r.o. 04.05.2017 04.05.2017 1.200,00   kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
784330020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.05.2017 04.05.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2389165417 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2017 04.05.2017 121,27   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
7796024836 Slovak Telekom, a.s. 10.5.2017 10.5.2017 82,98   telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
400417 MHH, s.r.o. 12.5.2017 12.5.2017 38,40   obnova licencie ESET
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
400517 MHH, s.r.o. 12.5.2017 12.5.2017 96,00   IT údržba
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
1710003 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 16.5.2017 16.5.2017 1625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 
Adresa dodávateľa: 
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
2117005 ADEM, s.r.o. 22.5.2017 22.5.2017 30,00   správa domény, webhosting
    300170731 Publishing House, a.s. 24.5.2017 24.5.2017 1.320,00   inzercia
    132017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 26.5.2017 26.5.2017 18,60   činnosti pri realizácii výkupu
    2117006 ADEM, s.r.o. 30.5.2017 30.5.2017 252,00   oprava poškodených dát
    1710004 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 2.6.2017 6.6.2017 1625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
    15160017 ALL SECURITY, s.r.o. 2.6.2017 6.6.2017 46.320,37   služby nákupného faktoringu-splátka istiny
    2393550177 Orange Slovensko, a.s. 3.6.2017 6.6.2017 121,36   telekomunikačné služby
    8797001008 Slovak Telekom, a.s. 5.6.2017 6.6.2017 76,12   telekomunikačné služby
    3017312593 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 6.6.2017 6.6.2017 62,16   stravné lístky
    784330022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7.6.2017 7.6.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
    102017004 SDK Chobot, s.r.o. 7.6.2017 7.6.2017 960,00   kontrola poklopov
    182017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 12.6.2017 12.6.2017 829,89   právne služby
    502017 MHH, s.r.o. 13.6.2017 13.6.2017 96,00   IT údržba
    2117007 ADEM, s.r.o. 16.6.2017 16.6.2017 30,00   správa domény, webhosting
    13170012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 19.6.2017 19.6.2017 672,86   oprava zvodidiel
    3017312938 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 3.7.2017 3.7.2017 70,45   stravné lístky
    2397890205 Orange Slovensko, a.s. 3.7.2017 3.7.2017 121,70   telekomunikačné služby
    1710005 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 3.7.2017 3.7.2017 1625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
    8797982701 Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 4.7.2017 77,36   telekomunikačné služby
    15180017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 232,65   faktoring poplatok, úrok
    15190017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 232,02   faktoring poplatok, úrok
    15200017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 180,40   faktoring poplatok, úrok
    15210017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,59   faktoring úrok
    15220017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,59   faktoring, úrok
    18280017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,21   faktoring úrok
    18290017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 108,24   faktoring úrok
    18300017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 257,25   faktoring poplatok, úrok
    18310017 ALL SECURITY s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 167,51   faktoring úrok
    18320017 ALL SECURITY s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 171,69   faktoring úrok
    18330017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 73,79   faktoring úrok
    18340017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 168,34   faktoring úrok
    18350017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 286,89   faktoring poplatok, úrok
    602117 MHH, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 96,00   IT údržba
    102017005 SDK Chobot, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 960,00   kontrola poklopov
    784330025 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6.7.2017 6.7.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
    1710006 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.7.2017 31.7.2017 1.625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
    10170017 Business Corp. s.r.o. 1.8.2017 1.8.2017 594,00   grafické práce
    10170016 Business Corp. s.r.o. 1.8.2017 1.8.2017 600,00   inzercia
    784330027 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2.8.2017 2.8.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
    3017313413 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3.8.2017 3.8.2017 45,58   stravné lístky
    2402278118 Orange Slovensko, a.s. 3.8.2017 3.8.2017 162,62   telekomunikačné služby
    102017006 SDK Chobot, s.r.o. 3.8.2017 3.8.2017 1.200,00   kontrola poklopov
    6798969938 Slovak Telekom, a.s. 9.8.2017 9.8.2017 77,36   telekomunikačné služby
    0700417 MHH, s.r.o. 10.8.2017 10.8.2017 96,00   IT údržba
    2117008 ADEM, s.r.o. 18.8.2017 18.8.2017 30,00   správa domény, webhosting
    2117009 ADEM, s.r.o. 18.8.2017 18.8.2017 30,00   správa domény, webhosting
    1710007 IUSTITIA  OMNIBUS, s.r.o. 31.8.2017 31.8.2017 1625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
    2406699427 Orange Slovensko, a.s. 4.9.2017 4.9.2017 120,95   telekomunikačné služby
    5799958884 Slovak Telekom, a.s. 6.9.2017 6.9.2017 77,36   telekomunikačné služby
    3017313870 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 6.9.2017 6.9.2017 70,45   stravné lístky
    800317 MHH, s.r.o. 12.9.2017 12.9.2017 96,00   IT údržba
    102017007 SDK Chobot, s.r.o. 13.9.2017 13.9.2017 960,00   kontrola poklopov
    1735114507 Petit Press 13.9.2017 13.9.2017 120,00   novinový článok
    784330032 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 20.9.2017 20.9.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
    2117010 ADEM, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 72,00   aktualizácia web stránky
    2117011 ADEM, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 30,00   správa domény, webhosting
    232017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 689,49   právne služby
    242017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 374,80   právne služby
    3017314188 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 2.10.2017 3.10.2017 91,17   stravné lístky
    784330045 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3.10.2017 3.10.2017 17,40 (nie je platca DPH)   výber údajov zo SPI KN
    2411129693 Orange Slovensko, a.s. 3.10.2017 3.10.2017 120,95   telekomunikačné služby
    1710008 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 4.10.2017 4.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH)   ekonomické služby
    3100997931 Slovak Telekom, a.s. 6.10.2017 6.10.2017 77,36   telekomunikačné služby
    17050 JUDr.  Alana Strelák 12.10.2017 12.10.2017 1.140,00   právne služby
    0900317 MHH, s.r.o. 12.10.2017 12.10.2017 96,00   IT údržba
    2117012 ADEM, s.r.o. 18.10.2017 18.10.2017 30,00   správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717092
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.10.2017 31.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717093
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2415570204 Orange Slovensko, a.s. 3.11.2017 3.11.2017 117,17 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717094
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3102851817 Slovak Telekom, a.s. 6.11.2017 6.11.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717095
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017314700 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 6.11.2017 6.11.2017 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817032
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 3.11.2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330072 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7.11.2017 7.11.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717096
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránka zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117013 ADEM, s.r.o. 9.11.2017 9.11.2017 144,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 717097
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1000417 MHH, s.r.o. 13.11.2017 14.11.2017 96,00 EUR IT údržba