Detail Detail popis č. faktúry    dodávateľ dátum doručenia dátum zverejnenia celková suma s DPH Mena popis služby
 

Interné číslo faktúry: 817001 
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 2020838083
Text dod. faktúry: aktualizovaný výber údajov zo SPI KN stav ku 30.12.2016 /MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka

784330002 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 03.01.2017 03.01.2017 17,76 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717001
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36391000
Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena
Prepojenie na platbu: zmluva
3017310302 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.01.2017 11.01.2017 62,16 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817002
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 2017-001 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
2017001 Ing. Michal Derkits 13.01.2017 13.01.2017 350,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 817003
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
12017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 805,50 EUR právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 817004
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
22017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 20.01.2017 20.01.2017 184,42 EUR právne služby, výkup
  Interné číslo faktúry: 717002
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac december 2016
Prepojenie na platbu: objednávka
2016001 Milan Kaľavský - STEP 24.01.2017 24.01.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 817005
Adresa dodávateľa: Severná 15
IČO/RČ: 32658877
Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 6/2017 na oddelenie parciel, k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
2017003 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin 26.01.2017 26.01.2017 833,40 EUR vypracovanie GP
 
  Interné číslo faktúry: 817006
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
101017001 SDK Chobot, s.r.o. 03.02.2017 03.02.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717003
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2375958247 Orange Slovensko, a.s. 03.02.2017 03.02.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 817007
Adresa dodávateľa: Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 
Text dod. faktúry: ZP č. 6/2017, stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie trvalého vecného bremena na pozemky v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
62017 Viktor Babka, Ing. 06.02.2017 06.02.2017 300,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 717004
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017310906 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.02.2017 06.02.2017 82,88 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 717005
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
6793115433 Slovak Telekom, a.s. 06.02.2017 06.02.2017 82,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717006
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov
Prepojenie na platbu: zmluva
170010 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 1.223,40 EUR nájom
  Interné číslo faktúry: 717007
Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29
IČO/RČ: 46723994
Text dod. faktúry: nájom parkovacieho miesta
Prepojenie na platbu: zmluva
170011 ŽILBYT, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 120,00 EUR nájom
 
  Interné číslo faktúry: 717008
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
101617 MHH, s.r.o. 07.02.2017 07.02.2017 96,00 EUR IT údržba
 
  Interné číslo faktúry: 717009
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2017002 Milan Kaľavský - STEP 08.02.2017 08.02.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
 
  Interné číslo faktúry: 817008
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 03.02. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330003 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 08.02.2017 08.02.2017 87,16 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 
  Interné číslo faktúry: 817009
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
13170001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 17.02.2017 17.02.2017 1471,20 EUR údržba komunikácií
 
  Interné číslo faktúry: 717010
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117001 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717011
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117002 ADEM, s.r.o. 02.03.2017 02.03.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 717012
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2380350877 Orange Slovensko, a.s. 03.03.2017 03.03.2017 122,02 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717013
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2017003 Milan Kaľavský - STEP 06.03.2017 06.03.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
 
  Interné číslo faktúry: 717015
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
4794078368 Slovak Telekom, a.s. 07.03.2017 07.03.2017 81,68 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717014
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017311327 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 07.03.2017 07.03.2017 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717016
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
201517 MHH, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717017
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: stanovisko vo veci náhrady za umiestnenie geodetických bodov na pozemku Žilina Invest zo strany ŽSR
Prepojenie na platbu: objednávka
17018 JUDr. Alan Strelák, advokát 08.03.2017 08.03.2017 120,00 EUR právne služby
 
  Interné číslo faktúry: 817010
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 5.2., 12.2., 19.2., 26.2.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017002 SDK Chobot, s.r.o. 08.03.2017 08.03.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817011
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 03.03. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330009 Geodetická a kartografický ústav Bratislava 08.03.2017 08.03.2017 17,43 (nie je platca DPH EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 817012
Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407, 020 01 Púchov
IČO/RČ: 31614884
Text dod. faktúry: zákazka č. 19/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1020170032 ZNAK spol. s r.o.  10.03.2017 10.03.2017 301,00 (nie je platca DPH) EUR osadenie dopravných značiek
  Interné číslo faktúry: 317001
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF1722100139 Petit Press a.s. 13.03.2017 13.03.2017 0,00 EUR inzercia
 
  Interné číslo faktúry: 717018
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1710009 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.04.2017 859,20 EUR DzN TNV-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 717019
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
171010 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Gbeľany-daňové priznanie
 
  Interné číslo faktúry: 717020
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
171011 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Varín-daňové priznanie
  Interné číslo faktúry: 717021
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
171012 JK Management, s.r.o. 13.03.2017 13.03.2017 859,00 EUR DzN Mojš-daňové priznanie
 
  Interné číslo faktúry: 817013
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
13170004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 14.03.2017 14.03.2017 502,34 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 317002
Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO/RČ: 31333524
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF704302 MAFRA Slovakia a.s. 14.03.2017 14.03.2017 0,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 317003
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu:
ZF9911170091 PEREX a.s. 14.03.2017 14.03.2017 0,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717022
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia  P-982, č.n. 11
Prepojenie na platbu: objednávka
300170357 PUBLISHING HOUSE, a.s. 16.03.2017 16.03.2017 480,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717023
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: BR170115/001 - 15.3.2017 SME streda - Nehnuteľnosti - predaj
Prepojenie na platbu: objednávka
1723100672 Petit Press, a.s. divízia Bratislava 23.03.2017 23.03.2017 66,43 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717024
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
IČO/RČ: 00685313
Text dod. faktúry: XR170130/01 - 20.3.2017 Pondelok PRAVDA - OZNAM
Prepojenie na platbu: objednávka
1131700433 PEREX a.s. 23.03.2017 23.03.2017 72,48 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717025
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1710024 JK Management, s.r.o. 28.03.2017 28.03.2017 859,20 EUR DzN Nededza-daňové priznanie
 
  Interné číslo faktúry: 717026
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2384757432 Orange Slovensko, a.s. 04.04.2017 04.04.2017 121,55 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 817014
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.03. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.04.2017 04.04.2017 17,43 EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717027
Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO/RČ: 31333524
Text dod. faktúry: inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN14457
Prepojenie na platbu: objednávka
21700278 MAFRA Slovakia a.s. 06.04.2017 06.04.2017 217,20 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717028
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017311753 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 06.04.2017 06.04.2017 62,16 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 717029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
2795048825 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2017 06.04.2017 106,88 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 817015
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 5.3., 14.3., 19.3., 25.3.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
104017003 SDK - Chobot, s.r.o. 07.04.2017 07.04.2017 960,00 EUR kontola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717030
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac marec 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
301817 MHH, s.r.o. 11.4.2017 11.4.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717032
Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 40106365
Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac marec 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
2017004 Milan Kaľavský - STEP 12.04.2017 12.4.2017 1.920,00 EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717031
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117003 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.4.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 717033
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117004 ADEM, s.r.o. 20.04.2017 20.4.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 717034
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017312052 Doxx - Stravné lístky spol. s .r.o. 02.05.2017 02.05.2017 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817017
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 2.4., 9.4., 23.4., 30.4.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017003 SDK Chobot, s.r.o. 04.05.2017 04.05.2017 1.200,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817016
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 28.04. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 04.05.2017 04.05.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 
  Interné číslo faktúry: 717035
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2389165417 Orange Slovensko, a.s. 04.05.2017 04.05.2017 121,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717036
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
7796024836 Slovak Telekom, a.s. 10.5.2017 10.5.2017 82,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717037
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus pre 2 PC na obdobie od 13.4.2017-13.4.2018
Prepojenie na platbu: objednávka
400417 MHH, s.r.o. 12.5.2017 12.5.2017 38,40 EUR obnova licencie ESET
 
  Interné číslo faktúry: 717038
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:  údržba IT - mesiac apríl 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
400517 MHH, s.r.o. 12.5.2017 12.5.2017 96,00 EUR IT údržba
 
  Interné číslo faktúry: 717039
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 04/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710003 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 16.5.2017 16.5.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717040
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117005 ADEM, s.r.o. 22.5.2017 22.5.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717041
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinskom večerníku P-1135, č.n. 21, Žilincovi Z-129, č.n. 10, Z-130, č.n. 10
Prepojenie na platbu: objednávka
300170731 Publishing House, a.s. 24.5.2017 24.5.2017 1.320,00 EUR inzercia
 
  Interné číslo faktúry: 817018
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: výdavky v zmysle zmluvy o zriadení činnosti pri realizácii výkupu pozemkov
Prepojenie na platbu: zmluva
132017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 26.5.2017 26.5.2017 18,60 EUR činnosti pri realizácii výkupu
 
  Interné číslo faktúry: 717042
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizáci WEB stránky zilinainvest.sk - oprava poškodených dát
Prepojenie na platbu: objednávka
2117006 ADEM, s.r.o. 30.5.2017 30.5.2017 252,00 EUR oprava poškodených dát
 
  Interné číslo faktúry: 717043
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 05/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710004 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 2.6.2017 6.6.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717047
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: výška istiny
Prepojenie na platbu: zmluva
15160017 ALL SECURITY, s.r.o. 2.6.2017 6.6.2017 46.320,37 EUR služby nákupného faktoringu-splátka istiny
 
  Interné číslo faktúry: 717044
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2393550177 Orange Slovensko, a.s. 3.6.2017 6.6.2017 121,36 EUR telekomunikačné služby
 
Interné číslo faktúry: 717045
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
 
8797001008 Slovak Telekom, a.s. 5.6.2017 6.6.2017 76,12 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717046
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017312593 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 6.6.2017 6.6.2017 62,16 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817020
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 02.06. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7.6.2017 7.6.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 
  Interné číslo faktúry: 817019
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 07.05., 13.05., 21.05. a 28.05. 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017004 SDK Chobot, s.r.o. 7.6.2017 7.6.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
 
  Interné číslo faktúry: 817021
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
182017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 12.6.2017 12.6.2017 829,89 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 717048
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
502017 MHH, s.r.o. 13.6.2017 13.6.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717049
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117007 ADEM, s.r.o. 16.6.2017 16.6.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 817022
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava stredového zvodidlapoškodeného pri dopravnej nehodena ceste II/583A v úseku nad železničnou vlečkou
Prepojenie na platbu: objednávka
13170012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 19.6.2017 19.6.2017 672,86 EUR oprava zvodidiel
  Interné číslo faktúry: 717052
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017312938 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 3.7.2017 3.7.2017 70,45 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717051
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2397890205 Orange Slovensko, a.s. 3.7.2017 3.7.2017 121,70 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717050
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710005 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 3.7.2017 3.7.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717053
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8797982701 Slovak Telekom, a.s. 4.7.2017 4.7.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717054
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
15180017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 232,65 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717055
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
15190017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 232,02 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717056
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
15200017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 180,40 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717057
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
15210017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,59 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717058
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
15220017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,59 EUR faktoring, úrok
  Interné číslo faktúry: 717059
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
18280017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 139,21 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717060
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
18290017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 108,24 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717061
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 4
Prepojenie na platbu: zmluva
18300017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 257,25 EUR faktoring poplatok, úrok
  Interné číslo faktúry: 717062
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 1
Prepojenie na platbu: zmluva
18310017 ALL SECURITY s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 167,51 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717063
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 2
Prepojenie na platbu: zmluva
18320017 ALL SECURITY s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 171,69 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717064
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 3
Prepojenie na platbu: zmluva
18330017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 73,79 EUR faktoring úrok
  Interné číslo faktúry: 717065
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 4
Prepojenie na platbu: zmluva
18340017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 168,34 EUR faktoring úrok
 
Interné číslo faktúry: 717066
Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36857670
Text dod. faktúry: tranža č. 5
Prepojenie na platbu: zmluva
18350017 ALL SECURITY, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 286,89 EUR faktoring poplatok, úrok
 
  Interné číslo faktúry: 717067
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
602117 MHH, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 817023
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 04.06., 11.06., 18.06. a 25.06. 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017005 SDK Chobot, s.r.o. 4.7.2017 4.7.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 817024
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 30.06. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330025 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6.7.2017 6.7.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
 
  Interné číslo faktúry: 717068
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 07/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710006 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.7.2017 31.7.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
 
  Interné číslo faktúry: 717069
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: grafické práce č. 4
Prepojenie na platbu: objednávka
10170017 Business Corp. s.r.o. 1.8.2017 1.8.2017 594,00 EUR grafické práce
 
  Interné číslo faktúry: 717070
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 45440085
Text dod. faktúry: plošná inzercia 258x78mm
Prepojenie na platbu: objednávka
10170016 Business Corp. s.r.o. 1.8.2017 1.8.2017 600,00 EUR inzercia
 
Interné číslo faktúry: 817025
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.07. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
 
784330027 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2.8.2017 2.8.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717071
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017313413 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3.8.2017 3.8.2017 45,58 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 717072
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2402278118 Orange Slovensko, a.s. 3.8.2017 3.8.2017 162,62 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 817026
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 02.07., 08.07., 16.07., 23.07. a 30.07. 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017006 SDK Chobot, s.r.o. 3.8.2017 3.8.2017 1.200,00 EUR kontrola poklopov
  Interné číslo faktúry: 717073
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
6798969938 Slovak Telekom, a.s. 9.8.2017 9.8.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717074
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
0700417 MHH, s.r.o. 10.8.2017 10.8.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717075
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117008 ADEM, s.r.o. 18.8.2017 18.8.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717076
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117009 ADEM, s.r.o. 18.8.2017 18.8.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 717078
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 08/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710007 IUSTITIA  OMNIBUS, s.r.o. 31.8.2017 31.8.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717077
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2406699427 Orange Slovensko, a.s. 4.9.2017 4.9.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717079
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
5799958884 Slovak Telekom, a.s. 6.9.2017 6.9.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717080
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017313870 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 6.9.2017 6.9.2017 70,45 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 717081
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
800317 MHH, s.r.o. 12.9.2017 12.9.2017 96,00 EUR IT údržba
 
  Interné číslo faktúry: 817027
Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7
IČO/RČ: 46574361
Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 06.08.,12.08., 18.08. a 27.08.2017
Prepojenie na platbu: objednávka
102017007 SDK Chobot, s.r.o. 13.9.2017 13.9.2017 960,00 EUR kontrola poklopov
 
  Interné číslo faktúry: 717082
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP7310169/001 - 31.8.2017 Žilinské ECHO - 1/2 strany šírka
Prepojenie na platbu: objednávka
1735114507 Petit Press 13.9.2017 13.9.2017 120,00 EUR novinový článok
  Interné číslo faktúry: 817028
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.08. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330032 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 20.9.2017 20.9.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717084
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117011 ADEM, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 72,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 717083
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117010 ADEM, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 817029
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
232017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 689,49 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 817030
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
242017 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 25.9.2017 25.9.2017 374,80 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 717085
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017314188 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 2.10.2017 3.10.2017 91,17 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 817031
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 2.10. 2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330045 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3.10.2017 3.10.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717086
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2411129693 Orange Slovensko, a.s. 3.10.2017 3.10.2017 120,95 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717087
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710008 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 4.10.2017 4.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717088
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3100997931 Slovak Telekom, a.s. 6.10.2017 6.10.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717090
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: 
Prepojenie na platbu: objednávka
17050 JUDr.  Alana Strelák 12.10.2017 12.10.2017 1.140,00 EUR právne služby
 
  Interné číslo faktúry: 717089
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac september 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
0900317 MHH, s.r.o. 12.10.2017 12.10.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717091
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117012 ADEM, s.r.o. 18.10.2017 18.10.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717092
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 31.10.2017 31.10.2017 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717093
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2415570204 Orange Slovensko, a.s. 3.11.2017 3.11.2017 117,17 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717094
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
3102851817 Slovak Telekom, a.s. 6.11.2017 6.11.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 717095
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017314700 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 6.11.2017 6.11.2017 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 817032
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 3.11.2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330072 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7.11.2017 7.11.2017 17,40 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717096
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránka zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117013 ADEM, s.r.o. 9.11.2017 9.11.2017 144,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 717097
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1000417 MHH, s.r.o. 13.11.2017 14.11.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 817033
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 2017-200 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
2017200 Ing. Michal Derkits 22.11.2017 22.11.2017 280,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 717098
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117014 ADEM, s.r.o. 23.11.2017 23.11.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
 
  Interné číslo faktúry: 717099
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 11/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1710010 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 1.12.2017 31.12.2017 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 717100
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3017315069 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1.12.2017 4.12.2017 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 717101
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinsko večerníku P-1518, č.n. 48, pločná inzercia v Žilincovi, č.n. 23
Prepojenie na platbu: objednávka
300171846 PUBLISHING HOUSE, a.s. 1.12.2017 4.12.2017 1.020,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 717102
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2420005197 Orange Slovensko, a.s. 4.12.2017 4.12.2017 121,07 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 817034
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.12.2017/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
784330096 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 6.12.2017 6.12.2017 17,39 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 717103
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
0104747764 Slovak Telekom, a.s. 6.12.2017 6.12.2017 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 717104
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1100617 MHH, s.r.o. 6.12.2017 6.12.2017 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 717105
Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 37909835
Text dod. faktúry: právne služby
Prepojenie na platbu: objednávka
2017118 Mgr. Pavol Karman, advokát 8.12.2017 12.12.2017 100,37 EUR právne služby
 
  Interné číslo faktúry: 717106
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117015 ADEM, s.r.o. 15.12.2017 15.12.2017 30,00 EUR správa domény, webhosting
  Interné číslo faktúry: 717107
Adresa dodávateľa: Varín 1197, 013 03
IČO/RČ: 46702130
Text dod. faktúry: administratívne a odborné práce na realizácií verejných obstarávaní a verejnej obchodnej súťaže "Predaj pozemkovej nehnuteľnosti kat. Mojš 11 a 12/2017"
Prepojenie na platbu: objednávka
12201702 EVMI, s.r.o. 20.12.2017 21.12.2017 400,00 EUR odborné práce na VO
  Interné číslo faktúry: 818001
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 09.12.2017-31.12.2017
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011111 ŽSR 2.1.2018 5.1.2018 37,32 EUR prenájom pozemkov
 
Interné číslo faktúry: 718001
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: tonery čierny, azúrový
Prepojenie na platbu: objednávka
1200517 MHH, s.r.o. 2.1.2018 5.1.2018 208,87 EUR tonery
  Interné číslo faktúry: 718002
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
121017 MHH, s.r.o. 2.1.2018 5.1.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718003
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36389536
Text dod. faktúry: Splátka istiny na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017
Prepojenie na platbu: zmluva
1810001 JK Building, s.r.o. 3.1.2018 5.1.2018 155.260,15 EUR splátka istiny
  Interné číslo faktúry: 818002
Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II
IČO/RČ: 17316219
Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2018/MJ = položka databázy/
Prepojenie na platbu: objednávka
884330005 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3.1.2018 5.1.2018 86,88 (nie je platca DPH) EUR výber údajov zo SPI KN
  Interné číslo faktúry: 718004
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2424440091 Orange Slovensko, a.s. 3.1.2018 5.1.2018 119,63 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718005
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 12/2017
Prepojenie na platbu: objednávka
1810001 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 5.1.2018 5.1.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718006
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
82001118486 Slovak Telekom, a.s. 5.1.2018 5.1.2018 86,46 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718007
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018310194 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5.1.2018 5.1.2018 78,74 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718008
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36389536
Text dod. faktúry:  na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017
Prepojenie na platbu: zmluva
181002 JK Building, s.r.o. 9.1.2018 10.1.2018 15.295,55 EUR faktoringový poplatok a provízia
  Interné číslo faktúry: 718009
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2117016 ADEM, s.r.o. 16.1.2018 16.1.2018 72,00 EUR aktualizácia web stránky
  Interné číslo faktúry: 818003
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2017
Prepojenie na platbu: objednávka
13170023 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 16.1.2018 16.1.2018 1.761,13 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 818004
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2018-31.03.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011184 ŽSR 16.1.2018 16.1.2018 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 818005
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1700448 ALLESMONT s.r.o. 18.1.2018 18.1.2018 473,69 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718010
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie zmluvy o užívaní cestnej komunikácie na prepravu nadrozmerného nákladu
Prepojenie na platbu: objednávka
2018006 JUDr. Alan Strelák 24.1.2018 24.1.2018 540,00 EUR právne služby
 
  Interné číslo faktúry: 718011
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2428890072 Orange Slovensko, a.s. 5.2.2018 5.2.2018 121,01 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 718012
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018310934 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5.2.2018 5.2.2018 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718013
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 01/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810002 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 6.2.2018 6.2.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718014
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8202065216 Slovak Telekom, a.s. 8.2.2018 8.2.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
Interné číslo faktúry: 818006
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
 
1800027 ALLESMONT s.r.o. 9.2.2018 12.2.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
 
  Interné číslo faktúry: 718015
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118001 ADEM, s.r.o. 12.2.2018 12.2.2018 30,00 EUR správa domény
 
  Interné číslo faktúry: 718016
Adresa dodávateľa: Baničova 3389/13, 010 15 Žilina
IČO/RČ: 45281203
Text dod. faktúry: HP250 G6, i5-7200U, 15,6" FHD, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW, ac, BT, Windows 10 64-bit, Radeon 520 2GB
Prepojenie na platbu: objednávka
20180050 MicroTec s.r.o. 13.2.2018 13.2.2018 557,14 EUR nákup počítača
  Interné číslo faktúry: 718017
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
100118 MHH, s.r.o. 13.2.2018 14.2.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718018
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: Intel Dual band Wireless-AC 7265, 2x2 AC+BT, M2
100618 MHH, s.r.o. 13.2.2018 14.2.2018 31,80 EUR počítačový komponent
  Interné číslo faktúry: 818007
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180001 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 26.2.2018 26.2.2018 1.225,02 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 718019
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 02/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810003 IUSTITIA OMNIBUS 28.2.2018 1.3.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718020
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8204037207 Slovak Telekom, a.s. 5.3.2018 5.3.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
Interné číslo faktúry: 718021
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2433338928 Orange Slovensko, a.s. 5.3.2018 5.3.2018 120,95 EUR telekomunikačné služby
 
Interné číslo faktúry: 718022
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018311411 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 8.3.2018 8.3.2018 58,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718023
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0200118 MHH, s.r.o. 15.3.2018 15.3.2018 96,00 EUR IT údržba
 
  Interné číslo faktúry: 818008
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180003 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 15.3.2018 15.3.2018 831,97 EUR údržba komunikácií
 
  Interné číslo faktúry: 818009
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: oprava zvodidla poškodeného pri dopravnej nehode na ceste II/583A v úseku pri CTParku
Prepojenie na platbu: objednávka
13180004 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 15.3.2018 15.3.2018 391,87  EUR oprava zvodidla
  Interné číslo faktúry: 718024
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118002 ADEM, s.r.o. 19.3.2018 19.3.2018 30,00 EUR správa domény
  Interné číslo faktúry: 718025
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118003 ADEM, s.r.o. 19.3.2018 19.3.2018 30,00 EUR správa domény
 
Interné číslo faktúry: 818010
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800057 ALLESMONT s.r.o. 20.3.2018 20.3.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718026
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie vyjadrenia v konaní s OS ZA sp. zn. 38Cb/205/2017, POLOM s.r.o.
Prepojenie na platbu: objednávka
2018021 JUDr. Alan Strelák 3.4.2018 3.4.2018 240,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718027
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2437787695 Orange Slovensko, a.s. 3.4.2018 3.4.2018 81,01 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718028
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 03/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810004 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 4.4.2018 5.4.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718029
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8206028161 Slovak Telekom, a.s. 5.4.2018 5.4.2018 101,27 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818011
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800076 ALLESMONT s.r.o. 5.4.2018 6.4.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
 
Interné číslo faktúry: 718030
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018311872 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 9.4.2018 9.4.2018 78,74 EUR stravné lístky
 
  Interné číslo faktúry: 718031
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom
Prepojenie na platbu: objednávka
1810045 JK Management, s.r.o. 10.4.2018 11.4.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718032
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
1810046 JK Management, s.r.o. 10.4.2018 11.4.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718033
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín
Prepojenie na platbu: objednávka
1810047 JK Management, s.r.o. 10.4.2018 11.4.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718034
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš
Prepojenie na platbu: objednávka
1810048 JK Management, s.r.o. 10.4.2018 11.4.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718035
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44240368
Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza
Prepojenie na platbu: objednávka
1810049 JK Management, s.r.o. 10.4.2018 11.4.2018 859,20 EUR ekonomické činnosti
  Interné číslo faktúry: 718036
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0300418 MHH, s.r.o. 16.4.2018 18.4.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718037
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118004 ADEM, s.r.o. 17.4.2018 18.4.2018 30,00 EUR správa domény
 
  Interné číslo faktúry: 818012
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za marec 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180007 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 18.4.2018 18.4.2018 156,08 EUR údržba komunikácií
 
  Interné číslo faktúry: 818013
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2018-30.06.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011682 ŽSR 20.4.2018 20.4.2018 149,29 EUR nájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718038
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018312141 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2.5.2018 2.5.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718039
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2442241336 Orange Slovensko, a.s. 3.5.2018 3.5.2018 58,96 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718040
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8208020806 Slovak Telekom, a.s. 7.5.2018 7.5.2018 77,53 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718041
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 04/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810005 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 7.5.2018 7.5.2018 1625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818014
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800122 ALLESMONT s.r.o. 10.5.2018 10.5.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 818015
Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 914594
Text dod. faktúry: ZP č. 061-2018 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany
Prepojenie na platbu: objednávka
0612018 Ing. Michal Derkits 15.5.2018 16.5.2018 280,00 (nie je platca DPH) EUR vypracovanie ZP
  Interné číslo faktúry: 718042
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0400218 MHH, s.r.o. 16.5.2018 16.5.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718043
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 antivirus pre 2PC na obdobie od 13.4.2018-13.4.2019
Prepojenie na platbu: objednávka
0400518 MHH, s.r.o. 16.5.2018 16.5.2018 38,40 EUR licencia ESET
  Interné číslo faktúry: 718044
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118005 ADEM, s.r.o. 17.5.2018 17.5.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818016
Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 42054575
Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za máj 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
13180012 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 22.5.2018 22.5.2018 209,26 EUR údržba komunikácií
  Interné číslo faktúry: 718045
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 05/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810006 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 1.6.2018 1.6.2018 1.625,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718046
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018312609 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 1.6.2018 1.6.2018 82,88 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718047
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2446693341 Orange Slovensko, a.s. 5.6.2018 6.6.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718048
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8210028556 Slovak Telekom, a.s. 6.6.2018 6.6.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818017
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800155 ALLESMONT s.r.o. 8.6.2018 8.6.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718049
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118006 ADEM, s.r.o. 18.6.2018 19.6.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818018
Adresa dodávateľa: Štúrova 339/26, 014 01 Bytča
IČO/RČ: 36384844
Text dod. faktúry: vodorovné dopravné značenie na cestách II/583, II/583D, II/583C
Prepojenie na platbu: objednávka
2018012 CASSANDRA GROUP, s.r.o. 18.6.2018 19.6.2018 23.519,10 (oslobodené od DPH) EUR obnova vodorovného dopravného značenia
  Interné číslo faktúry: 718050
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0600318 MHH, s.r.o. 19.6.2018 19.6.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 818019
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800182 ALLESMONT s.r.o. 29.6.2018 29.6.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718051
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018313200 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2.7.2018 2.7.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718052
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2451134429 Orange Slovensko, a.s. 3.7.2018 3.7.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718053
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8212153234 Slovak Telekom, a.s. 6.7.2018 6.7.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718054
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810007 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 6.7.2018 6.7.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818020
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
102018 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 9.7.2018 9.7.2018 96,07 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 818021
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
112018 JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. 9.7.2018 9.7.2018 240,18 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718055
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
600518 MHH, s.r.o. 12.7.2018 12.7.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718056
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310560/001 - 28.6.2018 Žilinské ECHO - 1/4 strany výška
Prepojenie na platbu: objednávka
1835109840 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 30.7.2018 30.7.2018 174,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818022
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2018-30.09.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011842 ŽSR 30.7.2018 30.7.2018 149,29 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718057
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118007 ADEM, s.r.o. 30.7.2018 30.7.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 718058
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk + facebok boost 07/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180093 INAQ, s.r.o. 30.7.2018 30.7.2018 160,00 (bez DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718059
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310585/001 - 9.7.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 strany výška
Prepojenie na platbu: objednávka
1835110342 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 24.7.2018 30.7.2018 246,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718060
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/4 P - 1828, č.n. 27
Prepojenie na platbu: objednávka
300181016 PUBLISHING HOUSE, a.s. 24.7.2018 30.7.2018 720,00 EUR  inzercia
  Interné číslo faktúry: 718061
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: plošná inzercia P - 1833, č.n. 28
Prepojenie na platbu: objednávka
300181067 PUBLISHING HOUSE, a.s. 24.7.2018 30.7.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718062
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 07/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810008 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 2.8.2018 2.8.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718063
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018313719 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3.8.2018 3.8.2018 45,58 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718064
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2455582758 Orange Slovensko, a.s. 3.8.2018 3.8.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718065
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8214092337 Slovak Telekom, a.s. 7.8.2018 7.8.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718066
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0700818 MHH, s.r.o. 15.8.2018 15.8.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718067
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118008 ADEM, s.r.o. 15.8.2018 15.8.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818023
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie
Prepojenie na platbu: objednávka
1800216 ALLESMONT s.r.o. 17.8.2018 17.8.2018 1.184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718068
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 08/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810009 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 3.9.2018 4.9.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718069
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2460037718 Orange Slovensko, a.s. 3.9.2018 4.9.2018 44,54 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718070
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018314185 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5.9.2018 5.9.2018 74,59 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 818024
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci august
Prepojenie na platbu: objednávka
1800231 ALLESMONT s.r.o. 6.9.2018 6.9.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718071
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie kúpnej zmluvy (pozemok/mesto Žilina)
Prepojenie na platbu: objednávka
2018057 JUDr. Alan Strelák 6.9.2018 6.9.2018 360,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718072
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8216056477 Slovak Telekom, a.s. 7.9.2018 7.9.2018 81,26 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718073
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - konzultácie a vypracovanie podkladov k zmene konateľa v Žilina Invest
Prepojenie na platbu: objednávka
2018058 JUDr. Alan Strelák 11.9.2018 12.9.2018 540,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718074
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - príprava zmluvy o nájme CTPark (dopravné značenie)
Prepojenie na platbu: objednávka
2018059 JUDr. Alan Strelák 11.9.2018 12.9.2018 480,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718075
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
0800118 MHH, s.r.o. 17.9.2018 18.9.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718076
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A
Prepojenie na platbu: objednávka
0800518 MHH, s.r.o. 17.9.2018 18.9.2018 252,77 EUR  náku tonerov
  Interné číslo faktúry: 718077
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118009 ADEM, s.r.o. 17.9.2018 18.9.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818025
Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 911149
Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV
Prepojenie na platbu: objednávka
122018 Ing. Emília Homzová 18.9.2018 21.9.2018 250,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 718078
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 1954, č.n. 39
Prepojenie na platbu: objednávka
300181480 PUBLISHING HOUSE, a.s. 1.10.2018 2.10.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718079
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810010 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 2.10.2018 2.10.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické práce
  Interné číslo faktúry: 718080
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018314566 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2.10.2018 2.10.2018 91,17

 

EUR

 

stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2464561160 Orange Slovensko, a.s. 3.10.2018 3.10.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718082
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 09/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180135 INAQ, s.r.o. 5.10.2018 5.10.2018 160,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718083
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310866/001 - 27.9.2018 Žilinské ECHO - 1/2 strany šírka
Prepojenie na platbu: objednávka
1835114396 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 5.10.2018 5.10.2018 330,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718084
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8218036864 Slovak Telekom, a.s. 8.10.2018 8.10.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
 
  Interné číslo faktúry: 818026
Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
IČO/RČ: 31364501
Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2018-31.12.2018
Prepojenie na platbu: zmluva
2550011949 ŽSR 15.10.2018 15.10.2018 149,36 EUR prenájom pozemkov
  Interné číslo faktúry: 718085
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A
Prepojenie na platbu: objednávka
0900118 MHH, s.r.o. 19.10.2018 19.10.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718086
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118010 ADEM, s.r.o. 23.10.2018 23.10.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 718087
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
181011 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 5.11.2018 5.11.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 818027
Adresa dodávateľa: J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
IČO/RČ: 43931111
Text dod. faktúry: zabezpečenie a osadenie dopravných značiek na základe žiaadosti OR PZ ODI Žilina
Prepojenie na platbu: objednávka
180916 ZNAČKY, s.r.o. 6.11.2018 6.11.2018 2.287,70 (nie je platca DPH) EUR zabezpečenie a osadenie dopravných značiek
  Interné číslo faktúry: 718088
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8220035591 Slovak Telekom, a.s. 7.11.2018 7.11.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718089
Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 47696800
Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 11/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1020180159 INAQ s.r.o. 9.11.2018 9.11.2018 160,00 (nie je platca DPH) EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818028
Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36
IČO/RČ: 47970740
Text dod. faktúry: vykonanie revízií verejného osvetlenia
Prepojenie na platbu: objednávka
180100232 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 12.11.2018 12.11.2018 3.000,00 EUR revízia osvetlenia
  Interné číslo faktúry: 718090
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva

2469059359

Orange Slovensko, a.s. 13.11.2018 14.11.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718091
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018315281 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14.11.2018 14.11.2018 87,02 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 818029
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci september
Prepojenie na platbu: objednávka
1800272 ALLESMONT s.r.o. 15.11.2018 15.11.2018 947,38 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718092
Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
IČO/RČ: 31819702
Text dod. faktúry: odmena za právne služby - podanie návrhu na zápis zmien v ORSR, súdny poplatok, príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na stavebný objekt SO522
Prepojenie na platbu: objednávka
2018076 JUDr. Alan Strelák 19.11.2018 19.11.2018 633,00 EUR právne služby
  Interné číslo faktúry: 718093
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: notebook HP EliteBook 840
Prepojenie na platbu: objednávka
118045 ADEM s.r.o. 20.11.2018 20.11.2018 900,00 EUR notebook
  Interné číslo faktúry: 718094
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
2118011 ADEM s.r.o. 20.11.2018 20.11.2018 30,00 EUR webhosting
  Interné číslo faktúry: 818029
Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO/RČ: 36436241
Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci október
Prepojenie na platbu: objednávka
1800315 ALLESMONT s.r.o. 21.11.2018 21.11.2018 1184,22 EUR kontrola kanalizácie
  Interné číslo faktúry: 718095
Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 46495959
Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 2027, č.n. 46
Prepojenie na platbu: objednávka
300181797 Publishing House, a.s. 22.11.2018 22.11.2018 720,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 718096
Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36396087
Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1000218 MHH, s.r.o. 27.11.2018 28.11.2018 96,00 EUR IT údržba
  Interné číslo faktúry: 718097
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO/RČ: 35790253
Text dod. faktúry: TP8310585/002 - 19.11.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 výška pf
Prepojenie na platbu: objednávka
1835117485 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 28.11.2018 28.11.2018 246,00 EUR inzercia
  Interné číslo faktúry: 818031
Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 911149
Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV
Prepojenie na platbu: objednávka
112018 Ing. Emília Homzová 30.11.2018 3.12.2018 150,00 (nie je platca DPH) EUR znalecký posudok
  Interné číslo faktúry: 718098
Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 44933401
Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 11/2018
Prepojenie na platbu: objednávka
1810012 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. 3.12.2018 3.12.2018 1.500,00 (nie je platca DPH) EUR ekonomické služby
  Interné číslo faktúry: 718081
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO/RČ: 35697270
Text dod. faktúry: mesačné poplatky
Prepojenie na platbu: zmluva
2473568072 Orange Slovensko, a.s. 3.12.2018 3.12.2018 43,98 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 718100
Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: stravné lístky
Prepojenie na platbu: zmluva
3018315594 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5.12.2018 5.12.2018 70,45 EUR stravné lístky
  Interné číslo faktúry: 718101
Adresa dodávateľa: Halašova 18, 831 03 Bratislava
IČO/RČ: 45457042
Text dod. faktúry: odmena za vykonaný audit Účtovnej závierky 2016
Prepojenie na platbu: zmluva
180100009 Andromeda Audit s.r.o. 5.12.2018 5.12.2018 6.000,00 EUR audit
  Interné číslo faktúry: 718102
Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36418617
Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk
Prepojenie na platbu: objednávka
118049 ADEM, s.r.o. 6.12.2018 6.12.2018 390,00 EUR počítačové komponenty
  Interné číslo faktúry: 718103
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO/RČ: 35763469
Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Prepojenie na platbu: zmluva
8222043850 Slovak Telekom, s.r.o. 6.12.2018 6.12.2018 77,36 EUR telekomunikačné služby
  Interné číslo faktúry: 818032
Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina
IČO/RČ: 36848654
Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby
Prepojenie na platbu: zmluva
152018 JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. 6.12.2018 7.12.2018 195,25 EUR právne služby - pozemky