číslo zmluva/objednávka dátum uzatvorenia/objednania dátum zverejnenia partner účel
1(1) zmluva 18.01.2011 18.01.2011 Milan Kudelčík výkup pozemkov
2(2) zmluva 18.02.2011 18.02.2011 Mária Škutová výkup pozemkov
3(3) zmluva 21.02.2011 21.02.2011 Milena Habrová výkup pozemkov
4(4) objednávka 25.02.2011 25.02.2011 Geodetická kancelária Martin geometrické plány
5(5) objednávka 01.03.2011 01.03.2011 The Edison Consulting Group, s.r.o. ekonomické poradenstvo
6(6) objednávka 01.03.2011 01.03.2011 The Edison Consulting Group, s.r.o. vedenie účtovníctva
7(7) zmluva 02.03.2011 02.03.2011 Ing. Bc. Ľuboš Halvoň výkup pozemkov
8(8) zmluva 02.03.2011 02.03.2011 Ing. Bc. Ľuboš Halvoň výkup pozemkov
9(9) zmluva 04.03.2011 04.03.2011 Anna Šlesarová výkup pozemkov
10(10) objednávka 15.03.2011 15.03.2011 JARS ELEKTROTECHNIK spol.s r.o. údržba dažďovej kanalizácie
11(11) objednávka 15.03.2011 15.03.2011 JARS ELEKTROTECHNIK spol. sr.o. údržba splaškovej kanalizácie
12(12) objednávka 15.03.2011 15.03.2011 Geodetická kancelária Martin geometrické plány
13(13) zmluva 29.04.2011 29.04.2011 Žilina Real, s.r.o. prenájom priestorov
14(14) zmluva 04.05.2011 04.05.2011 MUDr. Anna Kolenčíková výkup pozemkov
15(15) zmluva 06.05.2011 06.05.2011 Margita Bačinská výkup pozemkov
16(16) zmluva 23.05.2011 23.05.2011 Obec Nededza predaj pozemkov
17(17) zmluva 22.06.2011 22.06.2011 ZuzanaBučková, Rastislav Buček výkuppozemkov
18(18) zmluva 22.06.2011 22.06.2011 Jolana Poljaková výkup pozemkov
19(19) zmluva 23.06.2011 23.06.2011 Štefan Zadubanec výkup pozemkov
20(20) zmluva 23.06.2011 23.06.2011 Ľudmila Gulášová výkup pozemkov
21(21) zmluva 23.06.2011 23.06.2011 Jozef Králik výkup pozemkov
22(22) zmluva 24.06.2011 24.06.2011 Anna Králiková výkup pozemkov
23(23) zmluva 24.06.2011 24.06.2011 Ondrek Králik výkup pozemkov
24(24) zmluva 24.06.2011 24.06.2011 Helena Majerčíková výkup pozemkov
25(25) zmluva 27.06.2011 27.06.2011 Miroslav Janás výkup pozemkov
26(26) zmluva 27.06.2011 27.06.2011 Ervín Mintál výkup pozemkov
27(27) zmluva 29.06.2011 29.06.2011 Eva Richterová výkup pozemkov
28(28) zmluva 30.06.2011 30.06.2011 Emília Markušová výkup pozemkov
29(29) zmluva 30.06.2011 30.06.2011 Mária Bollová výkup pozemkov
30(30) zmluva 01.07.2011 01.07.2011 Alžbeta Králiková výkup pozemkov
31(31) zmluva 01.07.2011 01.07.2011 Jozef Mravec výkup pozemkov
32(32) zmluva 04.07.2011 04.07.2011 Ľubomír Mravec výkup pozemkov
33(33) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Zita Verčíková výkup pozemkov
34(34) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Leopold Mrázik výkup pozemkov
35(35) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Helena Masárová výkup pozemkov
36(36) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Jana Mariniaková výkup pozemkov
37(37) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Helena Mráziková výkup pozemkov
38(38) zmluva 06.07.2011 06.07.2011 Anna Žabková výkup pozemkov
39(39) zmluva 07.07.2011 07.07.2011 Milan Šeliga výkup pozemkov
40(40) zmluva 07.07.2011 07.07.2011 Zuzana Dvorská výkup pozemkov
41(41) zmluva 07.07.2011 07.07.2011 Filoména Volochová výkup pozemkov
42(42) zmluva 13.07.2011 13.07.2011 Chobotová Anna výkup pozemkov
43(43) zmluva 13.07.2011 14.07.2011 Trizuliak Ignác výkup pozemkov
44(44) zmluva 14.07.2011 19.07.2011 Lopušanová Anna výkup pozemkov
45(45) zmluva 14.07.2011 19.07.2011 Kubo Ignác výkup pozemkov
46(46) zmluva 14.07.2011 19.07.2011 Salátová Anna výkup pozemkov
47(47) zmluva 18.07.2011 19.07.2011 Poliaková Janka výkup pozemkov
48(48) zmluva 18.07.2011 19.07.2011 Ing. Ponechalová Helena výkup pozemkov
49(49) zmluva 19.07.2011 19.07.2011 DušanSňahničan výkup pozemkov
50(50) zmluva 19.07.2011 19.07.2011 Antónia Šmehylová výkup pozemkov
51(51) zmluva 19.07.2011 19.07.2011 Antónia Nogová výkup pozemkov
52(52) zmluva 20.07.2011 21.07.2011 MargitaPoliaková výkup pozemkov
53(53) zmluva 21.07.2011 25.07.2011 Božena Kyselová výkup pozemkov
54(54) zmluva 21.07.2011 25.07.2011 Roman Majerčík výkup pozemkov
55(55) zmluva 22.07.2011 25.07.2011 Juraj Skupeň výkup pozemkov
56(56) zmluva 25.07.2011 25.07.2011 Brigita Smidová výkup pozemkov
57(57) zmluva 25.07.2011 25.07.2011 Ernest Ponechal výkup pozemkov
58(58) zmluva 26.07.2011 26.07.2011 Vladimír Mrázik výkup pozemkov
59(59) zmluva 26.07.2011 26.07.2011 Melánia Jakubíková výkup pozemkov
60(60) zmluva 27.07.2011 27.07.2011 Anna Sučková výkup pozemkov
61(61) zmluva 27.07.2011 27.07.2011 Jozef Mrázik výkup pozemkov
62(62) zmluva 27.07.2011 27.07.2011 Jaroslav Mrázik výkup pozemkov
63(63) zmluva 28.07.2011 28.07.2011 Pavol Majerčík výkup pozemkov
64(64) zmluva 28.07.2011 28.07.2011 Kamila Zvaríková výkup pozemkov
65(65) zmluva 01.08.2011 01.08.2011 Jozef Singer výkup pozemkov
66(66) zmluva 02.08.2011 03.08.2011 Anton Ponechal výkup pozemkov
67(67) zmluva 03.08.2011 03.08.2011 Ignác Ponechal výkup pozemkov
68(68) zmluva 04.08.2011 04.08.2011 Anna Sňahničanová výkup pozemkov
69(69) zmluva 05.08.2011 05.08.2011 Emília Záhumenská výkup pozemkov
70(70) objednávka 05.08.2011 05.08.2011 Geodetická kancelária Martin geometrické plány
71(71) zmluva 08.08.2011 10.08.2011 Augustín Žilka výkup pozemkov
72(72) zmluva 08.08.2011 10.08.2011 Peknušová Anna výkup pozemkov
73(73) zmluva 08.08.2011 10.08.2011 Hoštáková Lýdia výkup pozemkov
74(74) zmluva 09.08.2011 10.08.2011 Haničáková Margita výkup pozemkov
75(75) zmluva 10.08.2011 15.08.2011 Zvarová Mária výkup pozemkov
76(76) objednávka 11.08.2011 17.08.2011 Gunar Legal aPartners, s.r.o. právne stanovisko
77(77) zmluva 18.08.2011 19.08.2011 Anton Jakubík výkup pozemkov
78(78) zmluva 19.08.2011 19.08.2011 Eva Ovčíková výkup pozemkov
79(79) zmluva 19.08.2011 19.08.2011 Marta Štefanová výkup pozemkov
80(80) zmluva 19.08.2011 19.08.2011 Marta Bolčeková výkup pozemkov
81(81) zmluva 22.08.2011 25.08.2011 Jozefína Poliačiková výkup pozemkov
82(82) objednávka 30.08.2011 30.08.2011 MV Legal právne služby
83(83) zmluva 25.08.2011 05.09.2011 Peter Martinkovič výkup pozemkov
84(84) zmluva 25.08.2011 05.09.2011 Peter Bobáň výkup pozemkov
85(85) zmluva 30.08.2011 05.09.2011 Marianna Sňahničanová výkup pozemkov
86(86) objednávka 02.09.2011 05.09.2011 Hospodárske noviny inzerát
87(87) zmluva 06.09.2011 07.09.2011 Margita Štefanatná výkup pozemkov
88(88) zmluva 09.09.2011 12.09.2011 Ján Slota výkup pozemkov
89(89) zmluva 09.09.2011 12.09.2011 Margita Bačinská výkup pozemkov
90(90) zmluva 09.09.2011 12.09.2011 JUDr. Anna Kolenčíková výkup pozemkov
91(91) zmluva 14.09.2011 14.09.2011 Michal Bielik výkup pozemkov
92(92) zmluva 30.09.2011 04.10.2011 Anna Mravcová výkup pozemkov
93(93) zmluva 03.10.2011 04.10.2011 Milan Vnuk výkup pozemkov
94(94) zmluva 03.10.2011 04.10.2011 Mária Zajacová výkup pozemkov
95(95) zmluva 06.10.2011 07.10.2011 Emília Ponechalová výkup pozemkov
96(96) objednávka 10.10.2011 10.10.2011 Ing. Ľubomír Bobuľa znalecký posudok
97(97) zmluva 12.10.2011 12.10.2011 Anna Kubová výkup pozemkov
98(98) zmluva 13.10.2011 14.10.2011 Pavlína Feriancová výkup pozemkov
99(99) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
100(100) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
101(101) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
102(102) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
103(103) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
104(104) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
105(105) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
106(106) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
107(107) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
108(108) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
109(109) zmluva 11.07.2011 14.10.2011 ŽSR vecné bremeno
110(110) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
111(111) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
112(112) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
113(113) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
114(114) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
115(115) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
116(116) zmluva 18.07.2011 14.10.2011 ŽSR predaj pozemkov
117(117) objednávka 14.10.2011 14.10.2011 CASSANDRA, s.r.o. dopravné značenie
118(118) zmluva 17.10.2011 17.10.2011 Rozália Blašková výkup pozemkov
119(119) zmluva 19.10.2011 21.10.2011 Miroslav Kováč výkup pozemkov
120(120) zmluva 03.11.2011 03.11.2011 Mobis Slovakia s.r.o. prenájom pozemkov
121(121) zmluva 15.11.2011 15.11.2011 Kateřina Mravcová výkup pozemkov
122(122) zmluva 21.11.2011 21.11.2011 Pavel Najšel výkup pozemkov
123(123) zmluva 30.11.2011 01.12.2011 Franekovci výkup pozemkov
124(124) objednávka 01.12.2011 01.12.2011 PROMT s.r.o. zabezpečenie kolaudácie
125(125) zmluva 02.12.2011 05.12.2011 Dušan Franek, Ing. výkup pozemkov
126(126) zmluva 07.12.2011 08.12.2011 Martin Vnuk výkup pozemkov
127(127) zmluva 07.12.2011 08.12.2011 Anna Palečková výkup pozemkov
128(128) zmluva 07.12.2011 08.12.2011 Kyselovci výkup pozemkov
129(129) zmluva 07.12.2011 08.12.2011 Ján Vnuk výkup pozemkov
130(130) zmluva 08.12.2011 09.12.2011 Alžbeta Peťková výkup pozemkov
131(131) zmluva 09.12.2011 09.12.2011 Viera Samcová výkup pozemkov
132(132) zmluva 09.12.2011 09.12.2011 Katarína Jančíková výkup pozemkov
133(133) zmluva 12.12.2011 12.12.2011 Margita Gregasová výkup pozemkov
134(134) zmluva 20.12.2011 20.12.2011 VOMS, s.r.o. predaj pozemkov
135(135) zmluva 20.12.2011 20.12.2011 The ECG, s.r.o. poradenské služby
136(136) zmluva 20.12.2011 20.12.2011 The ECG, s.r.o. účtovnícke poradenstvo aslužby
137(137) zmluva 20.12.2011 20.12.2011 The ECG, s.r.o. vedenie účtovníctva
138(138) zmluva 20.12.2011 20.12.2011 The ECG, s.r.o. poradenské služby
139(139) objednávka 21.12.2011 21.12.2011 Správa ciest ŽSK údržba komunikácií
140(140) objednávka 30.12.2011 30.12.2011 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
141(141) objednávka 30.12.2011 30.12.2011 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba splaškovej kanalizácie
142(142) zmluva 01.01.2012 02.01.2012 Žilina Real s.r.o. nájom nebytových priestorov
143(143) zmluva 01.01.2012 02.01.2012 Miroslav Sečkár BOZP
144(144) objednávka 02.01.2012 02.01.2012 MHH s.r.o. zabezpečovanie e-mailovej správy
145(145) objednávka 02.01.2012 02.01.2012 MHH s.r.o. údržba IS
146(146) zmluva 03.01.2012 04.01.2012 Žilina Real s.r.o. prenájom pozemkov
147(147) objednávka 05.01.2012 05.01.2012 Geodetická kancelária Martin podklady pre odkúpenie pozemkov
148(148) zmluva 10.01.2012 10.01.2012 Ľubomíra Bobeková výkup pozemkov
149(149) zmluva 10.01.2012 10.01.2012 Ľubomír Šútovský výkup pozemkov
150(150) zmluva 26.01.2012 26.01.2012 Franek Jozef výkup pozemkov
151(151) objednávka 01.02.2012 01.02.2012 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
152(152) objednávka 01.02.2012 01.02.2012 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba splaškovej kanalizácie
153(153) dohoda 23.12.2011 07.02.2012 SPF upráva vzájomných práv a povinností
154(154) zmluva 13.02.2012 14.12.2012 Jarmila Panáčková výkup pozemkov
155(155) objednávka 29.02.2012 29.02.2012 Gunar Legal a Partners, s.r.o. právne stanovisko
156(156) objednávka 29.02.2012 29.02.2012 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
157(157) objednávka 29.02.2012 29.02.2012 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba splaškovej kanalizácie
158(158) zmluva 02.03.2012 02.03.2012 Mravec Vladimír výkup pozemkov
159(159) zmluva 09.03.2012 09.03.2012 Mária Janošíková výkup pozemkov
160(160) zmluva 10.03.2012 10.03.2012 Ján Králik výkup pozemkov
161(161) Dodatok k Zmluve 12.03.2012 21.03.2012 VOMS, s.r.o. predaj pozemkov
162(162) zmluva 26.03.2012 26.03.2012 Jaroslav Šimun výkup  pozemkov
163(163) zmluva 26.03.2012 26.03.2012 Jarmila Valášková výkup pozemkov
164(164) zmluva 04.04.2012 04.04.2012 Ondrej Mrázik výkup pozemkov
165(165) zmluva 16.04.2012 16.04.2012 Gabriela Bungerová, Beatrix Ivicsicsová výkup pozemkov
166(166) zmluva 17.04.2012 17.04.2012 Holčíková Zuzana, Lipka Juraj výkup pozemkov
167(167) zmluva 17.04.2012 17.04.2012 Jančíková Margita výkupj pozemkov
168(168) zmluva 24.04.2012 24.04.2012 Valéria Darecká výkup pozemkov
169(169) objednávka 22.05.2012 22.05.2012 Michal Derkits, Ing. vypracovanie znaleckého posudku
170(170) zmluva 11.06.2012 11.06.2012 Obec Gbeľany predaj pozemkov
171(171) zmluva 24.05.2012 24.05.2012 Žilina Real, s.r.o. prenájom pozemkov
172(172) zmluva 29.06.2012 29.06.2012 BDO služby v oblasti vedenia účtovníctva
173(173) zmluva 29.06.2012 29.06.2012 BDO služby v oblasti poradenstva
174(174) zmluva 29.06.2012 29.06.2012 BDO služby v oblasti poradenstva
175(175) zmluva 29.06.2012 29.06.2012 BDO daňové poradenstvo
176(176) objednávka 02.07.2012 02.07.2012 MHH s.r.o. údržba a servis výpočtovej techniky
177(177) zmluva 09.07.2012 09.07.2012 Šarlota Bednáriková vecné bremeno
178(178) objednávka 12.07.2012 12.07.2012 Gunar Legal a Partners, s.r.o. právne služby
179(179) objednávka 28.07.2012 28.07.2012 Gunar Legal a Partners, s.r.o. právne služby
180(180) objednávka 28.08.2012 28.08.2012 Gunar Legal Partners, s.r.o. právne služby
181(181) zmluva 10.09.2012 10.09.2012 Obec Teplička nad Váhom predaj  pozemkov
182(182) zmluva 20.09.2012 20.09.2012 Beáta Mráziková výkup pozemkov
183(183) zmluva 24.09.2012 24.09.2012 Anna Tkáčiková, Štefan Tkáčik výkup pozemkov
184(184) zmluva 02.10.2012 02.10.2012 VOMS, s.r.o. vecné bremeno
185(185) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
186(186) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
187(187) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
188(188) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
189(189) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
190(190) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
191(191) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
192(192) zmluva 17.10.2012 17.10.2012 ŽSR vecné bremeno
193(193) zmluva 25.10.2012 25.10.2012 Silvester Poljak výkup pozemkov
194(194) zmluva 12.11.2012 12.11.2012 Jozefína Škrobánková výkup pozemkov
195(195) zmluva 12.12.2012 12.12.2012 Jozef Šútovský výkup pozemkov
196(196) zmluva 14.12.2012 14.12.2012 Obec Gbeľany predaj pozemkov
197(197) Dodatok k Zmluve 31.12.2012 31.12.2012 Žilina Real, s.r.o. podnájom nebytových priestorov
198(198) zmluva 02.01.2013 02.01.2013 Miroslav Sečkár BOZP
199(199) objednávka 07.01.2013 07.01.2013 Geodetická kancelária Martin geodetické služby
200(200) zmluva 19.02.2013 19.02.2013 Žilinská teplárenská, a.s. vecné bremeno
201(201) zmluva 07.03.2013 07.03.2013 Žilinská teplárenská, a.s. vecné bremeno
202(202) zmluva 27.03.2013 27.03.2013 BDO služby v oblasti vedenia účtovníctva
203(203) zmluva 27.03.2013 27.03.2013 BDO služby v oblasti poradenstvo
204(204) zmluva 27.03.2013 27.03.2013 BDO služby v oblasti poradenstva
205(205) zmluva 27.03.2013 27.03.2013 BDO daňové poradenstvo
206(206) objednávka 02.04.2013 02.04.2013 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
207(207) objednávka 02.04.2013 02.04.2013 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba splaškovej kanalizácie KIA
208(208) objednávka 02.04.2013 02.04.2013 JARS ELEKTROTECHNIK s.r.o. údržba splaškovej kanalizácie MOBIS
209(209) Dohoda o urovnaní 07.05.2013 07.05.2013 Ing. Ružbacký urovnanie
210(210) zmluva 09.05.2013 09.05.2013 AZ CAR, s.r.o. predaj pozemkov
211(211) objednávka 28.05.2013 28.05.2013 IFI Group, a.s. majetko-právne vysporiadanie pozemkov
212(212) zmluva 30.05.2013 30.05.2013 Kia Motors Slovakia, s.r.o. predaj pozemkov
213(213) zmluva 30.05.2013 30.05.2013 Kia Motors Slovakia, s.r.o. predaj pozemkov
214(214) objednávka 30.05.2013 30.05.2013 IFI Group, a.s. majetko-právne vysporiadanie pozemkov
215(215) Dodatok k nájomnej zmluve 05.06.2013 05.06.2013 GRYF MEDIA, s.r.o. zmena nájomného vzťahu
216(216) zmluva 06.06.2013 06.06.2013 International Finance Group Slovakia výkup pozemkov
217(217) zmluva 13.06.2013 13.06.2013 MMB-I, s.r.o. predaj pozemkov
218(218) mandátna zmluvs 20.06.2013 20.06.2013 Gunar Legal a Partners, s.r.o. právne poradenstvo
219(219) objednávka 21.06.2013 21.06.2013 TERCIA, s.r.o. inž. činnosti, stavebný dozor
220(220) objednávka 21.06.2013 21.06.2013 JARS ELEKTROTECHNIK, s.r.o. oprava čerpacej stanice
221(221) objednávka 21.06.2013 21.06.2013 JARS ELEKTROTECHNIK, s.r.o. revízia a oprava VO SO 522
222(222) objednávka 21.06.2013 21.06.2013 JARES ELEKTRTECHNIK, s.r.o. revízia a oprava VO SO 523
223(223) Dodatok č. 1 K nájomnej zmluve 28.06.2013 28.06.2013 Rabaka, reklamné panely, s.r.o. reklamné zariadenia
224(224) objednávka 01.07.2013 01.07.2013 Nechuta Vladimír, Ing. geodetické práce
225(225) objednávka 17.07.2013 17.07.2013 IFI Group, a.s. majetko-právne vysporiadanie pozemkov
226(226) zmluva 29.07.2013 29.07.2013 Košiarová Daniela výkup pozemkov
227(227) Poistná zmluva 31.07.2013 31.07.2013 Allianz poistenie zodpovednosti za škodu
228(228) zmluva 15.08.2013 15.08.2013 Ticháková Jana výkup pozemkov
229(229) objednávka 30.08.2013 30.08.2013 TERCIA, s.r.o. dodanie kanálových mreží D400
230(230) objednávka 30.08.2013 30.08.2013 TERCIA, s.r.o. dodanie kanálových mreží  C250
231(231) zmluva 13.09.2013 13.09.2013 Mária Hrozová výkup pozemkov
232(232) zmluva 16.09.2013 16.09.2013 Ján Dudus výkup pozemkov
233(233) zmluva 16.09.2013 16.09.2013 Štefan Bielečka výkup pozemkov
234(234) zmluva 19.09.2013 19.09.2013 Melánia Jakubíková výkup pozemkov
235(235) zmluva 19.09.2013 19.09.2013 Antónia Balátová výkup pozemkov
236(236) zmluva 19.09.2013 19.09.2013 Alexander Grinč výkup pozemkov
237(237) zmluva 23.09.2013 23.09.2013 Eva Hreusová výkup pozemkov
238(238) zmluva 23.09.2013 23.09.2013 Bernardína Čičmancová výkup pozemkov
239(239) zmluva 23.09.2013 23.09.2013 Stanislav Grinč výkup pozemkov
240(240) zmluva 24.09.2013 24.09.2013 Helena Zajacová výkup pozemkov
241(241) zmluva 24.09.2013 24.09.2013 Gabriela Gajdošíková výkup pozemkov
242(242) zmluva 24.09.2013 24.09.2013 Štefan Gurín výkup pozemkov
243(243) zmluva 25.09.2013 25.09.2013 Miroslav Jurčo výkup pozemkov
244(244) zmluva 26.09.2013 26.09.2013 Mária Krajčíková výkup pozemkov
245(245) zmluva 26.09.2013 26.09.2013 Silvester Mintál výkup pozemkov
246(246) zmluva 30.09.2013 30.09.2013 Žilina Real prenájom parkovacích miest
247(247) zmluva 18.09.2013 30.09.2013 ŽSR prevod stavebného diela
248(248) zmluva 01.10.2013 01.10.2013 Anna Hreusíková výkup pozemkov
249(249) zmluva 01.10.2013 01.10.2013 Žilina Real s.r.o. prenájom nebytových priestorov
250(250) zmluva 02.10.2013 02.10.2013 Ladislav Kysela výkup pozemkov
251(251) zmluva 02.10.2013 02.10.2013 Podstawková a spol. výkup pozemkov
252(252) zmluva 03.10.2013 03.10.2013 Ľudovít Mintúch výkup pozemkov
253(253) zmluva 04.10.2013 04.10.2013 Anna Valášková výkup pozemkov
254(254) zmluva 04.10.2013 04.10.2013 Michal Mintál výkup pozemkov
255(255) zmluva 07.10.2013 07.10.2013 Mária Volochová výkup pozemkov
256(256) zmluva 09.10.2013 09.10.2013 Božena Janásová výkup pozemkov
257(257) zmluva 10.10.2013 10.10.2013 Anton Grinč, Ing. výkup pozemkov
258(258) zmluva 10.10.2013 10.10.2013 Jarolím Mintál výkup pozemkov
259(259) zmluva 10.10.2013 10.10.2013 Gabriela Záborská výkup pozemkov
260(260) zmluva 10.10.2013 10.10.2013 Valéria Valášková výkup pozemkov
261(261) zmluva 14.10.2013 14.10.2013 Ján Mintál, RNDr. výkup pozemkov
262(262) zmluva 14.10.2013 14.10.2013 Anna Zemiaková výkup pozemkov
263(263) zmluva 15.10.2013 15.10.2013 Emília Tulcová výkup pozemkov
264(264) zmluva 18.10.2013 18.10.2013 Oľga Mlaceková výkup pozemkov
265(265) zmluva 18.10.2013 18.10.2013 Pavol Mlacek výkup pozemkov
266(266) zmluva 18.10.2013 18.10.2013 Anton Mlacek výkup pozemkov
267(267) zmluva 18.10.2013 18.10.2013 Anna Žeriavová výkup pozemkov
268(268) zmluva 18.10.2013 18.10.2013 Jozef Mlacek výkup pozemkov
269(269) zmluva 21.10.2013 21.10.2013 Antónia Trizuliaková výkup pozemkov
270(270) zmluva 21.10.2013 23.10.2013 SEVAK a.s. vecné bremeno
271(271) zmluva 21.10.2013 23.10.2013 SEVAK a.s. vecné bremeno
272(272) zmluva 22.10.2013 23.10.2013 Emil Slosarčík výkup pozemkov
273(273) zmluva 25.10.2013 28.10.2013 Miroslav Schneider výkup pozemkov
274(274) zmluva 25.10.2013 28.10.2013 Ladislav Grinč výkup pozemkov
275(275) zmluva 28.10.2013 28.10.2013 Mária Mintálová výkup pozemkov
276(276) zmluva 28.10.2013 28.10.2013 Ján Skupeň výkup pozemkov
277(277) zmluva 28.10.2013 28.10.2013 Blažej Šeliga výkup pozemkov
278(278) zmluva 28.10.2013 28.10.2013 Daniela Pazderníková výkup pozemkov
279(279) zmluva 28.10.2013 28.10.2013 Ľubomír Poljak výkup pozemkov
280(280) zmluva 30.10.2013 30.10.2013 Mária Králiková výkup pozemkov
281(281) zmluva 31.10.2013 04.11.2013 Mária Zacharová výkup pozemkov
282(282) zmluva 31.10.2013 04.11.2013 Zuzana Žilková výkup pozemkov
283(283) zmluva 31.10.2013 04.11.2013 Mária Frajlerová výkup pozemkov
284(284) zmluva 04.11.2013 04.11.2013 Renáta Budiská výkup pozemkov
285(285) zmluva 06.11.2013 06.11.2013 SEVAK predaj pozemkov
286(286) zmluva 06.11.2013 06.11.2013 SEVAK predaj pozemkov
287(287) zmluva 06.11.2013 06.11.2013 SEVAK vecné bremeno
288(288) zmluva 06.11.2013 08.11.2013 Anton Poljak výkup pozemkov
289(289) zmluva 06.11.2013 08.11.2013 Žofia Majtánová výkup pozemkov
290(290) zmluva 06.11.2013 08.11.2013 Miroslav Ponechal výkup pozemkov
291(291) zmluva 06.11.2013 06.11.2013 Anton Lysek výkup pozemkov
292(292) zmluva 11.11.2013 11.11.2013 Tibor Poljak výkup pozemkov
293(293) zmluva 11.11.2013 11.11.2013 Terézia Ponechalová výkup pozemkov
294(294) zmluva 11.11.2013 11.11.2013 Bernadeta Pomoziová výkup pozemkov
295(295) zmluva 12.11.2013 12.11.2013 Jozef Krížik výkup pozemkov
296(296) zmluva 12.11.2013 12.11.2013 Anna Mlaceková výkup pozemkov
297(297) objednávka 15.11.2013 15.11.2013 TERCIA údržba komunikácie
298(298) zmluva 18.11.2013 18.11.2013 Anna Mintálová výkup pozemkov
299(299) zmluva 19.11.2013 19.11.2013 Mária Okuliarová výkup pozemkov
300(300) zmluva 21.11.2013 21.11.2013 Patrik Sňahničan výkup pozemkov
301(301) zmluva 21.11.2013 26.11.2013 Peter Králik výkup pozemkov
302(302) zmluva 25.11.2013 26.11.2013 Ondrej Šeliga výkup pozemkov
303(303) zmluva 25.11.2013 26.11.2013 Magda Mäkká výkup pozemkov
304(304) zmluva 25.11.2013 26.11.2013 Dana Šrligová výkup pozemkov
305(305) Dodatok ku KZ 29.11.2013 29.11.2013 Anton Grinč výkup pozemkov
306(306) Dodatok ku KZ 03.12.2013 03.12.2013 Jarolím Mintál výkup pozemkov
307(307) Dodatok ku KZ 04.12.2013 04.12.2013 MMB-I, s.r.o. predaj pozemkov
308(308) Kúpna zmluva 10.12.2013 10.12.2013 SEVAK predaj pozemkov
309(309) zmluva 06.12.2013 10.12.2013 Anna Juklová výkup pozemkov
310(310) zmluva 09.12.2013 10.12.2013 Magdaléna Kyselová výkup pozemkov
311(311) objednávka 17.12.2013 17.12.2013 GAKU poskytovanie údajov - vlastnícke vzťahy
312(312) Dodatok 1 k Zmluve o zriadení VB 18.12.2013 18.12.2013 SEVAK vecné bremeno
313(313) Zámenná zmluva a VB 17.12.2013 20.12.2013 ŽSR zámena pozemkov a vecné bremeno
314(314) zmluva 20.12.2013 20.12.2013 Miroslav Sečkár BOZP
315(315) objednávka 23.12.2013 23.12.2013 SC ŽSK údržba komunikácií
316(316) zmluva 27.12.2013 30.12.2013 SEVAK vodovod
317(317) zmluva 27.12.2013 30.12.2013 SEVAK kanalizácia
318(318) Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 27.12.2013 27.12.2013 GRYF MEDIA, s.r.o. umiestnenie reklamného zariadenia
319(319) Dodatok k Zmluve 30.12.2013 30.12.2013 Žilina Real, s.r.o. predaj vecí
320(320) Dodatok ku KZ 16.12.2013 09.01.2014 Silvester Mintál výkup pozemkov
321(321) zmluva 09.01.2014 09.01.2014 Štefan Tkáčik výkup pozemkov
322(322) objednávka 13.01.2014 13.01.2014 JARS ELEKTROTECHNIK, s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
323(323) objednávka 13.01.2014 13.01.2014 JARS ELEKTROTECHNIK, s.r.o. vypracovanie PD a revíznych skúšok
324(324) objednávka 15.01.2014 15.01.2014 Nechuta Vladimír, Ing. geodetické práce
325(325) Dohoda o urovnaní 16.01.2014 20.01.2014 SEVAK urovnanie
326(326) zmluva 14.01.2014 22.01.2014 Obec Teplička nad Váhom predaj pozemkov
327(327) Kúpna zmluva 21.01.2014 22.01.2014 Brigita Šeligová výkup pozemkov
328(328) Dodatok ku KZ 23.01.2014 23.01.2014 Mária Fajlerová výkup pozemkov
329(329) zmluva 29.01.2014 29.01.2014 Marián Šeliga výkup pozemkov
330(330) Dodatok 2 k Zmluve o zriadení VB 30.01.2014 30.01.2014 SEVAK vecné bremeno
331(331) zmluva 30.01.2014 04.02.2014 Jozefa Šeligová výkup pozemkov
332(332) zmluva 31.01.2014 04.02.2014 Vladimír Slota výkup pozemkov
333(333) zmluva 04.02.2014 04.02.2014 Ladislav Slota výkup pozemkov
334(334) zmluva 04.02.2014 04.02.2014 Mária Grinčová výkup pozemkov
335(335) zmluva 04.02.2014 04.02.2014 Jarmila Holešová výkup pozemkov
336(336) zmluva 04.02.2014 04.02.2014 Antónia Slotová výkup pozemkov
337(337) zmluva 05.02.2014 05.02.2014 Antónia Slotová výkup pozemkov
338(338) zmluva 05.02.2014 10.02.2014 Jozef Baška výkup pozemkov
339(339) zmluva 05.02.2014 10.02.2014 Anna Mravcová výkup pozemkov
340(340) zmluva 06.02.2014 10.02.2014 Helena Salayová výkup pozemkov
341(341) zmluva 07.02.2014 11.02.2014 Mária Ptáčkovou výkup pozemkov
342(342) zmluva 07.02.2014 11.02.2014 Ľubomír Ďurčan výkup pozemkov
343(343) zmluva 10.02.2014 11.02.2014 Tomáš Balvoň výkup pozemkov
344(344) zmluva 10.02.2014 11.02.2014 Zuzana Balvoňová výkup pozemkov
345(345) zmluva 11.02.2014 11.02.2014 Mária Oravcová výkup pozemkov
346(346) zmluva 11.02.2014 11.02.2014 Mária Hreusová výkup pozemkov
347(347) zmluva 11.02.2014 11.02.2014 Eva Mačeková výkup pozemkov
348(348) zmluva 14.02.2014 24.02.2014 František Bolček výkup pozemkov
349(349) zmluva 14.02.2014 24.02.2014 Jaromír Ďurčan, MUDr. výkup pozemkov
350(350) Dodatok ku KZ 19.02.2014 24.02.2014 Anton Grinč, Ing. výkup pozemkov
351(351) Dodatok ku KZ 19.02.2014 24.02.2014 Ján Skupeň výkup pozemkov
352(352) Dodatok ku KZ 24.02.2014 24.02.2014 Božena Janásová výkup pozemkov
353(353) zmluva 24.02.2014 26.02.2014 Jarmila Mráziková výkup pozemkov
354(354) zmluva 24.02.2014 26.02.2014 Emília Tóthová výkup pozemkov
355(355) zmluva 28.02.2014 04.03.2014 Milan Šeliga výkup pozemkov
356(356) zmluva 28.02.2014 04.03.2014 Dušan Slota výkup pozemkov
357(357) zmluva 03.03.2014 04.03.2014 Viktória Haršaníková výkup pozemkov
358(358) zmluva 03.03.2014 04.03.2014 Irena  Macháčová výkup pozemkov
359(359) zmluva 28.02.2014 28.02.2014 Obec Mojš predaj pozemkov
360(360) zmluva 27.02.2014 03.03.2014 Obec TNV predaj pozemkov
361(361) zmluva 03.03.2014 04.03.2014 Obec Gbeľany predaj pozemkov
362(362) objednávka 12.03.2014 12.03.2014 TERCIA, s.r.o. inž. činnost, stavebný dozor
363(363) zmluva 14.03.2014 14.03.2014 TWG group, s.r.o. predaj pozemkov
364(364) zmluva - I. časť 14.03.2014 14.03.2014 TWG group, s.r.o. predaj pozemkov
365(365) zmluva - II. časť 14.03.2014 14.03.2014 TWG group, s.r.o. predaj pozemkov
366(366) zmluva - III. časť 14.03.2014 14.03.2014 TWG group, s.r.o. predaj pozemkov
367(367) zmluva - IV. časť 14.03.2014 14.03.2014 TWG group, s.r.o. predaj pozemkov
368(368) zmluva 21.03.2014 24.03.2014 Severín Smrekovský výkup pozemkov
369(369) zmluva 28.03.2014 31.03.2014 Anna Kmetíková výkup pozemkov
370(370) zmluva 28.03.2014 31.03.2014 Vladimír Ďurčan, Ing. výkup pozemkov
371(371) zmluva 31.03.2014 31.03.2014 BDO rozpočty a poradenstvo
372(372) zmluva 31.03.2014 31.03.2014 BDO účtovníctvo a účtovné poradenstvo
373(373) zmluva 31.03.2014 31.03.2014 BDO daňové poradenstvo
374(374) zmluva 01.04.2014 02.04.2014 SEVAK a.s. prístupová komunikácia SO 107
375(375) zmluva 01.04.2014 02.04.2014 SEVAK a.s. prístupová komunikácia SO 108
376(376) objednávka 10.04.2014 10.04.2014 Maschinenring Slovensko s.r.o. letná údržba pozemkov
377(377) zmluva 08.04.2014 14.04.2014 Štefánia Slotová výkup pozemkov
378(378) zmluva 08.04.2014 14.04.2014 Helena Mráziková výkup pozemkov
379(379) zmluva 09.04.2014 14.04.2014 Agneša Grinčová výkup pozemkov
380(380) Dodatok ku KZ 14.04.2014 15.04.2014 Bernadeta Pomoziová výkup pozemkov
381(381) zmluva 22.04.2014 24.04.2014 Emília Markušová výkup pozemkov
382(382) zmluva 23.04.2014 23.04.2014 Allianz poistenie zodpovednosti za škodu
383(383) zmluva 25.04.2014 28.04.2014 Andrea Valíčková výkup pozemkov
384(384) objednávka 28.04.2014 29.04.2014 SC ŽSK odstránenie závad na komunikácii
385(385) dohoda 07.05.2014 07.05.2014 Šarlota Bednáriková zrušenie VB
386(386) zmluva 07.05.2014 07.05.2014 PB SHR s.r.o. predaj pozemkov
387(387) Dodatok ku KZ 30.04.2014 12.05.2014 Ladislav Grinč výkup pozemkov
388(388) Dohoda o zániku VB 07.05.2014 07.05.2014 Šarlota Bednáriková zánik VB
389(389) zmluva 26.05.2014 26.05.2014 Justína Ustohalová výkup pozemkov
390(390) zmluva 06.06.2014 09.06.2014 Antónia Smidová výkup pozemkov
391(391) zmluva 23.06.2014 27.06.2014 Katarína Ozaniaková výkup pozemkov
392(392) zmluva 07.07.2014 11.07.2014 Žofia Singerová výkup pozemkov
393(393) objednávka 11.08.2014 11.08.2014 Peter Lacko odvoz a likvidácia krovín
394(394) objednávka 25.08.2014 25.08.2014 ADTS s.r.o. kontrola ZABZAR
395(395) zmluva 24.06.2014 10.09.2014 SSE-Distribúcia, a.s. prevod projektovej dokumentácie
396(396) zmluva 07.07.2014 12.09.2014 Mobis Slovakia s.r.o. nájom pozemkov
397(397) zmluva 10.09.2014 12.09.2014 KMS s.r.o. predaj železničnej vlečky
398(398) zmluva 10.09.2014 12.09.2014 KMS s.r.o. predaj pozemkov
399(399) Dodatok ku KZ 30.09.2014 02.10.2014 Severín Smrekovský pedaj pozemkov
400(400) Dodatok ku KZ 08.10.2014 09.10.2014 Irena Macháčová predaj pozemkov
401(401)  objednávka 17.12.2014 17.12.2014 GAKU poskytovanie údajov-vlastnícke vzťahy
402(402) objednávka 29.01.2014 29.01.2014 SC ŽSK údržba komunikácií
403(403) objednávka 04.02.2015 04.02.2015 MHH s.r.o. počítačová technika
404(404)  objednávka 06.02.2015 06.02.2015 ZNAK s.r.o. osadenie dopravných značiek
405(405) zmluva 09.02.2015 09.02.2015 Miroslav Sečkár BOZP
406(406)  objednávka 20.02.2015 20.02.2015 ZNAK s.r.o. osadenie dopravných značiek
407(407)  objednávka 24.02.2015 24.02.2015 Michal Derkits, Ing. aktualizácia VšHP TNV
408(408)  objednávka 02.03.2015 02.03.2015 Nechuta Vladimír, Ing. geodetické práce
409(409)  zmluva 02.03.2015 02.03.2015 Allianz poistenie zodpovednosti za škodu
410(410)  objednávka 03.03.2015 03.03.2015 IFI Group, a.s. majetkovo-právne usporiadanie
411(411)  objednávka 05.03.2015 05.03.2015 Sklenárstvo Sklorez oprava protihlukovej steny
412(412) zmluva 09.03.2015 09.03.2015 BDO, s.r.o. ekonomické a organizačné poradenstvo
413(413) zmluva 09.03.2015 09.03.2015 BDO, s.r.o. účtovníctvo
414(414) zmluva 09.03.2015 09.03.2015 BDO, s.r.o. daňové poradenstva
415(415)    objednávka 16.03.2015 16.03.2015 JARS elektro s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
416(416) zmluva 17.03.2015 17.03.2015 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby
417(417) zmluva 30.03.2015 31.03.2015 Irena Poljaková výkup pozemkov
418(418) objednávka 31.03.2015 31.03.2015 MHH s.r.o. licencia ESET
419(419) zmluva 09.04.2015 09.04.2015 Marta Bolčeková výkup pozemkov
420(420)  zmluva 13.04.2015 13.04.2015 SPEAT s.r.o. vecné bremeno
421(421) zmluva 14.04.2015 14.04.2015 Lenka Hrošovská výkup pozemkov
422(422) zmluva 20.04.2015 20.04.2015 Miroslav Čulák výkup pozemkov
423(423)  zmluva 27.04.2015 27.04.2015 ŽSR výkup pozemkov
424(424) zmluva 28.04.2015 28.04.2015 Terézia Faragulová výkup pozemkov
425(425) zmluva 28.04.2015 28.04.2015 František Bolček výkup pozemkov
426(426) zmluva 29.04.2015 29.04.2015 Jarmila Faragulová výkup pozemkov
427(427) zmluva 30.04.2015 30.04.2015 KMS s.r.o. predaj pozemkov
428(428) zmluva 05.05.2015 05.05.2015 Margita Frátriková výkup pozemkov
429(429) zmluva 05.05.2015 05.05.2015 Filoména Hrošovská výkup pozemkov
430(430)  Dodatok ku KZ 06.05.2015 06.05.2015 KMS s.r.o. oprava čl. 1.1.1.
431(431) Dodatok k NZ 11.05.2015 11.05.2015 GRYF MEDIA s.r.o. prenájom pozemkov
432(432) zmluva 12.05.2015 12.05.2015 František Hruška výkup pozemkov
433(433) zmluva 12.05.2015 12.05.2015 Ján Kuchár výkup pozemkov
434(434) zmluva 13.05.2015 13.05.2015 Antónia Hrošovská výkup pozemkov
435(435) zmluva 13.05.2015 13.05.2015 Kristína Tóthová výkup pozemkov
436(436) zmluva 21.05.2015 21.05.2015 Ivan Tichý výkup pozemkov
437(437) zmluva 25.05.2015 25.05.2015 Emília Koptáková výkup pozemkov
438(438) zmluva 01.06.2015 01.06.2015 Irena Poljaková výkup pozemkov
439(439) zmluva 02.06.2015 02.06.2015 Karol Ponechal výkup pozemkov
440(440) zmluva 03.06.2015 03.06.2015 Eva Zajacová výkup pozemkov
441(441) zmluva 09.06.2015 09.06.2015 Milan Sedláček výkup pozemkov
442(442)  zmluva 24.04.2015 15.06.2015 SSE-Distribúcia a.s. predaj pozemkov
443(443)  zmluva 24.04.2015 15.06.2015 SSE-Distribúcia a.s. predaj pozemkov
444(444) zmluva 31.03.2015 15.06.2015 SSE-Distribúia a.s. predaj pozemkov
445(445) zmluva 16.06.2015 16.06.2015 Ľudmila Majeríková výkup pozemkov
446(446) zmluva 16.06.2015 16.06.2015 Erika Tichá výkup pozemkov
447(447) zmluva 16.06.2015 16.06.2015 Renáta Krivošíková výkup pozemkov
448(448) zmluva 16.06.2015 16.06.2015 Štefánia Jarošová výkup pozemkov
449(449) objednávka 17.06.2015 17.06.2015 MHH s.r.o. nákup toneru
450(450) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Dušan Markuš výkup pozemkov
451(451) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Pavol Majerčík výkup pozemkov
452(452) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Pavol Mintál výkup pozemkov
453(453) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Žofia Malíková výkup pozemkov
454(454) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Vincent Hulka výkup pozemkov
455(455) zmluva 19.06.2015 19.06.2015 Anna Majerčíková výkup pozemkov
456(456) zmluva 23.06.2015 23.06.2015 Margita Poliaková výkup pozemkov
457(457) zmluva 23.06.2015 23.06.2015 František Poliak výkup pozemkov
458(458) zmluva 23.06.2015 23.06.2015 Jana Chebeňová výkup pozemkov
459(459) zmluva 23.06.2015 23.06.2015 Božena Závodská výkup pozemkov
460(460) zmluva 25.06.2015 25.06.2015 Ondrej Poljak výkup pozemkov
461(461) zmluva 25.06.2015 25.06.2015 Milan Poliak výkup pozemkov
462(462) zmluva 29.06.2015 29.06.2015 Miroslav Janek výkup pozemkov
463(463) zmluva 29.06.2015 29.06.2015 Jolana Šejnová výkup pozemkov
464(464) zmluva 29.06.2015 29.06.2015 Juraj Ponechal výkup pozemkov
465(465) zmluva 29.06.2015 29.06.2015 Emília Nemčeková výkup pozemkov
466(466) zmluva 02.07.2015 02.07.2015 Lucia Poljaková výkup pozemkov
467(467) zmluva 02.07.2015 02.07.2015 Eva Poljaková výkup pozemkov
468(468) zmluva 02.07.2015 02.07.2015 Pavol Ponechal výkup pozemkov
469(469) zmluva 02.07.2015 02.07.2015 Eva Ponechalová výkup pozemkov
470(470) zmluva 02.07.2015 02.07.2015 Dominika Ponechalová výkup pozemkov
471(471) zmluva 06.07.2015 06.07.2015 Jozeína Šadláková výkup pozemkov
472(472) zmluva 06.07.2015 06.07.2015 Michaela Mráziková výkup pozemkov
473(473) zmluva 06.07.2015 06.07.2015 Viliam Mrázik výkup pozemkov
474(474) zmluva 06.07.2015 06.07.2015 Helena Kršíková výkup pozemkov
475(475) zmluva 06.07.2015 06.07.2015 Ján Janek výkup pozemkov
476(476) Dodatok 06.07.2015 06.07.2015 Prima banka bežný účet
477(477) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Janka Šeligová výkup pozemkov
478(478) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Antónia Šeligová výkup pozemkov
479(479) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Viera Obšivanová výkup pozemkov
480(480) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Helena Vajdová výkup pozemkov
481(481) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Tibor Poljak výkup pozemkov
482(482) zmluva 07.07.2015 07.07.2015 Augustín Poljak výkup pozemkov
483(483) zmluva                                  22.07.2015 22.07.2015 SPEAT, s.r.o. predaj pozemkov
484(484) zmluva 20.07.2015 22.07.2015 Janošková Anna výkup pozemkov
485(485) zmluva 20.07.2015 22.07.2015 Majerčíková Emília výkup pozemkov
486(486) zmluva 20.07.2015 22.07.2015 Mintál Rudolf výkup pozemkov
487(487) dohoda o urovnaní 27.07.2015 27.07.2015 JUDr. Jaroslav Kabáč usporiadanie vlastníckych vzťahov
488(488) zmluva 30.07.2015 30.07.2015 Monika Medvedcká výkup pozemkov
489(489) zmluva 17.08.2015 17.08.2015 Anna Chudíková výkup pozemkov
490(490) zmluva 24.08.2015 24.08.2015 Peter Haršaník výkup pozemkov
491(491) zmluva 02.09.2015 02.09.2015 Ľubica Bolčeková výkup pozemkov
492(492) zmluva 03.09.2015 03.09.2015 Michal Synák výkup pozemkov
493(493) zmluva 14.09.2015 14.09.2015 Gabriela Beniačová výkup pozemkov
494(494) zmluva 23.09.2015 23.09.2015 Anna Majerčíková výkup pozemkov
495(495) objednávka 02.10.2015 02.10.2015 MHH s.r.o. nákup tonerov
496(496) zmluva 05.10.2015 05.10.2015 Melánia Jakubíková výkup pozemkov
497(497) zmluva 03.11.2015 03.11.2015 Emília Jozeková výkup pozemkov
498(498) zmluva 19.11.2015 19.11.2015 Mária Tavačová výkup pozemkov
499(499) zmluva 30.11.2015 30.11.2015 Pavol Haršánik výkup pozemkov
500(500) Dodatok ku KZ 17.12.2015 17.12.2015 Anna Majerčíková výkup pozemkov
501(501) nájomná zmluva 21.12.2015 21.12.2015 SHMÚ prenájom pozemkov
502(502) zmluva 21.12.2015 21.12.2015 Mária Markuľáková výkup pozemkov
503(503) objednávka 21.12.2015 21.12.2015 JUDr. Alan Strelák právne služby
504(504) objednávka 22.12.2015 22.12.2015 GAKU poskytovanie údajov-vlastnícke vzťahy
505(505) objednávka 22.12.2015 22.12.2015 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby
506(506) znluva 01.01.2016 01.01.2016 Eunica Media s.r.o. nájom pozemkov
507507) zmluva 04.01.2016 04.01.2016 Pavol Grinč výkup pozemkov
508(508) objednávka 12.01.2016 12.01.2016 SLOVGEO s.r.o. vyhotovenie GP
509(509) objednávka 25.01.2016 25.01.2016 Ing. Michal Derkits znalecký  posudok
510(510) objednávka 25.01.2016 25.01.2016 SDK - Chobot s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
511(511) objednávka 27.01.2016 27.01.2016 MHH s.r.o. údržba a servis výpočtovej techniky
512(512) objednávka 29.01.2016 29.01.2016 JK Management s.r.o. daň z nehnuteľnosti
513(513) objednávka 29.01.2016 29.01.2016 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie údržba komunikácií
514(514) zmluva 31.01.2016 31.01.2016 Miroslav Sečkár BOZP
515(515) objednávka 01.02.2016 01.02.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
516(516) objednávka 01.02.2016 01.02.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
517(517) Dodatok k nájomnej zmluve 01.02.2016 01.02.2016 GRYF MEDIA s.r.o. nájom pozemkov
518(518) objednávka 02.02.2016 02.02.2016 SLOVGEO s.r.o. geodetické práce
519(519) objednávka 09.02.2016 09.02.2016 MHH s.r.o. dodanie PC
520(520) objednávka 09.02.2016 09.02.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
521(521) objednávka 15.02.2016 15.02.2016 ADEM, s.r.o. webhosting
522(522) objednávka 16.02.2016 16.02.2016 SDK Chobot, s.r.o. výmena poklopov d. kanalizácie
523(523) zmluva 16.02.2016 16.02.2016 Iveta Malichová výkup pozemkov
524(524) objednávka 17.02.2016 17.02.2016 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby
525(525) objednávka 19.02.2016 19.02.2016 SDK Chobot s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
526(526) objednávka 29.02.2016 29.02.2016 Milan Kaľavský - STEP vypracovanie žiadosti KK úver
527(527) objednávka 29.02.2016 29.02.2016 ADEM s.r.o. www stránka vyhotovenie
528(528) objednávka 07.03.2016 07.03.2016 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby
529(529) zmluva 14.03.2016 14.03.2016 Eva Káčerová výkup pozemkov
530(530) zmluva 14.03.2016 14.03.2016 Štefan Poljak výkup pozemkov
531(531) zmluva 17.03.2016 17.03.2016 Anton Šimár výkup pozemkov
532(532) zmluva 17.03.2016 17.03.2016 Agneša Grinčová výkup pozemkov
533(533) objednávka 18.03.2016 18.03.2016 Milan Kaľavský - STEP vypracovanie formulára vzájomných vzťahov
534(534) zmluva 29.03.2016 29.03.2016 Anna Smolková výkup pozemkov
535(535) Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2016 31.03.2016 Rabaka reklamné panely, s.r.o. nájom pozemkov
536(536) Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2016 31.03.2016 Viliam Vadovič - EMT - reklamná agentúra nájom pozemkov
537(537) Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2016 31.03.2016 GRYF MEDIA s.r.o. nájom pozemkov
538(538) objednávka 05.04.2016 05.04.2016 Milan Kaľavský - STEP štatistický výkaz - práca 1.Q/2016
539(539) zmluva 07.04.2016 07.04.2016 Obec Gbeľany predaj pozemkov
540(540) objednávka 11.04.2016 11.04.2016 Milan Kaľavský - STEP vypracovanie konsolidačného balíka 2015
541(541) zmluva 12.04.2016 12.04.2016 All Security, s.r.o. faktoring
542(542) Dodatok č. 1 k Zmluve 01.05.2016 01.05.2016 All Security, s.r.o. faktoring
543(543) Dodatok č. 2 k Zmluve 10.04.2017 10.04,2017 All Security, s.r.o. faktoring
544(544) objednávka 18.05.2016 18.05.2016 ZNAK s.r.o. výmena a osadenie poškodených ZDZ
545(545) zmluva 23.05.2016 23.05.2016 Obec TNV predaj pozemkov
546(546) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Viktor Babka znalecký posudok
547(547) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Viktor Babka znalecký posudok
548(548) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
549(549) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
550(550) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
551(551) objednávka 27.06.2016 27.06.2016 Ing. Vladimír Nechuta . Geodetická kancelária Martin geodetické práce
552(552) objednávka 28.06.2016 28.06.2016 Ing. Viktor Babka znalecký posudok
553(553) objednávka 28.06.2016 28.06.2016 Ing. Viktor Babka znalecký posudok
554(554) zmluva 30.06.2016 30.06.2016 Obec Nededza predaj pozemkov
555(555) objednávka 10.08.2016 10.08.2016 SC ŽSK, závod Horné Považie údržba komunikácií
556(556) zmluva 16.08.2016 17.08.2016 KMS s.r.o. predaj pozemkov
557(557) dodatok ku KZ 30.08.2016 30.08.2016 ŽILBYT, s.r.o. nájom priestorov
558(558) objednávka 22.09.2016 22.09.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
559(559) dodatok 26.09.2016 26.09.2016 Media representative, s.r.o. nájom pozemkov
560(560) objednávka 03.10.2016 03.10.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
561(561) dodatok č. 1 ku KZ 05.10.2016 05.10.2016 KMS s.r.o. predaj pozemkov
562(562) objednávka 12.10.2016 12.10.2016 Business Corp, s.r.o grafické práce
563(563) objednávka 12.10.2016 12.10.2016 Business corp, s.r.o. plošná inzercia
564(563) objednávka 12.10.2016 12.10.2016 PUBLISHING HOUSE, a.s. plošná inzercia
565(564) objednávka 18.10.2016 18.10.2016 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
566(565) objednávka 20.10.2016 20.10.2016 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
567(566) objednávka 02.11.2016 02.11.2016 Business Corp, s.r.o. grafické práce
568(567) objednávka 02.11.2016 02.11.2016 Business Corp, s.r.o. plošná inzercia
569(568) zmluva 02.11.2016 02.11.2016 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre výpožička
570(569) objednávka 02.11.2016 02.11.2016 Milan Kaľavský - STEP poradenstvo pri KÚZ
571(570) objednávka 04.11.2016 04.11.2016 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
572(571) objednávka 09.11.2016 09.11.2016 PUBLISHING HOUSE, a.s. plošná inzercia
573(572) objednávka 15.11.2016 15.11.2016 Business Corp., s.r.o. grafické práce
574(573) objednávka 15.11.2016 15.11.2016 Business Corp., s.r.o. plošná inzercia
574(574) zmluva 28.11.2016 28.11.2016 Ján Haršaník výkup pozemkov
575(575) objednávka 13.12.2016 13.12.2016 SDK Chobot s.r.o. doplnenie betónového poklopu
576(576) zmluva 31.12.2016 31.12.2016 Miroslav Sečkár BOZP
577(577) objednávka 31.12.2016 31.12.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytovanie údajov-vlastnícke vzťahy
578(578) objednávka 09.01.2017 09.01.2017 Ing. Michal Derkits zanlecký posudok
579(579) objednávka 10.01.2017 10.01.2017 ZNAK, s.r.o. osadenie ZDZ
580(580) objednávka 13.01.2017 13.01.2017 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geodetické práce
581(581) objednávka 16.01.2017 16.01.2017 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Mojš
582(582) objednávka 16.01.2017 16.01.2017 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Nededza
583(583) objednávka 16.01.2017 16.01.2017 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Gbeľany
584(584) objednávka 16.01.2017 16.01.2017 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN TNV
585(585) objednávka 16.01.2017 16.01.2017 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Varín
586(586) objednávka 25.01.2017 25.01.2017 Ing. Viktor Babka znalecký posudok
587(587) objednávka 26.01.2017 26.01.2017 MHH, s.r.o. IT servis
588(588) dohoda 31.01.2017 31.01.2017 ŽILBYT, s.r.o. ukončenie zmluvy - nebytové priestory
589(589) dohoda 31.01.2017 31.01.2017 ŽILBYT, s.r.o. ukončenie zmluvy . parkovanie
590(590) zmluva Z026/2017/A 31.01.2017 31.01.2017 ŽILBYT, s.r.o. nájom nebytového priestoru
591(591) zmluva 31.01.2017 31.01.2017 ŽILBYT, s.r.o. nájom parkovacie miesto
592(592) objednávka 02.02.2017 02.02.2017 TECH4U, s.r.o. revízia elektrospotrebičov
593(593) objednávka 10.02.2017 10.02.2017 Business Corp., s.r.o. grafické práce
594(594) objednávka 10.02.2017 10.02.2017 Business Corp., s.r.o. plošná inzercia
595(595) zmluva 26.09.2016 20.02.2017 Media representative, s.r.o. nájom pozemkov
596(596) objednávka 01.03.2017 01.03.2017 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
597(597) objednávka 04.03.2017 04.03.2017 Milan Kaľavský - STEP ekonomické služby
598(598) objednávka 10.03.2017 10.03.2017 P E R E X, a.s. inzercia
599(599) objednávka 10.03.2017 10.03.2017 Petit Press, a.s. - divízia Bratislava inzercia
600(600) objednávka 13.03.2017 13.03.2017 MAFRA Slovakia a.s. inzercia
601(601) objednávka 29.03.2017 29.03.2017 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidla
602(602) objednávka 24.04.2017 24.04.2017 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. ekonomické služby
603(603) objednávka 12.05.2017 12.05.2017 ADEM s.r.o. oprava poškodených dát
604(604) objednávka 18.05.2017 18.05.2017 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
605(605) zmluva 24.05.2017 24.05.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie
606(606) objednávka 29.05.2017 29.05.2017 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie údržba komunikácií
607(607) zmluva 30.05.2017 30.05.2017 JK Building, s.r.o. nákupný faktoring
608(608) dodatok 02.06.2017 02.06.2017 JK Building, s.r.o. nákupný faktoring
609(609) zmluva 12.06.2017 12.06.2017 CTP Alpha SK, spol. s r.o. zriadenie VB
610(610) zmluva 12.06.2017 12.06.2017 SPEAT, s.r.o., CTP Alpha SK, spol. s r.o. zriadenie VB
611(611) objednávka 28.08.2017 30.08.2017 Petiti Press, a.s. - divízia Bratislava zverejnenie článku
612(612) zmluva 20.09.2017 22.09.2017 Obec Gbeľany predaj diela
613(613) objednávka 22.09.2017 22.09.2017 ADEM s.r.o. aktualizácia web stránky
614(614) objednávka 09.10.2017 09.10.2017 ADEM s.r.o. aktualizácia web stránky
615(615) objednávka 27.10.2017 27.10.2017 HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o. vypracovnaie informatívnej správy
616(616) objednávka 31.10.2017 01.11.2017 ALLESMONT, s.r.o. periodická kontrola kanalizácie
617(617) dohoda 31.10.2017 07.11.2017 ŽILBYT, s.r.o. uznanie dlhu a splátky
618(618) objednávka 31.10.2017 31.10.2017 EVMI, s.r.o. odborné práce pri realizácii VO
619(619) zmluva 07.11.2017 14.11.2017 Mobis Slovakia, s.r.o. predaj nehnuteľnosti
620(620) objednávka 20.11.2017 21.11.2017 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
621(621) objednávka 24.11.2017 24.11.2017 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
622(622) zmluva 20.11.2017 04.12.2017 ANDROMEDA AUDIT s.r.o. audítorske a overovacie práce
623(623) zmluva 29.11.2017 06.12.2017 Mobis Slovakia, s.r.o. predaj nehnuteľnosti
624(624) zmluva 21.11.2017 15.12.2017 ŽSR, Bratislava nájom pozemkov
625(625) objednávka 18.12.2017 18.12.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava súpis nehnuteľností
626(626) zmluva 19.12.2017 19.12.2017 MALÁ FATRA nájom pozemkov
627(627) objednávka 20.12.2017 20.12.2017 ADEM, s.r.o. aktualizácia web stránky
628(628) objednávka 21.12.2017 21.12.2017 Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin geometrické plány
629(629) zmluva 31.12.2017 31.12.2017 Miroslav Sečkár BOZP
630(630) objednávka 03.01.2018 03.01.2018 ADEM, s.r.o. správa domény a aktualizácie web stránky
631(631) objednávka 05.01.2018 05.01.2018 JUDr. Alan Strelák, advokát právne služby
632(632) objednávka 16.01.2018 18.01.2018 JK Managemnet, s.r.o. vypracovanie DzN Gbeľany
633(633) objednávka 16.01.2018 18.01.2018 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Mojš
634(634) objednávka 16.01.2018 18.01.2018 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Nededza
635(635) objednávka 16.01.2018 18.01.2018 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN TNV
636(636) objednávka 16.01.2018 18.01.2018 JK Management, s.r.o. vypracovanie DzN Varín
637(637) zmluva 22.01.2018 24.01.2018 SUNGWOO Hitech Slovakia s.r.o. užívanie cestnej komunikácie
638(638) objednávka 25.01.2018 29.01.2018 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidla
639(639) objednávka 30.01.2018 31.01.2018 MHH s.r.o. IT údržba
640(640) objednávka 30.01.2018 31.01.2018 MicroTec, s.r.o. nákup notebooku
641(641) zmluva 09.02.2018 12.02.2018 ROVAK s.r.o. predaj nehnuteľnosti
642(642) objednávka 04.04.2018 05.04.2018 CASSANDRA GROUP, s.r.o. obnova vodorovného dopravného značenia
643(643) objednávka 07.05.2018 09.05.2018 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
644(644) objednávka 21.05.2018 21.05.2018 IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. ekonomické služby
645(645) objednávka 21.05.2018 23.05.2018 SC ŽSK, závod Horné považie údržba komunikácií
646(646) zmluva 01.06.2018 01.06.2018 PREMIUM Insurance Company poistenie
647(647) dodatok 27.06.2018 27.06.2018 ANDROMEDA AUDIT, s.r.o. audítorske a overovacie práce
648(648) objednávka 27.06.2018 27.06.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. inzercia
649(649) objednávka 28.06.2018 28.06.2018 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
650(650) objednávka 28.06.2018 28.06.2018 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
651(651) objednávka 06.07.2018 06.07.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. inzercia
652(652) objednávka 11.07.2018 11.07.2018 INAQ s.r.o. inzercia
653(653) objednávka 30.08.2018 30.08.2018 Ing. Emília Homzová znalecký posudok
654(654) objednávka 21.09.2018 21.09.2018 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
655(655) objednávka 21.09.2018 21.09.2018 INAQ s.r.o. inzercia
656(656) objednávka 24.09.2018 24.09.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. inzercia
657(657) objednávka - zrušená 08.10.2018 09.10.2018 JARS Elektro, spol. s r.o. oprava stožiarov verejného osvetlenia
658(658) objednávka 12.10.2018 12.10.2018 ZNAČKY s.r.o. osadenie dopravných značiek
659(659) objednávka 12.10.2018 12.10.2018 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. revízia verejného osvetlenia
660(660) objednávka 24.10.2018 25.10.2018 JARS Elektro, spol. s r.o. oprava stožiarov verejného osvetlenia
661(661) objednávka 07.11.2018 07.11.2018 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia
662(662) objednávka 07.11.2018 07.11.2018 INAQ s.r.o. inzercia
663(663) objednávka 14.11.2018 14.11.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. inzercia
664(664) objednávka 14.11.2018 16.11.2018 ADEM s.r.o. dodanie notebooku
665(665) objednávka 26.11.2018 27.11.2018 ADEM s.r.o. dodanie tovaru a služby s tým spojené
666(666) zmluva 30.11.2018 30.11.2018 Mesto Žilina predaj pozemkov
667(667) objednávka - zrušená 06.12.2018 06.12.2018 Montania Consult s.r.o. odstránenie závad verejného osvetlenia
668(668) objednávka 14.12.2018 14.12.2018 Geodetický a kartografický ústav súpis nehnuteľnosti
669(669) objednávka 14.12.2018 14.12.2018 JUDr. Alan Strelák, advokát identifikácia nelegálnej reklamy
670(670) objednávka 19.12.2018 19.12.2018 ADEM, s.r.o. dodanie tovaru
671(671) objednávka 20.12.2018 20.12.2018 ADEM, s.r.o. inštalácia SW
672(672) objednávka 31.12.2018 31.12.2018 Ing. Vladimír Nechuta, Geodetická kancelária vypracovanie GP
673(673) objednávka 31.12.2018 31.12.2018 ALLESMONT, s.r.o. údržba dažďovej kanalizácie
674(674) zmluva 31.12.2018 31.12.2018 Miroslav Sečkár BOZP
675(675) objednávka 02.01.2019 02.01.2019 ADEM, s.r.o. správa domény a služby hosťovania www stránok
676(676) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 JK Management, s.r.o. DzN Varín
677(677) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 JK Management, s.r.o. DzN Gbeľany
678(678) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 JK Management, s.r.o. DzN Mojš
679(679) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 JK management, s.r.o. DzN Nededza
680(680) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 JK Management, s.r.o. DzN Teplička nad Váhom
681(681) objednávka 15.01.2019 16.01.2019 IUSTITIA OMNIBUS s.r.o. ukončenie objednávky dohodou
682(682) objednávka 28.01.2019 28.01.2019 JUDr. Strelák, advokát právne služby
683(683) objednávka 31.01.2019 31.01.2019 ANTEKO Tax, a.s. ekonomické služby
684(684) objednávka 04.02.2019 04.02.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. revízia verejného osvetlenia
685(685) objednávka 05.02.2019 05.02.2019 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
686(686) objednávka 05.02.2019 05.02.2019 MHH, s.r.o. IT údržba
687(687) zmluva 11.02.2019 08.02.2019 Corefin, s.r.o. predaj pozemkov
688(688) zmluva 14.02.2019 14.02.2019 Obec Teplička nad Váhom predaj verejného osvetlenia
689(689) objednávka 11.03.2019 11.03.2019 INAQ s.r.o. inzercia - výzva
690(690) objednávka 11.03.2019 11.03.2019 PUBLISHING HOUSE, a.s. inzercia - výzva
691(691) objednávka 12.03.2019 13.03.2019 ELZA, a.s. nákup rozvádzača
692(692) objednávka 12.03.2019 13.03.2019 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidla
693(693) objednávka 18.03.2019 18.03.2019 JUDr. Strelák, advokát právne služby
694(694) objednávka 05.04.2019 08.04.2019 Ing. Michal Derkits znalecký posudok
695(695) objednávka 09.04.2019 10.04.2019 ALLESMONT, s.r.o. oprava poklopov dažďovej kanalizácie
696(696) zmluva 13.05.2019 13.05.2019 SPEAT, s.r.o. výkup pozemkov
697(697) zmluva 22.05.2019 23.05.2019 LEDIS s.r.o. predaj pozemkov
698(698) zmluva 24.05.2019 24.05.2019 PRETO spol. s r.o. zriadenie VB
699(699) objednávka 28.05.2019 28.05.2019 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie údržba komunikácií
700(700) objednávka 03.06.2019 03.06.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. revízia verejného osvetlenia
701(701) zmluva 25.06.2019 25.06.2019 PREMIUM Insurance Company Limited poistenie zodpovednosti za škodu
702(702) dodatok 28.06.2019 28.06.2019 Mesto Žilina, ŽILBYT, s.r.o. prenájom priestorov
703(703) objednávka 03.07.2019 03.07.2019 Stanislav Klobucký - Geodetické práce vypracovanie GP
704(704) objednávka 08.07.2019 08.07.2019 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
705(705) zmluva 01.07.2016 18.07.2019 Alena Klimašovská výkup pozemkov
706(706) objednávka 23.07.2019 23.07.2019 Stanislav Klobucký vypracovanie GP
707(707) objednávka 08.08.2019 08.08.2019 Ing. Viktor Babka vypracovanie ZP
708(708) objednávka 08.08.2019 08.08.2019 ALLESMONT, s.r.o. zmena periodicity kontroly
709(709) zmluva 04.09.2019 05.09.2019 CTP Alpha SK, spol. s r.o. nájom pozemkov
710(710) zmluva 18.09.2019 19.09.2019 Obec Gbeľany predaj verejného osvetlenia
711(711) zmluva 04.07.2019 03.10.2019 Mgr. Pavol Karman, advokát právne služby
712(712) objednávka 30.09.2019 27.11.2019 Ing. Darina Kalabusová vypracovanie ZP
713(713) objednávka 09.10.2019 27.11.2019 Ing. Darina Kalabusová vypracovanie ZP
714(714) objednávka 21.10.2019 27.11.2019 Ing. Stanislav Klobucký vypracovanie GP
715(715) objednávka 04.11.2019 27.11.2019 Ing. Veronika Sýkorová vypracovanie GP
716(716) objednávka 27.11.2019 27.11.2019 Archívna a registratúrna spoločnosť vypracovanie registratúrneho plánu, schválenie štátnym archívom
717(717) objednávka 28.11.2019 28.11.2019 ANTEKO Tax, a.s. oprava chýb v účtovníctve
718(718) objednávka 13.12.2019 13.12.2019 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
719(719) objednávka 16.12.2019 16.12.2019 Geodetický a kartografický ústav súpis nehnuteľností
720(720) zmluva 31.12.2019 31.12.2019 Miroslav Sečkár kontrola BOZP
721(721) objednávka 13.01.2020 16.01.2020 AQUA DEFEKT, s.r.o. kontrola dažďovej kanalizácie
722(722) objednávka 22.01.2020 24.01.2020 ANTEKO Tax, a.s. ekonomické služby
723(723) objednávka 27.01.2020 27.01.2020 Ing. Darina Kalabusová vypracovanie ZP
724(724) objednávka 27.01.2020 27.01.2020 AQUA DEFEKT, s.r.o. doplnenie a výmena poškodených poklopov
725(725) objednávka 19.02.2020 19.02.2020 PROTECT, spol. s r.o. ekonomické služby
726(726) objednávka 21.02.2020 21.02.2020 Ing. Viktor Babka vypracovanie ZP
727(727) zmluva 28.02.2020 28.02.2020 PROTECT, spol. s r.o. ekonomické služby
728(728) zmluva 25.03.2020 25.03.2020 Mgr. Pavol Karman, Mgr. Ján Páchnik právne služby
729(729) objednávka 21.04.2020 23.04.2020 HAKOM, s.r.o. oprava zvodidiel
730(730) objednávka 06.05.2020 06.05.2020 Archívna a registratúrna spoločnosť zabezpečenie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov
731(731) zmluva 06.05.2020 07.05.2020 LEDIS, s.r.o. predaj pozemkov
732(732) dodatok ku KZ 06.05.2020 07.05.2020 LEDIS, s.r.o. predaj pozemkov
733(733) zmluva 15.05.2020 15.05.2020 AGRIS-FARM s.r.o. prenájom pozemkov Teplička nad Váhom
734(734) zmluva 15.05.2020 15.05.2020 AGRIS-FARM s.r.o. prenájom pozemkov Mojš
735(735) zmluva 15.05.2020 15.05.2020 AGRIS-FARM s.r.o. prenájom pozemkov Gbeľany
736(736) zmluva 10.06.2020 10.06.2020 ROVAK, s.r.o. zámena pozemkov a zriadenie VB
737(737) objednávka 03.06.2020 10.06.2020 MHH s.r.o. aktualizácia web stránky
738(738) dohoda 10.06.2020 24.06.2020 SLovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dohoda o splátkach
739(739) zmluva 26.06.2020 03.07.2020 PREMIUM Insurance Company poistenie zodpovednosti
740(740) objednávka 14.07.2020 15.07.2020 I.F.I. GROUP, a.s. majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho  práva k pozemkom
741(741) zmluva 31.07.2020 31.07.2020 Mesto Žilina, ŽILBYT, s.r.o. úprava nájomnej zmluvy
742(742) dodatok č. 1 k zámennej zmluve a zmluve o VB     23.07.2020 05.08.2020 ROVAK s.r.o. špecifikácia daňových povinností
743(743) dodatok č. 1 ku KZ 1a/2018 23.07.2020 05.08.2020 ROVAK s.r.o. nové znenie ustanovenia čl. III ods. 1 KZ
744(744) zmluva 26.08.2020 27.08.2020 PROTECT, spol. s r.o. revízia účtovníctva
745(745) objednávka 18.08.2020 24.09.2020 SC ŽSK, závod Horné Považie zabezpečovacie práce pri oprave protihlukovej steny
746(746) dodatok č.1 23.10.2020 23.10.2020 PROTECT, spol. s r.o. revízia účtovníctva
747(747) zmluva 11.11.2020 12.11.2020 Radoslav Králik výkup pozemkov
748(748) zmluva 19.11.2020 19.11.2020 Roman Majerčík výkup pozemkov
749(749) zmluva 19.11.2020 19.11.2020 Mária Mintálová výkup pozemkov
750(750) zmluva 19.11.2020 19.11.2020 Janka Mráziková výkup pozemkov
751(751) zmluva 19.11.2020 24.11.2020 Agneša Grinčová výkup pozemkov
752(752) zmluva 23.11.2020 24.11.2020 Antónia Balvonová výkup pozemkov
753(753) zmluva 18.11.2020 24.11.2020 Anna Ivorová výkup pozemkov
754(754) zmluva 20.11.2020 26.11.2020 Tibor Poljak výkup pozemkov
755(755) zmluva 26.11.2020 27.11.2020 LEDIS, s.r.o. predaj pozemkov
756(756) objednávka 07.01.2021 11.01.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
757(757) objednávka 08.01.2021 11.01.2021 I.F.I. Group, a.s. majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho  práva k pozemkom
758(758) zmluva 31.12.2020 12.01.2020 Miroslav Sečkár BOZP
759(759) objednávka 13.01.2021 14.01.2021 Planika, s.r.o. vypracovanie GP
760(760) objednávka 13.01.2021 14.01.2021 ZNAK spol. s r.o. zabezpečenie, osadenie, očistenie ZDZ
761(761) zmluva 19.01.2021 19.01.2021 EMEL SK s.r.o. čistenie vodných tokov
762(762) zmluva 12.02.2021 16.02.2021 Marián Majerčík výkup pozemkov
763(763) zmluva 19.02.2021 19.02.2021 Miroslav Mintál výkup pozemkov
764(764) zmluva 18.02.2021 22.02.2021 Ladislav Grinč výkup pozemkov
765(765) objednávka 02.03.2021 03.03.2021 Planika, s.r.o. vypracovanie GP
766(766) zmluva 11.03.2021 12.03.2021 Branislav Žilka výkup pozemkov
767(767) objednávka 08.04.2021 08.04.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
768(769) zmluva 22.03.2021 13.04.2021 Július Šeliga výkup pozemkov
769(769) dodatok 16.04.2021 16.04.2021 Branislav Žilka výkup pozemkov
770(770) dodatok 29.04.2021 29.04.2021 Pavol Grinč výkup pozemkov
771(771) objednávka 03.05.2021 05.05.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
772(772) objednávka 13.05.2021 17.05.2021 Petit Press inzercia
773(773) objednávka 13.05.2021 17.05.2021 PublishingHouse inzercia
774(774) objednávka 13.05.2021 17.05.2021 INAQ inzercia
775(775)  objednávka 13.05.2021 17.05.2021 MUNDO NUOVO vypracovanie GP
776(776) zmluva 18.05.2021 19.05.2021 Peter Králik výkup pozemkov
777(777) zmluva 19.05.2021 03.06.2021 JUDr. Michal Kováč právne služby
778(778) objednávka 31.05.2021 03.06.2021 SC ŽSK údržba komunikácií
779(779) objednávka 03.06.2021 04.06.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
780(780) objednávka 08.06.2021 11.06.2021 SC ŽSK oprava zvodidiel po dopravnej nehode
781(781) zmluva 10.06.2021 21.06.2021 Margita Frátriková výkup pozemkov
782(782) zmluva 21.06.2021 23.06.2021 Terézia Hájková výkup pozemkov
783(783) objednávka 24.06.2021 24.06.2021 GRAVE s.r.o. nákup mreží
784(784) zmluva 23.06.2021 24.06.2021 Corefin, s.r.o. predaj pozemkov
785(785) zmluva 23.06.2021 24.06.2021 Corefin, s.r.o. zámena pozemkov
786(786) objednávka 13.07.2021 16.07.2021 Planika, s.r.o. vypracovanie GP
787(787) objednávka 23.07.2021 23.07.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
788(788) objednávka 23.07.2021 23.07.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
789(789) zmluva 28.07.2021 09.08.2021 JUDr. Michal Kováč právne služby
790(790) objednávka 27.09.2021 30.09.2021 Petit Press, a.s. uverejnenie inzercie
791(791) objednávka 27.09.2021 30.09.2021 PUBLISHING HOUSE, a.s. uverejnenie inzercie
792(792) objednávka 27.09.2021 30.09.2021 INAQ s.r.o. uverejnenie inzercie
793(793) zmluva 27.09.2021 30.09.2021 Silvester Poljak výkup pozemkov
794(794) objednávka 27.10.2021 27.10.2021 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
795(795) zmluva 10.11.2021 11.11.2021 Obec Gbeľany výkup pozemkov
796(796) zmluva 30.11.2021 30.11.2021 Anna Peknušová výkup pozemkov
797(797) zmluva 01.12.2021 02.12.2021 Zuzana Komačková výkup pozemkov
798(798) zmluva 14.12.2021 14.122021 Štefan Porubčanský výkup pozemkov
799(799) zmluva 14.12.2021 14.12.2021 František Porubčanský výkup pozemkov
800(800) zmluva 14.12.2021 14.12.2021 Mária Oravcová výkup pozemkov
801(801) zmluva 20.12.2021 21.12.2021 Tomáš Balvoň výkup pozemkov
802(802) zmluva 31.12.2021 03.01.2022 Miroslav Sečkár BOZP
803(803) objednávka 11.01.2022 12.01.2022 I.F.I. Group, a.s. majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho  práva k pozemkom
804(804) zmluva 02.02.2022 03.02.2022 LEDIS s.r.o. predaj pozemkov
805(805) dodatok 02.02.2022 03.02.2022 LEDIS s.r.o. predaj pozemkov
806(806) objednávka 04.02.2022 10.02.2022 Planika, s.r.o. vypracovanie GP
807(807) objednávka 04.02.2022 10.02.2022 Ing. Miroslav Trháč vypracovanie GP
808(808) objednávka 08.02.2022 10.02.2022 SC ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidiel
809(809) objednávka 08.02.2022 10.02.2022 SC ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidiel
810(810) zmluva 04.03.2022 04.03.2022 Fabiola Šeligová výkup pozemkov
811(811) zmluva 07.03.2022 07.03.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s. prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
812(812) objednávka 21.3.2022 24.03.2022 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
813(813) zmluva 18.3.2022 24.03.2022 Marián Poljak výkup pozemkov
814(814) objednávka 28.3.2022 30.03.2022 Planika , s.r.o. vyhotovenie GP
815(815) objednávka 28.3.2022 30.03.2022 Ing. Vladimír Hrivík vyhotovenie GP
816(816) zmluva 31.03.2022 04.04.2022 AUTOSERVIS VARÍN, s.r.o. prenájom pozemkov
817(817) zmluva 04.04.2022 04.04.2022 Ida Bruncková, Kaja Smrekovská, Blažena Smrekovská, Štefan  Smrekovský  výkup pozemkov
818(818) objednávka 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
819(819) dodatok 6.5.2022 12.05.2022 Stredoslovenská distribučná, a.s. predaj pozemkov
820(820) objednávka 22.06.2022 24.06.2022 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
821(821) objednávka 24.06.2022 24.06.2022 SC ŽSK údržba komunikácií
822(822) dohoda 15.07.2022 15.07.2022 Martin Majerčík výkup pozemkov
823(823) zmluva 26.07.2022 26.07.2022 PREMIUM Insurance Company Limited poistenie zodpovednosti
824(824) objednávka 01.08.2022 04.08.2022 HAKOM, s.r.o. nákup materiálu
825(825) objednávka 01.08.2022 04.08.2022 HAKOM, s.r.o. nákup materiálu
826(826) objednávka 01.08.2022 04.08.2022 HAKOM, s.r.o. nákup materiálu
827(827) zmluva 24.08.2022 06.09.2022 JUDr. Michal Kováč právne služby
828(828) zmluva 09.09.2022 21.09.2022 Obec Teplička nad Váhom predaj pozemku
829(829) objednávka 26.09.2022 30.09.2022 Karman & Páchnik, advokátska kancelária právne služby
830(830) dohoda 30.11.2022 30.11.2022 Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD., JK Management, s.r.o. dohoda o urovnaní
831(831) zmluva 13.12.2022 15.12.2022 Branislav Žilka výkup pozemkov
832(832) dodatok ku KZ 13.12.2022 15.12.2022 Branislav Žilka výkup pozemkov
833(833) dohoda 22.12.2022 02.01.2023 Žilbyt, s.r.o. ukončenie nájomnej zmluvy
834(834) zmluva 16.01.2023 17.01.2023 Mesto Žilina poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
835(835) zmluva 19.01.2023 19.01.2023 Obec Teplička nad Váhom poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
835(835) objednávka 25.01.2023 25.01.2023 GEOMER Žilina vypracovanie GP
836(836) objednávka 25.01.2023 25.01.2023 GEOMER Žilina vypracovanie GP
837(837) dohoda 07.02.2023 07.02.2023 Ing. Milan Kaľavský dohoda
838(838) zmluva 07.02.2023 07.02.2023 Viera Tothová výkup pozemkov
839(839) zmluva 07.02.2023 07.02.2023 Kristína Tothová výkup pozemkov
840(840) dohoda 24.02.2023 27.02.2023 Ján Haršaník, Viktória Haršaníková  výkup pozemkov
841(841) zmluva 06.03.2023 07.03.2023 Anna Kolenčíková, MUDr. výkup pozemkov
842(842) zmluva 14.03.2023 21.03.2023 Obec Gbeľany poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
843(843) objednávka 21.03.2023 22.03.2023 Karman & Páchnik, advokátska kancelária právne služby
844(844) zmluva 22.03.2023 22.03.2023 Obec Nededza

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci

845(845) zmluva 22.03.2023 22.03.2023 Monika Medvecká výkup pozemkov
846(846) objednávka 03.04.2023 06.04.2023 Planika, s.r.o. vypracovanie GP
847(847) zmluva 19.04.2023 19.04.2023 Peter Haršaník výkup pozemkov
848(848) objednávka 04.05.2023 04.05.2023 Planika s.r.o. vypracovanie GP
849(849) zmluva 10.05.2023 15.05.2023 Obec Gbeľany predaj pozemkov
850(850) objednávka 30.05.2023 30.05.2023 Správa ciest ŽSK kosenie ochranných pásiem externej infraštruktúry
851(851) objednávka 09.06.2023 09.06.2023 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
852(852) objednávka 09.06.2023 12.06.2023 JUDr. Martin Gordík, advokát právne a poradenské služby
853(853) objednávka 09.06.2023 12.06.2023 Ing. Miroslav Trháč vypracovanie GP
854(854) objednávka 19.06.2023 20.06.2023 ZNAK spol. s r.o. zabezpečenie a osadenie novej ZDZ
855(855) objednávka 19.06.2023 20.06.2023 PROTECT, spol. s r.o. ekonomické služby
856(856) zmluva 21.06.2023 23.06.2023 LEDIS, s.r.o. predaj pozemkov
857(857) zmluva o zriadení VB 21.06.2023 23.06.2023 LEDIS, s.r.o. a MB controls, s.r.o. zriadenie VB
858(858) zmluva o budúcom zriadení VB 21.06.2023 23.06.2023 LEDIS, s.r.o. budúce zriadenie VB
859(859) zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 21.06.2023 23.06.2023 MB controls, s.r.o. budúca zmluva o zriadení VB
860(860) zmluva 26.06.2023 26.06.2023 Pavol Haršaník výkup pozemkov
861(861) dohoda 26.06.2023 26.06.2023 Ida Bruncková, Kaja Smrekovská, Blažena Smrekovská, Štefan Smrekovský výkup pozemkov
862(862) zmluva 30.06.2023 30.06.2023 Ján Mihalčatin, SHR prenájom pozemkov Gbeľany
863(863) zmluva 30.06.2023 30.06.2023 Ján Mihalčatin, SHR prenájom pozemkov Mojš
864(864) zmluva 30.06.2023 30.06.2023 Ján Mihalčatin, SHR prenájom pozemkov TNV
865(865) zmluva 10.07.2023 11.07.2023 Kia Slovakia, s.r.o. predaj pozemkov
866(866) zmluva 13.07.2023 25.07.2023 PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu poistenie zodpovednosti za škodu
867(867) zmluva 28.07.2023 01.08.2023 PROTECT,  spol. s r.o. ekonomické služby
868(868) objednávka 21.08.2023 24.08.2023 AQUA DEFEKT, s.r.o. aktualizácia prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie
869(869) dodatok 11.10.2023 11.10.2023 LEDIS, s.r.o., MB controls, s.r.o., Ing. Miroslav Brodňan zriadenie VB
870(870) objednávka 13.10.2023 13.10.2023 SC ŽSK, závod Horné Považie údržba komunikácií
871(871) objednávka 06.11.2023 08.11.2023 Ing. Darina Kalabusová vypracovanie ZP
872(872) dodatok 07.11.2023 08.11.2023 Anna Smolková výkup pozemkov
873(873) dodatok 21.11.2023 21.11.2023 Agneša Grinčová výkup pozemkov
874(874) objednávka 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
875(875) objednávka 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
876(876) objednávka 14.12.2023 14.12.2023 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
877(877) objednávka 14.12.2023 14.12.2023 SC ŽSK, závod Horné Považie oprava zvodidiel a dopravného značenia
878(878) objednávka 11.01.2024 11.01.2024 DOSTA, spol. s r.o. vypracovanie PD
879(879) zmluva 19.12.2023 15.01.2024 ŽSR kúpa pozemkov
880(880 zmluva 29.01.2024 02.02.2024 SVP, š.p. predaj pozemkov
881(881) zmluva 29.01.2024 02.02.2024 SVP, š.p. odovzdanie a prevzatie objektov
883(883) objednávka 01.02.2024 01.02.2024 Ing. Darina Kalabusová vypracovanie ZP
884(884) objednávka 14.02.2024 14.02.2024 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
885(885) objednávka 26.02.2024 26.02.2024 Planika s.r.o. vypracovanie GP
886(886) zmluva 28.03.2024 03.04.2024 Ján Mihalčatin, SHR nájom pozemkov
887(887) zmluva 28.03.2024 03.04.2024 Ján Mihalčatin, SHR nájom pozemkov
888(888) zmluva 28.03.2024 03.04.2024 Ján Mihalčatin, SHR nájom pozemkov
889(889) objednávka 15.04.2024 16.04.2024 Ing. Miroslav Trháč vypracovanie GP
890(890) zmluva 23.04.2024 24.04.2024 AGRA - VÁH, s.r.o. nájom pozemkov
891(891) zmluva 23.04.2024 24.04.2024 AGRA - VÁH, s.r.o. nájom pozemkov
892(892) zmluva 23.04.2024 24.04.2024 AGRA - VÁH, s.r.o. nájom pozemkov
893(893) objednávka 10.05.2024 13.05.2024 Správa ciest ŽSK, závod Turiec oprava zvodidiel
894(894) objednávka 17.05.2024 20.05.2024 HAKOM, s.r.o. dodávka dopravných značiek
895(895) zmluva 21.05.2024 21.05.2024 Mária Majerčíková výkup pozemkov
896(896) objednávka 22.05.2024 23.05.2024 Ing. Michal Derkits vypracovanie ZP
897(897) objednávka 24.05.2024 24.05.2024 PIPE CONTROL, s.r.o. monitoring DK
898(898 objednávka 30.05.2024 30.05.2024 SC ŽSK, závod Horné Považie kosenie ochranných pásiem cesty II/583A
899(899) objednávka 19.06.2024 19.06.2024 SC ŽSK, závod Horné Považie obnova vodorovného dopravného značenia
900(900) objednávka 19.06.2024 19.06.2024 SC ŽSK, závod Horné Považie čistenie krajníc